pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

“Not only... but also” używamy zazwyczaj do podkreślenia i połączenia dwóch słów lub zwrotów jednocześnie, przy czym nadrzędnym celem jest paralelizm. Jest to spójnik korelacyjny, a używamy go w środku i na końcu zdania. Spójniki korelacyjne występują w parach, które odnoszą jedną część zdania do drugiej.

Na przykład

He plays his role not only funny but also naturally.

Można go również użyć na początku zdania.

Not only do the employees want better management, but they also want reduced working hours too.

Równoważenie jest kluczowym aspektem gramatyki! Kiedy używasz spójnika korelacyjnego “not only… but also” (“nie tylko..., ale także”) w tekście, kluczowe jest, aby myśleć o koncepcji równowagi. Z perspektywy gramatycznej spójnik ten nazywany jest paralelizmem.

Używanie przecinka z “not only… but also”

“Not only... but also” jest często wyrażeniem łączącym zdania składowe i rzeczowniki. Tak więc, kiedy trzeba połączyć zdania składowe, które same są pełnymi zdaniami, przecinek jest wstawiany, aby je oddzielić. Ale gdy wyrażenie jest używane do łączenia rzeczowników, przecinka nie wolno wstawiać.

Na przykład:

Those children like not only cakes but also cheese.
Not only do those children eat cakes every day during break time, but they also enjoy cheese when necessary.

Ważne jest, aby zrozumieć, jak używać not only but also w różnych formach pisania, poczynając od świadomości, kiedy wstawić przecinek not only but also, do zrozumienia, czy użyć go na początku czy w środku zdania.

Inne przykłady

She is not only beautiful but also bright.
Not only does the new teacher speak French, but he also speaks Spanish.
John talks not only carelessly but also harshly.
Not only you but also I am thinking of the wedding.
We visited not only Spanish but also Germany.
The Letter Writer (2011)
Return to Montauk (2017)
A Christmas Story (1983)
AngielskiIdiomy i wyrażenia

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path