tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

“Not only … but also” kullanımında ilk amaç paralelliği sağlamaktır ve genellikle iki kelimeyi veya cümleyi aynı anda vurgulamak ve bağlamak için kullanılır. Bu ifade bir denklik bağlacı olup cümlenin ortasında ve sonunda kullanılır. Denklik bağlaçları, bir çift oluşturacak şekilde cümlenin bir bölümünü diğerine bağlar.

Örneğin:

He plays his role not only funny but also naturally.
Türkçesi: Rolünü sadece komik değil, aynı zamanda doğal olarak da oynuyor. Aynı cümleyi: Rolünü hem komik hem de doğal olarak oynuyor şeklinde de çevirebiliriz.

Bu bağlaç cümle başında da kullanılabilir.

Not only do the employees want better management, but they also want reduced working hours too.
Türkçesi: Çalışanlar yalnızca daha iyi bir yönetim değil, aynı zamanda azaltılmış çalışma saatleri de istiyorlar.

Dengeleme eylemi, dilbilgisinin kritik bir yönüdür! Bir metinde “Not only… but also…” bağlacı kullanırken, denge kavramını düşünmek çok önemlidir. Bu bağlaç, gramer açısından paralellik olarak adlandırılır.

“Not only but also” ile virgül kullanımı

“Not only… but also” genellikle cümlecikleri ve isimleri birbirlerine bağlar. Bu nedenle, cümlecikleri bağlamak gerektiğinde virgül ile birbirinden ayrılmalıdır. Ancak isimleri bağlamak için kullanıldığında virgül konulmamalıdır.

Örneğin:

Those children like not only cakes but also cheese.
Türkçesi: Bu çocuklar sadece kekleri değil peyniri de seviyorlar.
Not only do those children eat cakes every day during break time, but they also enjoy cheese when necessary.
Türkçesi: Bu çocuklar her gün teneffüslerde sadece kek yemiyor, gerektiğinde peynir de yiyorlar.

“Not only… but also” bağlacının, çeşitli yazı biçimlerinde nasıl kullanılacağını anlamak önemlidir. Virgülün ne zaman konulması gerektiğini, cümlenin başında mı yoksa ortasında mı kullanılacağını öğrenerek bu ifadeyi doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Diğer Örnekler

She is not only beautiful but also bright.
Türkçesi: O sadece güzel değil, aynı zamanda zekidir. (O hem güzel hem zekidir.)
Not only does the new teacher speak French, but he also speaks Spanish.
Türkçesi: Yeni öğretmen sadece Fransızca değil, aynı zamanda İspanyolca da konuşuyor.
John talks not only carelessly but also harshly.
Türkçesi: John sadece pervasızca değil, aynı zamanda sert konuşuyor.
Not only you but also I am thinking of the wedding.
Türkçesi: Sadece sen değil ben de düğünü düşünüyorum.
We visited not only Spanish but also Germany.
Türkçesi: Sadece İspanya'ya değil, Almanya'ya da gittik.
İngilizceHangisi doğru?

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin

learning path Ücretsiz başlayın
learning path