pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

“Duly noted” to powszechny zwrot używany w wielu okolicznościach, ale czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, co on tak naprawdę oznacza? Definicja zwrotu “duly noted” oznacza, że coś zostało przyjęte do wiadomości lub odpowiednio odnotowane i zostanie w pełni rozpatrzone we właściwym czasie.

W zależności od kontekstu, ten zwrot może być nieformalny lub formalny. Dodatkowo, zwrot ten nie jest czysto niegrzeczny, chociaż w niektórych przypadkach jest używany sarkastycznie. Jednakże, duly noted jest czasami pisane jako “dually noted”, co oznacza, że coś zostało odnotowane dwukrotnie.

Zastosowania zwrotu “duly noted”

Ten zwrot może być różnie używany w różnych zdaniach, biorąc pod uwagę kontekst. Jest on często używany przez osoby w oficjalnych kontekstach, aby wskazać, że sytuacja została przyjęta do wiadomości i zostanie rozpatrzona w odpowiednim czasie. Na przykład, “duly noted” może być bezpośrednio użyte w zdaniach takich jak:

We duly noted the requested changes from the previous committee.
The concerns of the employees were duly noted in the board meeting.
All your suggestions have been duly noted!
Duly noted,” the teacher said, trying to appease the students whose marks were missing.

Przy innych okazjach, duly noted jest często używany sarkastycznie lub ironicznie, zwłaszcza w mniej formalnych okolicznościach. W tym kontekście jest on zwykle używany do zbycia pomysłu, tematu, myśli lub stwierdzenia.

Przyznajesz się do czegoś, ale uznajesz to za nieważne i nieistotne. Użycie duly noted oznaczające zlekceważenie wypowiedzi może być użyte przez osobę, która czuje się urażona opinią innej osoby. Jeśli jednak nie jesteś pewien, kiedy możesz użyć tego zwrotu, lepiej poćwicz swój konwersacyjny angielski, aby nie popełniać błędów.

Przykłady:

John: “Hey Jane, you need to stop joking around and be serious with your studies from next term.”
Jane: “Duly noted!”
Her mother complained about her short miniskirts early in the morning. To do away with her, she responded with an eye roll and said, “duly noted, mum!”
AngielskiIdiomy i wyrażenia

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path