tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

Çoğullaştırma, hem ana dili İngilizce olan hem de ana dili İngilizce olmayan kişiler için İngilizcenin en düzensiz ve dolayısıyla sinir bozucu taraflarından biri olabilir. “-y” harfi ile biten kelimeleri sınıflandırmak zor olabilir: kurallar, harfleri çevreleyenlere göre değişiklik gösterebilir ve bazen “-s” harfi sadece kelimenin sonuna yapıştırılırken bazı durumlarda da kelimenin sonu genellikle “-ies” takısı ile değiştirilir.

“Monkey” kelimesinde ise yukarıdakilerden birincisi doğrudur. Önceden maruz kalmış olabilecekleri çoğullaştırma kurallarına dayanarak İngilizce öğrenen kişiler, bu kelimenin sonunun "monkies" olarak değiştirilmesi gerektiğine inanabilirler.

Ancak “-ey” takısı ile biten çoğu kelimeyi çoğul yapmak için sadece “-s” harfi koymak yeterlidir.

Örneğin:

“Key” kelimesi “keys” olur.
“Trolley” kelimesi “trolleys” olur.
“Journey” kelimesi “journeys” olur.

Bu nedenle “monkey” veya “monkeys” kelimeleri için yukarıdaki kuralları uygulayabilir ve şunu söyleyebiliriz:

“Monkey” kelimesi “monkey” olur.

Peki bunu nasıl biliyoruz?

“-y” tartışması

“-ey” takısı ile biten kelimeleri çoğullaştırmanın en kafa karıştırıcı yanı, bu kelimelerin son harflerinin hâlihazırda “-y” sesi olmasıdır. “Monkies” ve “monkeys” anlaşmazlığında olduğu gibi bu durum da “-ies” takısının doğru uygulanmasını belirsizleştirir.

Çözüm ise büyük ölçekte estetik nedenlerde saklıdır. “Community” veya “fly” gibi daha basit kelimelere benzer olarak sonu “-y” sesi ile biten bir kelimenin sonuna sadece “-s” harfini getirseydik garip görünürdü: çoğulluğu düzenlemek için yeni bir son tasarlamak görsel olarak daha çekici gelecektir. “Communities” ve “flies” kelimeleri, “communitys” ve “flys” kelimelerinden daha güzel görünüyor.

Sonu “-ey” takısı ile biten kelimelerin başlamak için daha fazla içeriği var, bu nedenle bu kelimelere “-s” harfini eklemek garip durmayacaktır. Örnek olarak “chimneys” kelimesini düşünün. Yani “monkeys” kelimesi için ekstra bir şey yapılmasına gerek yoktur.

“Monkey” ve “monkeys” kullanımına örnekler:

Open Range (2003)
The Avengers (2012)
Concussion (2015)
Clerks II (2006)
İngilizceHangisi doğru?