tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

Hayatımızda iş, okul, şehir ve ev değişikliği nedeniyle sürekli bir uyum süreci yaşarız. Bu değişimlere uyum sağlama sürecini İngilizcede anlatmamıza yardımcı olan iki deyimsel ifade karşımıza çıkar: “get used to” ve “be used to”.

Bu yazıda “be used to” ve “get used to” kalıplarının kullanımını örnekleriyle ele alıp bunların farklarına değineceğiz.

“Be used to” kalıbının kullanımı

“Be used to”, “bir şeye alışmış olmak” anlamına gelen bir ifadedir. Öznenin zaten değişikliğe alışmış olduğunu ve bunun onlar için yeni bir şey olmadığını ima eder.

“Be used to” ifadesinden sonra fiil kullanacaksak “-ing” ekini kullanmamız gerekir. Örnek: “I am used to working from home.” (Evden çalışmaya alışkınım.)

“Be used to” kalıbının örnekleri

Kullanımı “be used to + Ving veya be used to + noun” şeklindedir. Soru cümlelerinde ise “to be” cümlenin başına alınır. Bazı örnekler:

We are used to going to school early in the morning.
Sabah erkenden okula gitmeye alışkınız.
She is used to the new schedule of her classes.
Yeni ders programına alıştı.
He has been used to living in a different country for years.
Yıllardır farklı bir ülkede yaşamaya alışmış.
Are you used to living in hot weather?
Sıcak havalarda yaşamaya alışkın mısınız?

“Be used to” kalıbının olumsuz cümlelerde kullanımı

Olumsuz cümlelerde kullanırken “be” ile “used to” arasına “not” eklenir. Bazı örnekler:

I am not used to cold weather.
Soğuk havaya alışık değilim.
She is not used to the noise from the construction site.
İnşaat alanından gelen gürültüye alışık değil.

“Get used to” kalıbının kullanımı

“Get used to” “bir şeye zamanla alışmak” anlamına gelen bir ifadedir. Genellikle yeni bir duruma veya şarta alışma sürecini tanımlamak için kullanılır.

“Get used to” kullanımı tüm zamanlarda mümkündür. Eğer sonrasında fiil gelecekse “-ing” ekini eklememiz gerekir. Örnek: “I am getting used to working from home.” (Evden çalışmaya alışıyorum.)

“Get used to” kalıbının örnekleri

Kullanımı “get used to + Ving/noun” şeklindedir. Soru cümlelerinde ise kullanımı “yardımcı fiil + özne + get used to + Ving/noun” şeklinde olur. Bazı örnekler:

It’s going to take some time to get used to working from home.
Evden çalışmaya alışmam biraz zaman alacak.
She can get used to swimming in the ocean.
Okyanusta yüzmeye alışabilir.
It will take me some time to get used to the new schedule.
Yeni programa alışmam biraz zaman alacak.
Is your sister used to living in İzmir.
Kız kardeşin İzmir’de yaşamaya alışıyor mu?

“Get used to” kalıbının olumsuz cümlelerde kullanımı

They can’t get used to cold weather.
Onlar soğuk havaya alışamazlar.
Our cat could not get used to the budgie at home.
Kedimiz evdeki muhabbet kuşuna alışamadı.

“Be used to” ile “get used to” arasındaki fark nedir?

“Get used to” yeni bir şeye alışma sürecini anlatırken “be used to” bir şeye alışmış olma durumunu anlatır. Yani“be used to” kullandığımız cümlede, bahsedilen konuya çoktan alışmış olduğumuzu ifade ederiz. Ancak “get used to” kullandığımız cümlede bir alışma sürecinde olduğumuzu belirtmiş oluruz.

“Be used to” ve “get used to” arasındaki farkı daha iyi kavramak ve pekiştirmek için aşağıdaki paragrafa bakabilirsiniz:

I didn’t wear lenses before. However, I had to start wearing them in 2022 after the doctor’s suggestion. At first, I wasn’t used to them, but after a few days, I got used to them. Now, I’m definitely used to them.

Daha önce lens kullanmıyordum. Ancak doktorun önerisi üzerine 2022 yılında lens kullanmaya başlamak zorunda kaldım. İlk başta alışamadım ama birkaç gün sonra alıştım. Şimdi kesinlikle alıştım.
İngilizceHangisi doğru?

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin

learning path Ücretsiz başlayın
learning path