tr
  • Bir öğretmen bul

When/While Kullanımı Aralarındaki Farklar

Gramer olarak iki kelime de “subordinating conjunctions” başlığı altında yer almakta olup yaptığı iş asıl cümleye bir yan cümle eklemektir.

Ali Başar
Ali Başar

İngilizce öğrenenlerin sıkça sorduğu sorulardan biri de when ve while arasındaki farkın ne olduğudur.

Gramer olarak iki kelime de “subordinating conjunctions” başlığı altında yer almakta olup yaptığı iş asıl cümleye bir yan cümle eklemektir.

Türkçe olarak açıklayacak olursak when ve while ifadeleri dilimizdeki “yaptığında” ve “yaparken” derken kullandığımız -dığında ve -arken ifadelerini karşılamaktadır.

Genel olarak söylemek gerekirse “while” geçmişte belirli bir zamanda devam eden eylemi vurgularken “when” devamlılık göstermeyen veya anlık eylemleri belirtmek için kullanılır.

İki bağlaç da aynı anda olan eylemleri anlatmak için kullanılmakla beraber aralarında küçük farklılıklar vardır. Örneklerle açıklamaya devam edelim.

While kullanımı ve örnek cümleler

Türkçede -iken ekinin yerini tutan while ifadesine dair örneklere birlikte bakalım.

While I was taking a shower the doorbell rang.
Duş alırken kapı zili çaldı.
While I was playing football you were playing basketball.
Ben futbol oynuyorken sen basketbol oynuyordun.

Yukarıdaki örneklerin ilkinde ilk eylem devam eden bir eylem iken ikinci eylem anlıktır. İkinci cümlede ise iki eylem de geçmişte devam eden eylemlerdir (futbol ve basketbol oynamak)

When kullanımı ve örnek cümleler

When (-dığında) tek seferlik ve birbirine yakın ya da aynı anda olan cümleleri bağlamak için kullanılır.

Örnek cümlelerle devam edelim.

It was too late when I saw the truck.
Kamyonu gördüğümde çok geçti.
I read your e-mail when I arrived my office.
Ofisime vardığımda senin e-postanı okudum.

When/while kullanıma dair ilave örnekler

Devam eden eylemden önce hem when hem de while kullanılabilir.

He called me when I was sleeping.

Ya da

He called me while I was sleeping.

Yukarıdaki cümlelerin ikisi de gramer olarak doğrudur ve “Ben uyurken o beni aradı” anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki örnekler de bu duruma uygundur.

She got into an accident while she was driving to the school.
She got into an accident when she was driving to the school.

Yukarıdaki cümlelerin ikisi de “O okula giderken (arabasını kullanırken) kaza yaptı.” anlamına gelmektedir.

When ve while kullanımını ve aralarındaki farkları örneklerle açıkladık. Dikkat etmeniz gereken şey devam etmeyen eylemler için when kullanılması gerektiğidir. Devam eden eylemler için genel olarak while kullanılmakla beraber yukarıda da açıkladığımız gibi when de kullanılabilmektedir.

Siz de günlük hayattan kendi örneklerinizi oluşturarak when ve while kullanımı hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

İngilizceHangisi doğru?İngilizce dil bilgisi

Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.


Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.

Mehmet Gezer

Merhaba! Ben anadili Türkçe olan biriyim. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler konusunda geniş bilgi birikimine sahibim.