pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Czy kiedykolwiek byłeś zdezorientowany pewnymi akronimami i internetowym slangiem, takim jak „idk”? Ostatnie dziesięciolecia ukształtowały język angielski w nowy sposób w komunikacji online i co jakiś czas pojawiają się nowe skróty. Wiele z nich na stałe zagościło w języku biznesu, jak i codziennych rozmowach. Poniżej jest lista z wyjaśnieniem tych najczęściej spotykanych lub najbardziej zagadkowych.

Co oznacza idk?

IDK to skrót, który oznacza „I don’t know”, po polsku „nie wiem”. Skrót ten jest używany na przykład w mediach społecznościowych oraz w wiadomościach tekstowych. Jego zastosowanie jest uniwersalne, w zależności od wyrażania zdezorientowania, niepewności, czy przygnębienia.

I mean idk I thought it would be in the article!
To znaczy nie wiem, myślałem, że to będzie w artykule!
He mostly responded with „yeah” and „haha idk”.
Przeważnie odpowiadał „tak” i „haha nie wiem”.
Idk, I’ll see how I feel.
Nie wiem, zobaczę jak się będę czuć.

Zastosowanie słowa IDK nie jest zalecane w formalnych rozmowach lub na piśmie. Może jednak być odpowiednie w przypadku niektórych tematów i gdy odbiorcy są w większości młodzi. Skrót IDK nie powinien być nadużywany, w szczególności w języku formalnym. Oznacza brak profesjonalizmu i powagi. Nie każdy jest zaznajomiony z internetowym slangiem i skrótami, jakim jest między innymi IDK. Nadal lepiej jest używać „I don’t know” czyli „nie wiem” podczas komunikacji, aby nie powodować zamieszania i nieporozumień, chociaż IDK jest obecnie popularnym terminem. Jeśli już wiesz co znaczy skrót idk, możesz go używać w odpowiednim tonie!

Cob skrót - koniec dnia roboczego

Co znaczy skrót cob? To “close of business” inaczej “end of business” – eob. Ten skrót pojawia się zazwyczaj w odniesieniu do deadline’ów i końca dnia roboczego.

COB może być używany zamiennie z end of business (EOB), end of day (EOD), end of play (EOP), close of play (COP) i close of business (COB).

Angielskie skróty, które warto znać

ASAP – as soon as possible - tak szybko jak to możliwe

ASAP, ALAP i ATAP to akronimy oznaczające odpowiednio:

  • ASAP - tak szybko, jak to możliwe;
  • ALAP - as late as possible (tak późno, jak to możliwe);
  • ATAP - as timely as possible (tak terminowo, jak to możliwe).

W środowisku pracy ASAP oznacza, że ​​powinniśmy bezzwłocznie skupić się na określonym zadaniu.

When do you need it? - ASAP.
Kiedy tego potrzebujesz? - Jak najszybciej.

FYI – for your information - dla Twojej/Państwa informacji

FYI jest używane na przykład w e-mailach, gdy wysyłasz komuś komunikat lub mówisz komuś coś, co Twoim zdaniem powinien wiedzieć.

FYI, I wanted to let you know that I am taking a vacation day next week.
Dla Twojej wiadomości, chciałem Cię poinformować, że w przyszłym tygodniu biorę urlop.

RSVP – Répondez s’il vous plaît - Prosimy o odpowiedź

Liczne zapożyczenia w języku angielskim pochodzą z języka francuskiego i tak jest też w tym przypadku. Jeśli otrzymujesz zaproszenie na wesele lub inne wydarzenie w formie RSVP, Twoje potwierdzenie lub odmowa jest niezbędna.

SEO – Search Engine Optimization (tego skrótu się nie tłumaczy)

W uproszczeniu SEO oznacza proces maksymalizacji liczby odwiedzających daną witrynę internetową poprzez zapewnienie, że witryna pojawi się wysoko na liście wyników zwracanych przez wyszukiwarkę.

TL;DR – Too Long; Didn’t Read - Skrót ten jest używany, aby powiedzieć, że przeczytanie czegoś wymagałoby zbyt wiele czasu.

This report is too lengthy, I don’t have time for this now, tl;dr.
Ten raport jest za długi, nie mam teraz na to czasu, tl;dr.

WFH – Working from home - WFH oznacza pracę zdalną lub pracowanie z domu, w zależności od tego, jak jest użyte w zdaniu. Akronim jest używany w narzędziach do przesyłania wiadomości (np. Slack, komunikatory, wiadomości tekstowe) do komunikowania o pracy zdalnej.

I WFH 5 days a week, saving 2 hrs of commuting a day and enjoying spare time.
Pracuję z domu 5 dni w tygodniu, oszczędzając 2 godziny dojazdów dziennie i ciesząc się czasem wolnym.
AngielskiSkróty

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path