tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

Eş sesli kelimeler

Sesteş kelimeler, telaffuzları aynı ancak anlamları farklı, eş sesli kelimeler ise yazılışları aynı ancak telaffuzları ve anlamları farklı olan kelimelerdir. Tıpkı Türkçede olduğu gibi İngilizcede de iletişimde belirsizliklere yol açabilecek çok sayıda benzer kelime vardır. Hatalardan kaçınmak için bağlama ve telaffuza dikkat etmek önemlidir.

İngilizcedeki eş sesli kelimeler

İngilizce öğrenenlerin kafasını sık sık karıştıran bir konu da sesteş yani farklı anlamlara gelen ancak aynı şekilde telaffuz edilen kelimelerdir. Bunlara örnek olarak “meet” (tanışmak) ve “meat” (et), “bare” (çıplak) ve “bear” (ayı), “night” (gece) ve “knight” (şövalye), “write” (yazmak) ve “right” (doğru) kelimeleri verilebilir. Anlama ve telaffuz hatalarından kaçınmak için bu kelimeleri bağlam ve vurguya göre ayırt etmek önemlidir. İngilizce, karmaşıklığıyla bilinir ve eksik kelimeler İngilizce öğrenenlerin karşılaştığı birçok zorluktan sadece biridir.

İngilizcede telaffuzları benzer ancak anlamları farklı olan kelimeler

“There” (orada), “their” (onların) ve “they’re” (onlar) İngilizcedeki en kafa karıştırıcı sesteş kelimeler arasındadır.

“There” (orada) şu örnekte olduğu gibi bir yeri ifade eder: “I left my books there” (Kitaplarımı orada bıraktım). “Their” (onların) şu örnekte de görülebileceği gibi bir iyelik zamiridir: “Their daughter is very beautiful” (Onların kızı çok güzel).

“They’re” (onlar), “they are” ifadesinin kısaltmasıdır. Örneğin, “They are going to the concert tonight” (Onlar bu gece konsere gidiyorlar). Önemli olan, bu kelimeler doğru kullanıldığında bağlama dikkat etmektir.

Çok kafa karıştırıcı olabilen bir başka sesteş kelime grubu da “to” (-a/-e son eki), “too” (de/da bağlacı) ve “two”dur (iki sayısı). “I go to school” (Okula gidiyorum) örneğinde de görülebileceği gibi “to”, yön veya hedef belirten bir edattır. “Too” ise şu örnekte olduğu gibi “ayrıca” veya “fazlasıyla” anlamına gelir: “I go to school too” (Ben de okula gidiyorum). “Two” kelimesi ise şu örnekteki gibi “iki” sayısını ifade eder: “I have two bottles of water” (İki şişe suyum var). Bir kez daha vurgulamak gerekirse bu tür kelimelerin ayırt edilmesinde bağlam çok önemlidir.

Birçok İngilizce öğrencisinin kafası “your” (senin) ve “you’re” (sen) sesteş zamirlerinin kullanımıyla karışabilir. “Your” kullanıldığında, “Your book is on the table” (Senin kitabın masanın üzerinde) örneğinde olduğu gibi bunun bir iyelik zamiri olduğunu bilmeliyiz. “You’re” ise şu örnekte olduğu gibi “you are” kelimesinin kısaltmasıdır: “You’re doing a great job on your project” (Projenizde harika bir iş çıkarıyorsunuz). Bu gibi kelimeler öğrencilerin kafasını kolayca karıştırabilir. Ancak sesteş kelimeleri kullanmayı en baştan öğrenirseniz bu sizin için bir sorun olmayacaktır.

“Accept” (kabul etmek) ve “except” (hariç) sesteş kelimeleri de kafanızı karıştırmasın. “Accept”, “bir şeyi almak/kabul etmek” anlamına gelir. Buna örnek olarak “We will accept your documentation” (Belgelerinizi kabul edeceğiz) cümlesini verebiliriz. “Except” ise şu cümlede olduğu gibi “dışlamak/dışarıda bırakmak” anlamına gelir: “Everyone passed the exam except Mehmet” (Mehmet hariç herkes sınavı geçti).

İngilizce, birçok sesteş yani farklı anlamlara gelen ancak aynı şekilde telaffuz edilen kelimenin bulunduğu karmaşık bir dildir. İyi bir eğitmeniniz varsa İngilizcede sesteş kelimelerin kullanımı hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz. Vurgulanması gereken şey, kullanımın bağlama bağlı olduğudur. Böylece öğrenciler bu kelimeleri çok daha iyi anlayabilir ve kullanabilir. Düzenli çalışma, sabır ve kaliteli bir öğretmen ile İngilizce becerilerinizi sorunsuz bir şekilde geliştirebilirsiniz.

İngilizceHangisi doğru?

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin

learning path Ücretsiz başlayın
learning path