pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Nauka liczb po angielsku może stanowić wyzwanie dla wielu uczących się języka angielskiego. Wymaga to opanowania zarówno pisowni, jak i wymowy, co często prowadzi do licznych nieporozumień.

Liczby po angielsku, zwłaszcza te większe, mogą sprawiać trudności w zapamiętaniu i poprawnym użyciu. Aby uniknąć typowych błędów i nieporozumień, warto ćwiczyć liczby z nauczycielem na platformie LiveXP, gdzie można skorzystać z darmowej lekcji próbnej i zindywidualizowanego planu nauki.

W tym artykule omówimy, jak czytać, pisać i zapamiętywać liczby w języku angielskim, aby uniknąć błędów i skutecznie się komunikować.

Wszystkie liczby po angielsku

Cyfry po angielsku – od 1 do 10

Nauka liczb zaczyna się od podstawowych cyfr od 1 do 10. Są to podstawy, na których opiera się dalsza nauka bardziej skomplikowanych liczb.

Liczby od 1 do 10:

1 – One
2 – Two
3 – Three
4 – Four
5 – Five
6 – Six
7 – Seven
8 – Eight
9 – Nine
10 – Ten

Pisownia cyfr po angielsku może wydawać się łatwa, ale wymaga uwagi na detale, takie jak litery nieme czy różnice w akcentach, podobnie jest z wymową.

Liczby po angielsku od 11 do 19

Po opanowaniu podstawowych liczb, kolejnym krokiem są liczby od 11 do 19, które również mają swoje unikalne nazwy.

Liczby od 11 do 19:

11 – Eleven
12 – Twelve
13 – Thirteen
14 – Fourteen
15 – Fifteen
16 – Sixteen
17 – Seventeen
18 – Eighteen
19 – Nineteen

Zwłaszcza dwie pierwsze liczby często sprawiają trudność, ponieważ ich nazwy nie są intuicyjne i różnią się od tych stosowanych w innych językach.

Dziesiątki po angielsku do 100

Nauka dziesiątek po angielsku jest kolejnym krokiem w opanowaniu liczb. Ich znajomość pozwala na tworzenie większych liczb poprzez łączenie podstawowych cyfr z dziesiątkami.

Dziesiątki po angielsku do 100:

20 – Twenty
30 – Thirty
40 – Forty
50 – Fifty
60 – Sixty
70 – Seventy
80 – Eighty
90 – Ninety
100 – One hundred

Jak się pisze liczby po angielsku – od 20 do 100

Kiedy znamy już dziesiątki, możemy przejść do bardziej złożonych liczb. Zapis liczb po angielsku polega na łączeniu dziesiątek z podstawowymi cyframi.

Przykłady:

21 – Twenty-one
32 – Thirty-two
45 – Forty-five
58 – Fifty-eight
67 – Sixty-seven
79 – Seventy-nine
84 – Eighty-four
99 – Ninety-nine
💡
Pamiętaj, że w pisowni liczb dwu- i trzycyfrowych stosujemy myślnik pomiędzy dziesiątkami a jednościami.

Liczby po angielsku do 1000

Liczby w języku angielskim powyżej 100 wymagają znajomości setek i tysięcy.

Przykłady liczb od 100 do 1000:

100 – One hundred
200 – Two hundred
300 – Three hundred
400 – Four hundred
500 – Five hundred
600 – Six hundred
700 – Seven hundred
800 – Eight hundred
900 – Nine hundred
1000 – One thousand

Czytanie liczb po angielsku: setki i tysiące

Czytanie większych liczb wymaga połączenia wiedzy o setkach i tysiącach.

Przykłady liczb setek:

123 – One hundred twenty-three
456 – Four hundred fifty-six
789 – Seven hundred eighty-nine
999 – Nine hundred ninety-nine

Przykłady liczb tysięcy:

1,234 – One thousand two hundred thirty-four
5,678 – Five thousand six hundred seventy-eight
9,999 – Nine thousand nine hundred ninety-nine
10,000 – Ten thousand
💡
Warto zwrócić uwagę na różnice między amerykańską a brytyjską wersją zapisu i wymowy liczb. Na przykład, liczba 1,000 w amerykańskim angielskim często zapisywana jest z przecinkiem (1,000), podczas gdy w brytyjskim angielskim stosuje się kropkę (1.000). Podobnie jest z zapisem liczb dziesiętnych.

Liczby bardziej złożone: zapamiętywanie i pisownia

Liczby bardziej złożone, takie jak miliony, miliardy, czy ułamki, wymagają specjalnej uwagi.

Przykłady:

1,000,000 – One million
1,000,000,000 – One billion

Zapamiętywanie takich liczb może być trudne, ale pomocne mogą być techniki takie jak używanie aplikacji LiveXP, która oferuje funkcję Trenera Słówek. Ta aplikacja pomaga w nauce wymowy, pisowni i używania liczb w kontekście, co znacznie przyspiesza proces zapamiętywania.

Liczby porządkowe: cel i zasady pisowni

Liczby porządkowe różnią się od liczebników głównych, ponieważ wskazują na kolejność, a nie ilość.

Liczby porządkowe

Przykłady liczb porządkowych:

1st – First
2nd – Second
3rd – Third
4th – Fourth
10th – Tenth
21st – Twenty-first
💡
Zasady pisowni liczb porządkowych obejmują dodawanie odpowiednich końcówek, takich jak -st, -nd, -rd, -th, w zależności od liczby.

Ułamki: pisownia i wymowa

Ułamki w języku angielskim mają swoje specyficzne zasady pisowni i wymowy, które warto znać, aby móc je poprawnie używać w różnych kontekstach, zarówno codziennych, jak i naukowych. Poprawne opanowanie ułamków jest istotne nie tylko w matematyce, ale również w codziennej komunikacji, kuchni, budownictwie i wielu innych dziedzinach.

Przykłady:

1/2 – One half
1/3 – One third
1/4 – One-fourth or One quarter
3/4 – Three-fourths or Three quarters
💡
Warto zauważyć, że w angielskim istnieją dwie formy dla 1/4 i 3/4 – zarówno fourth(s), jak i quarter(s) są powszechnie używane.

Zasady wymowy ułamków

 • Pojedyncze jednostki:

Ułamki, gdzie licznik wynosi 1, mają specjalne nazwy:

1/2 – One half (pół)
1/3 – One third (jedna trzecia)
1/4 – One fourth lub One quarter (jedna czwarta)
 • Liczby większe niż 1:

Kiedy licznik jest większy niż 1, stosujemy liczby mnogie:

2/3 – Two thirds (dwie trzecie)
5/8 – Five eighths (pięć ósmych)
7/10 – Seven tenths (siedem dziesiątych)
 • Ułamki mieszane:

W przypadku liczb mieszanych, najpierw wymawia się całą liczbę, a następnie ułamek:

1 1/2 – One and a half (jeden i pół)
3 3/4 – Three and three fourths lub Three and three quarters (trzy i trzy czwarte)
 • Ułamki dziesiętne:

Ułamki dziesiętne są czytane inaczej. Zamiast używać słów takich jak „third” czy „quarter”, wymawia się każdą cyfrę po przecinku:

0.5 – Zero point five (zero przecinek pięć)
0.75 – Zero point seven five (zero przecinek siedem pięć)

Lata: zasady czytania liczb

Czytanie liczb w kontekście lat ma swoje specyficzne zasady, które mogą się różnić w zależności od okresu historycznego oraz formy zapisu. Poznanie tych zasad jest kluczowe dla poprawnej wymowy i zrozumienia kontekstu w komunikacji.

Przykłady:

Lata w XX wieku i wcześniej:

Lata w XX wieku i wcześniejsze są zazwyczaj dzielone na dwie części, co ułatwia ich wymowę. Na przykład:

1980 – Nineteen eighty
1945 – Nineteen forty-five
1876 – Eighteen seventy-six

Lata w XXI wieku:

W przypadku lat w XXI wieku, zasady mogą się nieco różnić. Często, lata od 2000 do 2009 czytamy jako pełne liczby, podczas gdy lata od 2010 wzwyż są ponownie dzielone na dwie części:

2000 – Two thousand
2001 – Two thousand and one
2008 – Two thousand and eight

Od roku 2010, istnieją dwie akceptowane formy wymowy:

2010 – Two thousand and ten lub Twenty ten
2021 – Twenty twenty-one (częściej używana forma)
2015 – Two thousand and fifteen lub Twenty fifteen

Przyszłe daty:

Jeżeli chodzi o przyszłe daty, zazwyczaj stosuje się tę samą zasadę dzielenia liczby na dwie części:

2050 – Twenty fifty
2099 – Twenty ninety-nine

Liczba zero i jej różne wymowy

Liczba zero, choć wydaje się być prostym pojęciem, ma różne wymowy w języku angielskim, w zależności od kontekstu, w którym jest używana.

Przykłady:

 • W matematyce – Zero (0 + 1 = 1 – Zero plus one equals one)
 • W numerach telefonów – Oh (jak litera O)
 • W sporcie – Nil (2-0 – Two nil)
 • Temperatura – Zero, ale w potocznej mowie, zwłaszcza w kontekście mówienia o pogodzie, często używa się po prostu freezing (zamarzanie), gdy mówi się o zerze stopni Celsjusza (Zero degrees Celsius lub Freezing point).

Inne konteksty:

W niektórych przypadkach, zero może być wymawiane jako nought, szczególnie w brytyjskim angielskim, chociaż ta forma jest mniej powszechna w codziennej mowie. Może być używana w bardziej formalnych lub literackich kontekstach (0.001 – Nought point nought nought one).

Liczby po angielsku – amerykański vs. brytyjski

Poza różnicą przytoczoną powyżej dotyczącą przecinka i kropki, istnieje kilka innych różnic w temacie liczb między amerykańskim angielskim a brytyjskim angielskim.

Oto niektóre z nich:

Nazewnictwo dużych liczb:

 • W brytyjskim angielskim, „billion” oznacza 1,000,000,000,000 (bilion w języku polskim).
 • W amerykańskim angielskim, „billion” oznacza 1,000,000,000 (miliard w języku polskim).

Użycie „and” w liczbach:

 • W brytyjskim angielskim, słowo „and” często jest używane przy czytaniu liczb powyżej stu.
 • Przykład – 123 (one hundred and twenty-three)
 • W amerykańskim angielskim, „and” jest często pomijane.
 • Przykład – 123 (one hundred twenty-three)

Rymowanki z liczbami – pomocne w zapamiętywaniu

Rymowanki z liczbami mogą być świetnym narzędziem do zapamiętywania i ćwiczeń.

Przykład:

One, Two, buckle my shoe!
Three, four, knock at the door!
Five, six, picking up sticks!
Seven, eight, don’t be late!
Nine, ten, let’s say it again!

Lub

One two three four five once I caught a fish alive,
six seven eight nine ten then I let him go again,
why did you let him go because he bit my finger so,
which finger did he bite.
This little finger on my right!

I wiele więcej, które łatwo można znaleźć w internecie, także w wersjach śpiewanych.

Wszystkie liczby po angielsku: Jak unikać błędów?

Poprawne użycie liczb w języku angielskim jest niezbędne w wielu sytuacjach codziennego życia, takich jak zakupy, podróże czy praca. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i praktykę.

Praktyczne wskazówki

 • Ucz się liczby poprzez kontekst: Nauka liczb w kontekście codziennych sytuacji, takich jak zakupy, godziny, daty, znacznie ułatwia zapamiętywanie. Na przykład, planując zakupy, możesz zapisywać listę produktów wraz z ich ilością po angielsku.
 • Wykorzystanie technologii: Technologia może znacząco ułatwić naukę liczb. LiveXP oferuje szeroki wybór narzędzi do nauki, w tym interaktywne ćwiczenia, które pomagają utrwalać nowo poznane liczby. Możesz również korzystać z aplikacji mobilnej, które pozwalają na naukę w dowolnym miejscu i czasie.
 • Regularna praktyka: Regularna praktyka jest kluczem do sukcesu. Ustal sobie cel, aby codziennie przeczytać na głos różne liczby, od prostych do bardziej skomplikowanych. Możesz np. codziennie rano wybrać kilka liczb i powtórzyć je na głos.
 • Słuchanie native speakerów: Słuchanie, jak native speakerzy wymawiają liczby, pomoże Ci zrozumieć prawidłową wymowę i intonację. Możesz korzystać z nagrań, podcastów lub filmów, aby lepiej oswoić się z brzmieniem liczb.
 • Mówienie liczb na głos: Mówienie liczb na głos pomaga w ich zapamiętywaniu i poprawia wymowę. Staraj się jak najczęściej używać liczb w rozmowach, nawet jeśli są to proste zdania, takie jak „I have three apples” lub „The meeting is at 4:30 PM”.
 • Ćwiczenie z przyjaciółmi lub nauczycielem: Jeśli masz możliwość, ćwicz liczby z przyjaciółmi lub nauczycielem. Możesz przeprowadzać krótkie quizy lub zadania, które będą wymagały użycia różnych liczb.

Liczby w codziennym życiu – Jak je stosować

Liczby są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Oto kilka przykładów, jak możemy stosować wszystkie liczby po angielsku na co dzień:

 • Zakupy – Podczas zakupów musisz umieć podać kwoty pieniędzy, odczytać ceny i rozumieć promocje.
 • Podróże – Podczas podróży liczby są używane do odczytywania numerów lotów, godzin odlotów i przylotów, numerów pokoi hotelowych itd.
 • Praca – W pracy liczby są używane do tworzenia raportów, analizowania danych, ustalania budżetów itd.
 • Historia – Omawianie wydarzeń historycznych.

Nauka liczby – Jak się ich nauczyć

 • Ustal realistyczne cele – Ważne jest, aby ustalić realistyczne cele nauki. Na przykład, najlepiej jest zacząć od nauki liczby od 1 do 10, a następnie przejść do bardziej skomplikowanych liczb.
 • Używaj różnych materiałów edukacyjnych – Książki, filmy, aplikacje, podcasty – wszystko to może pomóc w nauce liczby. Korzystaj z różnych źródeł, aby nauka była bardziej interesująca i angażująca.
 • Znajdź partnera do nauki – Uczenie się z kimś może być bardziej motywujące. Możesz znaleźć partnera do nauki wśród swoich znajomych lub skorzystać z platformy LiveXP, gdzie możesz ćwiczyć z native speakerami.
 • Ćwicz regularnie – Regularność jest kluczowa w nauce języka. Ustal sobie stałe godziny na naukę i trzymaj się ich.

Wykorzystanie liczb w praktyce – Scenariusze i dialogi

Aby nauka liczb była bardziej praktyczna, warto tworzyć scenariusze i dialogi, w których używasz liczby. Na przykład, możesz napisać dialog, w którym rozmawiasz z przyjacielem o planach na weekend i używasz różnych liczb do określenia godzin spotkań, liczby osób itp.

Przykład dialogu:

A: What time shall we meet on Saturday?
B: Let’s meet at 3:00 PM.
A: Great! How many people are coming?
B: There will be five of us.
A: What about the budget for the day? How much money should we bring?
B: I think 50 dollars per person should be enough.
A: Sounds good. And how long do you think we will stay out?
B: Probably for about six hours. We can start at 3:00 PM and finish around 9:00 PM.
A: Perfect. And should we book a table at the restaurant for dinner?
B: Yes, definitely. Let’s reserve a table for seven people at 7:00 PM.
A: Alright, I will call the restaurant now. It will be in my name, just so you know, in case I’m not there 1st. Do you know their phone number?
B: Yes, it’s 555-123-4567.
A: Thanks! I’ll also make sure to have enough cash in case we need to split the bill.
B: Good idea. And don’t forget to bring your camera – we should take some photos.
A: Absolutely. I have a memory card that can store up to 1000 pictures.
B: Perfect! See you on Saturday at 3:00 PM, then.
A: See you then!

Inny przykład, tym razem związany z podróżowaniem:

A: When does our flight leave?
B: The flight departs at 10:45 AM on Thursday.
A: How many bags are we allowed to check in?
B: Each person can check in two bags, but the total weight must not exceed 23 kilograms per bag.
A: Got it. And how long is the flight?
B: It’s a seven-hour flight, so we should arrive at around 5:45 PM local time.
A: And what’s the address of our hotel?
B: The hotel is at 123 Main Street, and the phone number is 555-987-6543.
A: Perfect. How much does the taxi from the airport to the hotel usually cost?
B: It should be around 30 dollars.
A: Alright, I’ll exchange some money before we leave. How much cash do you think we need for the whole trip?
B: I would suggest at least 200 dollars per person, just to be safe.
A: Sounds good. Anything else we need to remember?
B: Make sure to bring your passport and a copy of our travel itinerary.
A: Of course. I’ll also set an alarm for 6:00 AM so we have plenty of time to get ready.
B: Excellent. Let’s double-check everything the night before we leave.
A: Agreed. Thanks for organizing all the details!

Tworzenie takich dialogów pomaga w praktycznym zastosowaniu liczby po angielsku i utrwalaniu ich w kontekście codziennych rozmów.

Podsumowanie

Nauka liczb po angielsku jest ważnym elementem opanowania języka. Poprawne użycie liczb w mowie i piśmie pozwala na skuteczną komunikację w wielu kontekstach, zarówno zawodowych, jak i codziennych.

Regularna praktyka w realnych rozmowach pomoże lepiej zapamiętać liczby i poprawić pewność siebie w ich używaniu. Umów darmową lekcję próbną na LiveXP i zacznij swoją przygodę z nauką liczb już dziś!

Angielski

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI

learning path Zacznij za darmo
learning path