pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

W tym artykule wyjaśnimy znaczenie i podamy przykłady użycia trzech najpopularniejszych przysłówków czasu w języku angielskim. Zdajemy sobie bowiem sprawę, jakie problemy mają osoby uczące się języka angielskiego z opanowaniem i poprawnym użyciem tych trzech słów. Nic w tym dziwnego, wszystkie one mają bardzo podobne znaczenie i są wykorzystywane w tych samych czasach. Aby więc umieć wykorzystywać je poprawnie, należy dobrze zrozumieć ich znaczenie i co najmniej kilkanaście razy samemu je wykorzystać w normalnej rozmowie.

Znaczenie słów „still”, „already” i „yet”

Wszystkie te słowa zmieniają nieco swoje znaczenie w zależności od kontekstu, przez co nie da się podać ich uniwersalnego tłumaczenia na język polski. Możemy jednak postarać się przetłumaczyć te słowa maksymalnie uniwersalnie, co jak mamy nadzieję, pomoże ci szybciej opanować te jakże potrzebne słowa.

  • Still — słowo to można tłumaczyć jako wciąż, jeszcze, w dalszym ciągu czy nadal.
  • Already — najlepszymi tłumaczeniami tego słowa na nasz język to: już, dopiero co, właśnie
  • Yet — to angielskie wyrażenie przetłumaczymy na język polski jako: już, wciąż, nadal, jeszcze

Jak więc widzisz, tłumaczeń tych jest sporo, a część z nich wręcz na siebie nachodzi. To właśnie dlatego tak wiele osób na jednym z początkowych etapów języka angielskiego ma tak duży problem z usystematyzowaniem sobie w głowie, którego słowa należy użyć w określonej sytuacji. Lepiej różnice pomiędzy tymi słowami naszym zdaniem pokażą przykłady zdań i praktycznego wykorzystania tych słów.

Użycie słów „still”, „already” i „yet”

Słowa te w języku angielskim najczęściej pojawiają się w czasach Present Perfect, Past Perfect oraz w Past Simple w amerykańskim wariancie tego języka, gdzie zamiast czasu Present Perfect wykorzystuje się raczej Past Simple.

Still

Słowo „still” wykorzystuje się najczęściej do opisywania wydarzeń czy czynności, które trwały dłużej, niż można się było tego spodziewać. Przykładem takiego użycia może być zdanie:

Tomek is still at work.
Tomek wciąż jest w pracy.

Warto też wiedzieć, że jeśli słowo „still” pojawia się wraz z czasownikiem złożonym z dwóch części, to słowo to należy umieścić pomiędzy nimi, jak w przykładzie:

It is still raining.
Wciąż pada.

Jeśli natomiast słowo „still” występuje w przeczeniu, to umieszcza się je przed partykułą not. Przykładem zdania przeczącego z tym słowem, może być zdanie:

My car „still” does not work.
Mój samochód wciąż nie działa.

Already

Słowo „already” mocno przypomina opisywane wcześniej słowo „still”, ponieważ tak samo jako ono, służy do opisywania czynności, która zakończyła się w innym, niż zakładanym czasie. Jednak w tym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją, w której dana czynność zakończyła się nie później, a wcześniej niż zakładano. Przykładem użycia takiego zdania może być:

Anna went shopping an hour ago and is already back.
Anna pojechała na zakupy godzinę temu i już jest z powrotem.

Należy też wiedzieć, gdzie w zdaniu słowo „already” umieścić prawidłowo. W przypadku zdań w czasie teraźniejszym „already” umieszcza się pomiędzy podmiotem i orzeczeniem, a w zdaniach pytających tuż po podmiocie.

Yet

Słowo „yet” służy do określania wydarzeń lub czynności, które dopiero mają się wydarzyć. Nigdy nie wolno używać go do zdań w czasie przeszłym. Przykładem zdarzenia z przyszłości, które ma się wkrótce wydarzyć i  które można opisać tym słowem, jest zdanie:

Have you been in Poland yet?
Byłeś już w Polsce?

Słowa tego można też użyć w sytuacji, w której mówimy o czymś, czego się spodziewamy, a co się jeszcze nie wydarzyło. Przykładem może być”:

The boss hasn’t fired him jet.
Szef go jeszcze nie zwolnił.

Łatwe jest za to poprawne umieszczenie słowa „yet” w zdaniu. Jest to proste, ponieważ w praktycznie każdym wypadku, słowo to umieszcza się na końcu zdania. Dzięki gtemu można to słowo wykorzystać i dodać je po krótkiej pauzie, niemal całkowicie zmieniając tym sens zdania i subtelnie sugerując swoje przewidywania co do przyszłości. Zdaniem takim może być ten przykład:

She doesn’t dump me… yet.
Nie rzuciła mnie... jeszcze.
AngielskiKtóra opcja jest poprawna

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path