pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Kiedy ostatni raz słyszałeś, jak ktoś mówi: “I want to broaden my horizon”? (“Chcę poszerzyć swoje horyzonty”?). Ten zwrot stał się oklepany, więc większość ludzi woli go unikać i używać innych wyrażeń, by powiedzieć to samo.

Zanim przedstawimy Ci najlepsze synonimy dla tego zwrotu, zobaczmy, co on właściwie oznacza.

Definicja zwrotu “Broaden My Horizon”

Oznacza zwiększenie zakresu wiedzy lub doświadczenia. To poszerzanie lub rozwijanie swoich możliwości w życiu.

Jednak najprawdopodobniej spotkasz się z tym stwierdzeniem w liczbie mnogiej - “broaden my horizons”.

Przykład:

Going to college will broaden everyone’s horizons.

“Broaden My Horizon” czy “Broaden My Horizons” - czego lepiej używać

“Broaden my horizons” (“Poszerzać horyzonty”) jest powszechnie używanym zwrotem, ponieważ rozszerzanie swoich poglądów w jednym kierunku nie ma sensu. Dlatego najlepiej jest używać “broaden my horizons” w liczbie mnogiej.

Synonim zwrotu “Broaden My Horizon”

Jest więcej niż jeden sposób, aby powiedzieć, że chcesz zwiększyć zakres rzeczy, które znasz, rozumiesz lub doświadczasz lub że już to zrobiłeś. Nie szukamy więc tylko jednego synonimu dla tego wyrażenia, lecz większej ich liczby.

Oto kilka synonimów dla “broaden my horizons”, z których każdy jest doskonałą alternatywą w pewnych sytuacjach. Wybierz najlepszą opcję według swoich potrzeb:

 • Expand my knowledge;
 • Expand my horizons;
 • Enlarge my understanding;
 • Discover new things;
 • Broaden my mind;
 • Broaden my perspective;
 • Widen my view;
 • Broaden my view;
 • Expand my view.

Zobaczmy przykładowe zdania z użyciem niektórych z tych synonimów.

Przykłady zastosowania “Discover New Things”, “Expand My View”, “Expand My Horizons”

Przykłady:

I started traveling around the world to discover new things.
She helped me expand my view on the meaning of feminism.
I will take an online course that will help me expand my horizons.
AngielskiIdiomy i wyrażenia

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path