pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Słowa when i while często przez uczniów języka angielskiego są mylnie traktowane jak synonimy, czyli słowa mające to samo znaczenie. Taki błąd jest zrozumiały. Oba słowa wyglądają bardzo podobnie, w pewnych sytuacjach mogą być identycznie tłumaczone, ale są pomiędzy nimi pewne znaczące różnice. Jeśli chcesz dobrze posługiwać się językiem angielskim, to musisz je znać i potrafić odpowiednio je wykorzystać. Właśnie tego nauczymy Cię w tym krótkim poradniku.

Skąd biorą się błędy?

Powodem pojawiania się wspomnianego wcześniej błędu u uczniów często są same podręczniki, które oba te słowa tłumaczą jako „kiedy” i niewystarczająco jasno wyjaśniają różnice pomiędzy nimi. Taki problem występuje, ponieważ tłumacząc całe zdania z języka angielskiego na polski, często pojawiają się sytuacje, w których zarówno while, jak i when mogą być z powodzeniem tłumaczone jako kiedy.

I watched this movie while you were shopping.
Obejrzałem ten film, kiedy byłaś na zakupach.
He was shocked when I told him about this.
Był w szoku, kiedy mu o tym powiedziałem.

Takie tłumaczenie jest jak najbardziej poprawne, ale nie oddaje w pełni angielskiego sensu. Dużo lepiej i jaśniej jest tłumaczyć te słowa jako:

When → kiedy; gdy

While → podczas; w trakcie gdy

When

Słowa when używamy, kiedy opisujemy konkretną, zakończoną czynność, która zdarzyła się podczas innej, dłuższej czynności lub wydarzenia. W pewnych kontekstach when może też oznaczać jedną czynność wykonaną po drugiej lub czynności wykonywane w tym samym czasie.

While

Słowo while powinno być używane do opisywania czynności, która wystąpiła podczas trwania innej, dłuższej czynności, lub w sytuacji, kiedy dwie dłuższe czynności dzieją się w tym samym czasie.

Przykłady użycia when – zdania z when

Zaczniemy od przykładów zdań ze słowem „when”. Naszym zdaniem jest to słowo, które większość uczniów wykorzystuje dobrze, i jest to poprawny wybór, kiedy chcesz powiedzieć „kiedy”.

When are you going on vacation?
Kiedy jedziesz na wakacje?
I wonder when the package will arrive.
Zastanawiam się, kiedy paczka dojdzie.
Tell me when to stop.
Powiedz, kiedy mam się zatrzymać.
I went there when I grew up.
Pojechałem tam, kiedy dorosłem.

Przykłady użycia while – zdania z while

W naszej opinii na pojawiające się często pytanie: „kiedy when, a kiedy while?” najjaśniej odpowiedzą przykłady użycia słowa „while”. Mając na uwadze wcześniejsze przykłady zdań z „when”, zwróć uwagę, jak różnią się od nich zdania wykorzystujące słowo „while”.

I thought I'd take advantage of the pool while I'm here.
Pomyślałem, że skorzystam z basenu podczas mojego pobytu.
I found some money while I was cleaning my room.
Podczas sprzątania mojego pokoju znalazłem trochę pieniędzy.
I'm acting as class president while Mark is sick.
Pełnię funkcję przewodniczącego klasy, podczas gdy Mark jest chory.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że rozumiesz już, że słowa while i when nie znaczą tego samego. Słowa „when” użyj, kiedy chcesz powiedzieć „kiedy”, mając na myśli jedną, zakończoną czynność. Natomiast słowa „while” użyj, kiedy mówisz o czynności odbywającej się w trakcie trwania innej, dłuższej czynności lub wydarzenia, i rozum je jako: „podczas gdy” lub „w trakcie gdy”.

AngielskiKtóra opcja jest poprawna

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path