pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Czas present perfect używany jest w języku angielskim niemal w każdej dłuższej wypowiedzi. Niestety w języku polskim czas ten nie ma swego bezpośredniego odpowiednika, dlatego jego zastosowanie może sprawiać wrażenie trudnego do zrozumienia. W rzeczywistości jest to konstrukcja znacznie prostsza, niż się wydaje.

Jak wygląda budowa zdania present perfect

Aby swobodnie wypowiadać się w czasie present perfect, potrzebne są angielskie czasowniki nieregularne. Zgadza się, jest ich bardzo dużo, a niektóre za nic nie chcą wryć się w pamięć, ale nie można się poddawać.

Jak tworzyć czas present perfect w języku angielskim

Struktura jest bardzo prosta:

„have/has” + past participle/trzon czasownika+ed.

Należy użyć „have” lub „has” (w zależności od tego, kto wykonuje czynność) i dodać formę past participle (imiesłów bierny) czasownika.

Jak tworzymy formę past participle?

Jeżeli jest to czasownik regularny, do jego trzonu dodaje się końcówkę „-ed”, np. worked, barked. Natomiast jeżeli jest to czasownik nieregularny, należy użyć trzeciej formy czasownika np. been, had, seen.

Present perfect – budowa zdania przeczącego

Przysłówek „not” służy do tworzenia zdań przeczących w czasie present perfect i jest umieszczany po czasowniku „have/has”.

Można również stosować skróty: „have + not = haven’t”; „has + not = hasn’t”.

I haven’t asked you to come and yell at me.
Nie prosiłem cię, żebyś przyszedł i nakrzyczał na mnie.
It hasn’t stopped raining all day.
Przez cały dzień nie przestało padać.

Angielski present perfect i zdania pytające

Aby zadać pytanie w czasie present perfect, należy umieścić czasownik „have/has” na początku zdania.

Have you cleaned the room yet?
Czy posprzątałeś już pokój?
Has she bought that dress?
Czy kupiła tę sukienkę?

Zdania present perfect z prośbą o informację

W pytaniach z prośbą o więcej informacji („what”, „where”, „why” itp.), „have/has” umieszczamy po słowie pytającym, po którym następuje podmiot i orzeczenie.

What has Ania sent you?
Co przysłała ci Ania?
Why have you done that?
Dlaczego to zrobiłeś?
Uwaga: jeśli chcesz uzyskać informację o konkretnym czasie wykonania czynności (używając słowa „when”), użyj czasu past simple zamiast present perfect.
When did you come here?
Kiedy tu przyszłaś?

Kiedy stosuje się czas present perfect?

Przyjrzyjmy się sytuacjom, w których stosujemy czas present perfect.

Czynność wydarzyła się w przeszłości

Czas present perfect jest używany przede wszystkim do mówienia o czynności, która miała miejsce w przeszłości i która również zakończyła się w przeszłości (czyli przed momentem, w którym mówisz). Ten czas nie wskazuje, kiedy dokładnie nastąpiła czynność. Tak naprawdę liczy się wynik działania lub sam fakt, że działanie się zakończyło.

Często używane w takiej sytuacji słowa to: just, already, yet, recently, lately itp.

Jane has already read this book.
Jane już przeczytała tę książkę (przed chwilą obecną).
We haven’t seen each other lately.
Nie widzieliśmy się ostatnio.

Czynność powtarza się do dziś

Czasu present perfect należy użyć, kiedy mówimy o czynności powtarzającej się między przeszłością a teraźniejszością.

I have visited Paris three times.
Paryż odwiedziłam trzy razy.
We have eaten at this restaurant many times.
Wielokrotnie jadaliśmy w tej restauracji.

Czynność ciągle trwa

Czas present perfect jest też stosowany w przypadku mówienia o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i wciąż trwają.

They have known each other for 3 years.
Znają się od 3 lat.
I have studied English since childhood.
Od dziecka uczyłam się języka angielskiego.

Można użyć czasu present perfect, jeśli okres, w którym odbywa się czynność, jeszcze się nie zakończył i pojawiają się słowa takie jak today, this week, this month, this year. Spójrz na przykłady:

Mary has written 10 letters this month.
Mary napisała w tym miesiącu 10 listów.
My sister has eaten a lot of apples this week.
Moja siostra zjadła w tym tygodniu dużo jabłek.

Czynność jako doświadczenia życiowe

Jeszcze jeden przykład użycia czasu present perfect: kiedy mówimy o naszych doświadczeniach trwających do dzisiaj.

Have you ever been to Amsterdam?
Czy byłeś kiedyś w Amsterdamie?
He has never been to Japan.
Nigdy nie był w Japonii.
We have never spent so much time together.
Nigdy nie spędziliśmy ze sobą tyle czasu.

W takich przypadkach stosuje się przysłówki czasu takie jak ever, never, so far, up to now, until now.

Uwaga! Pamiętaj, że zdania z użyciem present perfect nie mogą zawierać słów określających konkretny czas, takich jak „yesterday”, „5 years ago”, „last summer” itp. W tych przypadkach poprawne jest użycie czasu past simple. 

Jak ćwiczyć angielski present perfect?

Aby ćwiczyć użycie czasu present perfect i włączyć go do swojego codziennego języka, opowiadaj w myślach o czynnościach, które właśnie się zakończyły – w adekwatnych sytuacjach. Na przykład:

I have just read this article.
Właśnie przeczytałam ten artykuł.
My friend has already shared it with our group.
Moja koleżanka już udostępniła to naszej grupie.
AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path