tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

İngilizcede kullanılan zamanlar Türkçedekilerden daha fazladır. Ana zamanlardan olan geçmiş zaman, bu iki dil arasındaki ortak kesişim kümesindedir. Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş ve bitmiş olan olayların aktarımında kullanılan simple past tense, geçmişte bir defa yaşanmış olaylarda, geçmişteki bağlantılı birden fazla durumun anlatımında, geçmiş zamanda bir süre devam etmiş olaylarda ve eski alışkınlıkların aktarımında kullanılır.

Simple Past Tense Kullanım Alanları ve Örnekleri

Geçmişte Bir Defa Yaşanmış Olaylarda Simple Past Tense

Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş olayları aktarırken “simple past tense” kullanılır.

Örnek:

I went to Ankara last week.
Geçen hafta Ankara’ya gittim.
You took his money yesterday.
Onun parasını dün aldın.
He robbed this store 1 hour ago.
O, bu dükkânı 1 saat önce soydu.
We completed this job last year.
Biz bu işi geçen sene tamamladık.

Geçmişte Bağlantılı Olayların Anlatımında Simple Past Tense

Aynı olay kapsamında birbirini tamamlayan birden fazla olay varsa bunların aktarımında “simple past tense” kullanılır.

Örnek:

I went home and took my purse.
Eve gittim ve çantamı aldım.
I was a young man when the war broke out.
Savaş çıktığında ben genç bir adamdım.

Geçmişte Bir Süre Devam Etmiş Olaylarda Simple Past Tense

Geçmişte belli bir zaman aralığında devam etmiş ve sonlanmış olayları aktarırken“simple past tense” kullanılır.

Örnek:

She played football for 3 years.
O 3 yıl futbol oynadı.
We stayed in their home for 1 month.
Onların evinde 1 ay kaldık.
I laid in the sun all day.
Bütün gün güneşin altında uzandım.

Eski Alışkanlıklardan Bahsederken Simple Past Tense

Geçmişte sahip olduğumuz ancak günümüzde devam ettirmediğimiz eski alışkanlıklarımızdan bahsederken“simple past tense” kullanırız.

Örnek:

I used to smoke everyday.
Eskiden her gün sigara içerdim.
She used to walk to work.
O eskiden işe yürürdü.
They used to fight all the time.
Onlar eskiden sürekli kavga ederlerdi.

Simple Past Tense Cümle Yapıları ve Kullanımları

Simple past tense”te cümle yapısı kısaca şöyledir:

💡
Özne + yüklem (fiilin 2. hâli) + nesne.

İngilizcedeki geçmiş zaman cümlelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta fiilin 2. hâlini kullanmaktır. Bazı fiiller sonuna sadece “-ed” alarak “past tense”e çevrilir. Bu fiillere düzenli fiiller denir. Bazı fiiller ise son harflerine göre “-d”, “-ed “ ,”-ied” alarak “past tense”e çevirilir. Bu fiillere de düzensiz fiiller denir.

Örnek:

Watch -> Watched
Play -> Played
Stop -> Stopped
Need -> Needed
Help -> Helped
Plan -> Planned

Sonu “-y” ile biten fiilleri 2. hâline çevirirken, “-y” harfinden önce sessiz harf geliyorsa “-y” harfi düşer ve “-ied” eki eklenir.

Örnek:

Worry -> Worried
Cry -> Cried
Study -> Studied

Düzensiz fiillerde, fiil“simple past tense”e çevrilince tamamen değişime uğrar. Bunların belli bir kuralı yoktur ve maalesef ezberlenmesi gerekir.

Örnek:

Eat -> Ate
Do -> Did
Break -> Broke
Forget -> Forgot
Go -> Went
Take -> Took
Swim -> Swam

Olumlu Cümlelerde Simple Past Tense

Simple past tense”te olumlu cümle yapısı şu şekildedir:

💡
Özne + fiilin 2. hâli + nesne.

Örnek:

I studied English.
Ben İngilizce çalıştım.
You went to school yesterday.
Sen dün okula gittin.
He played basketball.
O basketbol oynadı.
She danced well.
O çok iyi dans etti.
It ate only meat.
O sadece et yedi.
We watched TV together last week.
Biz geçen hafta beraber televizyon izledik.
You did your job smoothly.
Siz işinizi kolayca yaptınız.
They opened their door last night.
Onlar geçen gece kapılarını açtılar.

Olumsuz Cümlelerde Simple Past Tense

Simple past tense”te olumsuz cümle yapısı şu şekildedir:

💡
Özne + olumsuz yardımcı fiil (“didn’t”) + yüklem (fiilin yalın hâli) + nesne.

Bir fiili “simple past tense”e çevirirken içine “did” saklanıyor ve “-ed”, “-ied” olarak fiilin sonunda kendisini belli ediyor gibi düşünebilirsiniz. Cümle olumsuz yapılacağı zaman ise fiilin içinde saklanan “did” dışarı “didn’t” olarak çıkar ve fiil yalın hâline döner.

Örnek:

I didn’t study English last week.
Ben geçen hafta İngilizce çalışmadım.
You didn’t go to school yesterday.
Sen dün okula gitmedin.
He didn’t play basketball.
O basketbol oynamadı.
She didn’t dance well.
O çok iyi dans etmedi.
It didn’t eat meat.
O et yemedi.
You didn’t do your job.
Siz işinizi yapmadınız.

Soru Cümlelerinde Simple Past Tense

Simple past tense”te soru cümlelerinin kalıbı şu şekildedir:

💡
Olumlu soru: Yardımcı fiil (Did) + özne + yüklem (fiilin yalın hâli) + nesne + ?
💡
Olumsuz soru: Yardımcı fiil (Didn’t) + özne + yüklem (fiilin yalın hâli) + nesne + ?

Olumlu Soru Cümleleri

Örnek:

Did I study English yesterday?
Ben dün İngilizce çalıştım mı?
Did you go to school last week?
Sen geçen hafta okula gittin mi?
Did he play basketball?
O basketbol oynadı mı?
Did she dance well?
O çok iyi dans etti mi?
Did it eat only meat?
O sadece et mi yedi?
Did we watch TV yesterday?
Biz dün televizyon izledik mi?

Olumsuz Soru Cümleleri

Örnek:

Didn’t I study English?
Ben İngilizce çalışmadım mı?
Didn’t you go to school?
Sen okula gitmedin mi?
Didn’t he play basketball?
O basketbol oynamadı mı?
Didn’t she dance well?
O çok iyi dans etmedi mi?
Didn’t it eat meat?
O et yemedi mi?
Didn’t we watch TV last night?
Biz dün akşam televizyon izlemedik mi?
Didn’t you do your job?
Siz işinizi yapmadınız mı?
İngilizceİngilizce dil bilgisi

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin
learning path Ücretsiz başlayın
learning path