tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

İngilizce dünyanın en geniş kelime dağarcığına sahip dillerinden biridir. Bu geniş kelime hazinesi içinde birbirine benzeyen ancak aralarında fark olan birçok kelime vardır. Şimdi bu türden iki İngilizce kelime olan between ve among arasındaki farkı inceleyeceğiz.

Bu iki kelime, insanları epey meşgul ediyor. Çünkü çoğu zaman hangisini ne zaman kullanacaklarından emin değiller. Çoğu gramer kitabı, iki kişiden veya şeyden bahsederken between, ve ikiden fazla kişi veya şeyden bahsederken among kullanmak gerektiğini söyler. Ama bu tam olarak doğru değildir ve konuyu aşırı basite indirgemek anlamına gelir..

Between ne zaman kullanılır?

Between, bire bir ilişkileri belirtmek için kullanılır. Başka bir deyişle, bir kişinin veya bir şeyin diğer insanlarla veya şeylerle ilgili ayrı ve belirgin bir ilişkisinden bahsederken between kullanırız. Örneğin:

Can we keep this between you and me?
Bu seninle benim aramda kalabilir mi?

Farklı birimler arasındaki bu bire bir ilişki, eğer bağlamdan anlaşılıyorsa, ikiden fazla nesne veya kavram için de between edatını kullanabilirsiniz. Örneğin:

There is more interstate trade between Canada, the USA, and Mexico.
Kanada, ABD ve Meksika arasında daha fazla devletler arası ticaret var.
She can’t decide between a yellow, blue, or red shirt.
Sarı, mavi ve kırmızı tişört arasında karar veremiyor.

Aslında, tüm öğeler ayrı ve farklı olduğu sürece, istediğiniz sayıda öğe için between kullanabilirsiniz.

Mekansal ilişkileri tanımlarken, between genellikle bir şeyin ortasında veya bir şey tarafından sınırlandırılan boşlukta anlamına gelir:

They drove too quickly between the cars.
Arabaların arasında çok hızlı sürdüler.

Among ne zaman Kullanılır?

Among, tanımsız veya kolektif ilişkilere, yani farklı veya bireysel olmayan şeylere atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin:

Maintaining peace among neighboring states is an imperative.
Komşu ülkeler arasında barışı muhafaza etmek bir zorunluluktur.
There are many good players among those who left the race.
Yarıştan ayrılanlar arasında çok iyi oyuncular var.

Gördüğünüz gibi among, çoğu zaman gruplar arasındaki tanımsız veya belirtilmemiş ilişkiler için kullanılır. Bunlar ne ayrık ne de belirlenmiş bireylerdir. Among, bir grupta veya bir grubun ortasında olma fikrini anlatmak için de kullanılır.

Örneğin:

We want to live among like-minded people.
Benzer düşünen insanlar arasında yaşamak istiyoruz.
We find comfort among those who agree with us.
Bizimle aynı fikirde olanlar arasında rahatlık buluyoruz.

“Between” ve “Among” kullanımı hakkında örnek cümleler

Between, belirli öğeler kasdedildiğinde kullanılırken, öğeler bir grubun veya grupların parçaları olduğunda veya açıkça adlandırılmamış veya tanımlanmamışsa among kullanılır demiştik. Mesela:

The negotiations between Russia, Turkey, and Iran are going well.
Rusya, Türkiye ve İran arasındaki müzakereler iyi gidiyor.
The negotiations among the countries of European Union are going well.
Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki müzakereler iyi gidiyor.

Başka bir örnek:

I’m trying to decide between an apple, an orange and a pear for breakfast.
Kahvaltıda elma, portakal ve armut arasında karar vermeye çalışıyorum.
I’m trying to decide among these fruits for breakfast.
Kahvaltıda bu meyveler arasında karar vermeye çalışıyorum.

Between ve among’dan sonra gelen tüm zamirlerin nesnel durumda olması gerekiyor. Örneğin:

  • between her and him (Doğru)
  • between she and he (Yanlış)
  • between you and me (Doğru)
  • between you and I (Yanlış)
  • among them and us (Doğru)
  • among they and we (Yanlış)

Sonuç olarak, between ve among arasındaki ilişki düşündüğünüzden biraz daha karmaşıktır. Özetlemek gerekirse between, ayrık şeyler arasındaki birebir ilişkiler için kullanılır. Among ise, şeyler arasındaki tanımsız veya toplu ilişkiler için kullanılır diyebiliriz.

İngilizceHangisi doğru?

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin

learning path Ücretsiz başlayın
learning path