tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

“Simple present tense nedir?” sorusuna şöyle cevap verebiliriz: Türkçede sürekli yapılan işleri anlatmak için kullandığımız geniş zamanın İngilizcedeki karşılığı “simple present tense”tir.

Tekrarlayan eylemleri (alışkanlıklar) anlatırken, gerçek ya da genellemelerden bahsederken, değişmeyen durum ve duygulardan bahsederken ve talimat verirken “simple present tense” yani geniş zaman kullanırız.

Simple Present Tense Kullanım Alanları ve Örnekleri

Tekrarlanan Eylemlerde Simple Present Tense

Saatlik, günlük ve aylık gibi belli bir rutinde gerçekleştirdiğimiz olayları anlatırken “simple present tense” kullanırız.

Örnek:

I write 2 articles everyday.
Ben her gün 2 makale yazarım.
John swims 2 hours in the mornings.
John sabahları 2 saat yüzer.
He never works at nights.
O geceleri asla çalışmaz.
She plays guitar well.
O iyi derecede gitar çalar.
The bus leaves at 11:00 am.
Otobüs 11 de hareket eder.

Gerçek veya Genellemelerde Simple Present Tense

Zaman kavramından bağımsız olarak gerçekliğini kaybetmeyen olayları anlatırken “simple present tense” kullanılır.

Örnek:

Istanbul is in Turkey.
İstanbul Türkiye’dedir.
You can’t milk a bird.
Bir kuşu sağamazsın.
Water boils in 100 degree.
Su 100 derecede kaynar.
You get burned if you jump into fire without any protection.
Hiçbir koruyucu olmadan ateşe atlarsan yanarsın.
Plants like sunlight.
Bitkiler gün ışığını sever.

Değişmeyen Durum ve Duygularda Simple Present Tense

Değişmesinin imkânsız veya çok zor olduğunu düşündüğümüz durumları veya duyguları anlatırken “simple present tense” kullanırız.

Örnek:

Birds like to fly.
Kuşlar uçmayı sever.
I work in Istanbul.
İstanbul’da çalışırım.
He loves his wife.
O karısını sever.
The mothers protect their children.
Anneler çocuklarını korur.

Talimat Verirken Simple Present Tense

Emir cümlelerinde karşı tarafa yaptırmak istediğimiz eylemi anlatırken “simple present tense” kullanırız.

Örnek:

Take the left turn and you'll see the barber shop.
Sola dön, ardından berber dükkânını göreceksin.
Don’t do that!
Onu yapma!
Turn that light off!
Işığı kapat!

Simple Present Tense Cümle Yapıları ve Kullanımları

Simple present tense”te cümle yapısı kısaca şöyledir:

💡
Özne + yüklem + nesne.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, olumlu cümlelerde“he”, “she”, “it” zamirlerinde yüklemin sonuna “-s”, “-es” veya “-ies” takısı, olumsuz cümlelerde ise yüklemin başına “doesn’t” gelmesidir.

Örnek:

Watch -> Watches
Play -> Plays

Sonu “-y” ile biten fiillerin 3. tekil şahıs(“he”, “she”, “it”) çekimlerinde yükleme “-s” takısı yerine “-ies” takısı eklenir.

Örnek:

Fly -> Flies
Cry -> Cries

Olumlu Cümlelerde Simple Present Tense

Olumlu cümlelerde 3. tekil şahıs zamirleri hariç, yüklem herhangi bir ek almaz.

Örnek:

I study English.
Ben İngilizce çalışırım.
You go to school.
Sen okula gidersin.
He plays basketball.
O basketbol oynar.
She dances very well.
O çok iyi dans eder.
It eats only meat.
O sadece et yer.
We watch TV every evening.
Biz her akşam televizyon izleriz.
You do your job perfectly.
Siz işinizi mükemmel yaparsınız.
They open their windows every morning at 7 am sharp.
Onlar pencerelerini her sabah tam 7’de açarlar.

Olumsuz Cümlelerde Simple Present Tense

Simple present tense”te cümleleri olumsuz yaparken 1. tekil şahıs zamirleri (“he”, “she”, “it”), yüklemin önüne “doesn’t” alır ve yüklem yalın hâlde kullanılır. Diğer şahıs zamirleri ise “don’t” alır ve yüklem yalın hâlde kullanılır. Cümle kalıbı şu şekildedir:

💡
Özne + olumsuz yardımcı fiil (don’t/doesn’t) + yüklem + nesne.

Örnek:

I don’t study English.
Ben İngilizce çalışmam.
You don’t go to school.
Sen okula gitmezsin.
He doesn’t play basketball.
O basketbol oynamaz.
She doesn’t dance very well.
O çok iyi dans etmez.
It doesn’t eat only meat.
O sadece et yemez.
We don’t watch TV every evening.
Biz her akşam televizyon izlemeyiz.
You don’t do your job perfectly.
Siz işinizi mükemmel yapmazsınız.
They don’t open their windows every morning at 7:00 am sharp.
Onlar pencerelerini her sabah tam 7’de açmazlar.

Soru Cümlelerinde Simple Present Tense

Simple present tense”te soru cümlelerinin kalıbı şu şekildedir:

💡
Yardımcı fiil + özne + yüklem + nesne + ?

Olumlu Soru Cümleleri

Örnek:

Do I study English?
Ben İngilizce çalışır mıyım?
Do you go to school?
Sen okula gider misin?
Does he play basketball?
O basketbol oynar mı?
Does she dance very well?
O çok iyi dans eder mi?
Does it eat only meat?
O sadece et mi yer?
Do we watch TV every evening?
Biz her akşam televizyon izler miyiz?
Do you do your job perfectly?
Siz işinizi mükemmel yapar mısınız?
Do they open their windows every morning at 7:00 am sharp?
Onlar pencerelerini her sabah tam 7’de açarlar mı?

Olumsuz Soru Cümleleri

Örnek:

Don’t I study English?
Ben İngilizce çalışmaz mıyım?
Don’t you go to school?
Sen okula gitmez misin?
Doesn’t he play basketball?
O basketbol oynamaz mı?
Doesn’t she dance very well?
O çok iyi dans etmez mi?
Doesn’t it eat only meat?
O sadece et yemez mi?
Don’t we watch TV every evening?
Biz her akşam televizyon izlemez miyiz?
Don’t you do your job perfectly?
Siz işinizi mükemmel yapmaz mısınız?
Don’t they open their windows every morning at 7:00 am sharp?
Onlar pencerelerini her sabah tam 7’de açmazlar mı?
İngilizceİngilizce dil bilgisi

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin
learning path Ücretsiz başlayın
learning path