tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

Hangisi doğru?

Bazı kelime ve ifadelerin doğru yazım ve kullanım seçeneklerini görün

When/While Kullanımı Aralarındaki Farklar

When/While Kullanımı Aralarındaki Farklar

Gramer olarak iki kelime de “subordinating conjunctions” başlığı altında yer almakta olup yaptığı iş asıl cümleye bir yan cümle eklemektir.

Ali Başar
Ali Başar
İngilizce
“Funnier” mı yoksa “more funny” mi demek doğru?

“Funnier” mı yoksa “more funny” mi demek doğru?

Karşılaştırmalar bazen kelimenin yapısı değiştirilerek ve bazen de “more” (daha çok) veya “less” (daha az) kelimeleri eklenerek yapılır. Ancak fun kelimesi kendi başına bir isim olduğu için “more” veya “less” kelimeleriyle her zaman kullanılabilir.

Cecilia Gigliotti
Cecilia Gigliotti
İngilizce
Monkey kelimesinin çoğul şekli nasıl yazılır: Monkeys mi, monkies mi?

Monkey kelimesinin çoğul şekli nasıl yazılır: Monkeys mi, monkies mi?

“-y” harfi ile biten kelimeleri sınıflandırmak zor olabilir: kurallar, harfleri çevreleyenlere göre değişiklik gösterebilir ve bazen “-s” harfi sadece kelimenin sonuna yapıştırılırken bazı durumlarda da kelimenin sonu genellikle “-ies” takısı ile değiştirilir.

Cecilia Gigliotti
Cecilia Gigliotti
İngilizce
A unique ya da an unique?

A unique ya da an unique?

Genel kural, ünsüz harf ile başlayan kelimelerden önce “a”, ünlü harf ile başlayan kelimelerden önce ise “an” kullanılması gerektiğidir.

Geoffrey Mutie
Geoffrey Mutie
İngilizce
Co-Founder, Co-founder ve cofounder Kelimelerinin Doğru İfadesi

Co-Founder, Co-founder ve cofounder Kelimelerinin Doğru İfadesi

Dolayısıyla “co-founder” ve “cofounder” kelimeleri, İngiliz veya Amerikan İngilizcesi arasındaki farkı gösterir.

Faith Boluwatife
Faith Boluwatife
İngilizce