tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

Bilgi amaçlı sorular genellikle “Wh soruları” olarak adlandırılır ve çok kafa karıştırıcı olabilir, çünkü İngilizce'de “How” dışındaki tüm soru sözcükleri “Wh” harfleriyle başlar. İşte İngilizce bir şeyler yazarken can sıkacak bir diğer eş sesli iki kelime: whose ve who’s.

“Whose”, bir şeye kimin sahip olduğunu soran bir zamirdir ve “Who’s” ise “Who is” ifadesinin kısaltmasıdır.

Cümle içinde “whose” kullanımı

Bir şeyin kime ait olduğu sorulurken soru sözcüğü olan “whose” kullanılmalıdır. En yaygın kullanım şekli isim ile birlikte olandır. Eğer cümle içinde özne ima ediliyor ise bu durumda isim kullanılmayabilir.

Whose book is the one right beside the window?
Pencerenin hemen yanındaki kitap kimin?
Whose are these (textbooks)?
Bunlar kimin (ders kitapları)?

İlgi zamiri, iyelik zamirine (his, her, their) dönüşüyorsa “whose” kullanılır:

Huw is the boy whose grandparents live in our area.
Huw, dedesi bizim bölgemizde yaşayan çocuktur.
Madonna, whose parents were born in Italy, is a famous American singer.
Anne ve babası İtalya'da dünyaya gelen Madonna, ünlü bir Amerikalı şarkıcıdır.

“Who”, “that” ve “which” gibi iyi bilinen üç ilgi zamiri, ilgi yan cümleciğinin öznesi veya nesnesi haline gelir.

I spoke to the lady who was taking her dog out for a walk down to the park.
Köpeğini parka yürüyüşe çıkaran bayanla konuştum.

Bu cümlede nesne “the lady” değil “who”’dur.

Cümle içinde “who’s” kullanımı

“Who’s”, “who is” ve “who has” kalıplarının kısaltmasıdır. Bir sorgulama ifadesinin başında bulunur:

Who was/Who’s putting the books away?
Kitapları kim kaldırıyordu?
Who was/Who’s owning that dog?
O köpeğin sahibi kimdi?
Huw, who is/ who’s getting a cat, often has pair of extra cookies in his pocket.
Kedi sahibi olan Huw'un cebinde genellikle bir çift fazladan kurabiye bulunur.

“It’s” ile “it” zamirinin iyelik kipi almış hali olan “its” arasında yapılan hata, “whose” ve “who’s” arasındakine çok benzer nedenle yapılır. Kök neden, insanların içgüdüsel olarak kesme işaretiyle biten kelimeleri iyelik zamirleri olarak yorumlama eğiliminde olmalarıdır.

“Whose” kelimesinin bir iyelik zamiri olduğu unutulmamalıdır. Cümle içinde kendisinden sonra isim geliyorsa whose kullanılır aksi durumda who’s kullanılır. Kendisinden sonra isim  ya da nesne gelmiyorsa who’s kullanılır.

Ne zaman Who ne zaman Whose Kullanılır?

“Whose” ve “who’s” kelimelerini uygun şekilde kullanmak için her kelimenin dilbilgisi kuralını anlamak önemlidir. Bu iki kelimenin kullanıldığı zamirleri anlamak, her kelimenin cümle içinde nasıl kullanıldığını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

“Who”, “what person” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Burada, “Who is he?” bir örnek olarak verilebilir. “Who’s” ise “Who is” kelimelerinin kısaltmasıdır, tıpkı “Who’s he?” cümlesinde olduğu gibi.

Daha önce de belirtildiği gibi, “whose” ise yalnızca isimler için bir iyelik zamiridir.

Örnek cümleler

Who is/Who’s the lofty man in the short jacket?
Kısa ceketli kibirli adam kim?
My friend, who has/ who’s just left for the office, will be back in a few hours.
Ofise giden arkadaşım birkaç saat içinde dönecek.
Did you see whose yellow car is parked on the other side of the street?
Sokağın diğer tarafında kimin sarı arabasının park edildiğini gördün mü?
Whose green backpack is this sitting on that chair?
Bu sandalyedeki yeşil sırt çantası kimin?

“Who’s idea” mı yoksa “Whose idea” mı?

Cümledeki soru, fikre kimin sahip olduğudur, bu nedenle buradaki doğru ifade “whose idea” dır. Böyle durumlarda elbette kendinize “to whom does this idea belong / bu fikir kime ait?” veya “who came up with this idea? / bu fikir kimden çıktı?” diye sorabilirsiniz. Toparlayacak olursak, “who is” kısaltması yerine “whose” gibi bir iyelik zamiri doğru seçim olacaktır.

İngilizce dilbilgisini iyi bilseniz bile, bu tarz detaylar bazen kafa karıştırıcı olabilir. Eğer işin içinden çıkamıyorsanız, “who is” kelimesinin yerini “whose” ile değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer cümle anlamlı hale geliyorsa “whose” doğrudur, gelmiyorsa “whose” doğru bir ifade değildir.

“Whose fault” mu yoksa “Who’s fault” mu?

Her iki ifade de uygun cümlelerde doğru olabilir, ancak bu ne anlatmak istediğinize bağlıdır. Sonuç olarak, iki ifadenin her biri anlatılmak istenen şeye bağlı olarak doğru veya yanlış şekilde kullanılabilir. Her ikisi de cümle içinde yer değiştirilerek denenebilir ve hangisinin daha anlamlı bir cümle ortaya çıkardığı görülür. Örneğin, hatalı olan birini bulmaya çalışıyorsanız, doğru ifade “whose fault” dur. Bunun nedeni “whose”un iyelik zamiri olmasıdır. Yani, iyelik veya sahiplik belirtmek için kullanılmasıdır.

Buna karşılık, Fault adında bir kişinin olduğunu varsayalım (bu cümlede büyük F ile) ve o kişinin kim olduğunu bilmek istiyorsanız, “who’s/who is Fault” doğru bir ifade olacaktır.

İngilizceHangisi doğru?

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin

learning path Ücretsiz başlayın
learning path