pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Ostatnim zadaniem na pisemnej maturze z języka angielskiego jest zawsze wypowiedź pisemna, którą często jest rozprawka po angielsku. Za to zadanie można zdobyć maksymalnie aż 10 punktów, czyli 20% punktów z całej matury.

Jedną z popularnych form rozprawki jest rozprawka typu „za i przeciw” lub po angielsku „for and against essay”. Jest to stosunkowo łatwa forma wypowiedzi pisemnej, trzeba tylko znać zasady, jakimi należy kierować się podczas pisania tego typu tekstu. Właśnie na tym skupimy się w naszym krótkim poradniku. Na koniec damy Ci też kilka cennych rad, które – mamy nadzieję – pomogą Ci zdobyć maksymalną liczbę punktów za to zadanie.

Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Pisząc rozprawkę typu „za i przeciw” Twoim zadaniem jest przedstawienie jakiejś tezy, podanie argumentów, które ją popierają i które ją obalają, oraz wyciągnięcie wniosków. Aby to zrobić, musisz wykorzystać konkretną formę tekstu, użyć logicznie spójnych argumentów i trzymać się zasad, które kierują tą formą wypowiedzi pisemnej. Niezależnie od tego, czy piszesz rozprawkę na maturze na poziomie podstawowym czy rozszerzonym, obowiązują te same zasady.

Forma tekstu

Tego typu esej po angielsku, podobnie jak inne rodzaje tekstów, ma swoją określoną formę, której trzeba się trzymać, aby tekst został oceniony jako poprawny. Prawidłowo napisana rozprawka „za i przeciw” po angielsku składa się z czterech części:

 • Wstęp. Swoją wypowiedź zacznij od przedstawienia tezy. Wystarczą dwa, trzy zdania. Pamiętaj, aby we wstępie ograniczyć się do przedstawienia tezy – nie podawaj we wstępie innych informacji i nie wyrażaj swojej opinii.
 • Argumenty „za”. Zacznij od argumentów popierających tezę postawioną we wstępie. Staraj się, aby argumenty te były maksymalnie rzetelne, logiczne i obiektywne.
 • Argumenty „przeciw”. W przeciwwadze do argumentów „za” przedstaw fakty obalające omawianą tezę. One także powinny być rzetelne, logiczne i obiektywne. Najlepiej kiedy będzie ich tyle samo, co argumentów „za”.
 • Podsumowanie. Na koniec swojej wypowiedzi przypomnij tezę, nawiąż do argumentów „za” i „przeciw” i wyciągnij z nich wnioski. To jedyne miejsce, gdzie bezpośrednio lub pośrednio możesz przekazać swoją opinię. Cała reszta wypowiedzi musi być wolna od Twojego osobistego poglądu i skupiać się wyłącznie na suchych faktach.

Przygotowując się do najważniejszego jak do tej pory testu w Twoim życiu, napisz przynajmniej kilka takich wypowiedzi pisemnych i zastanów się, czy spełniają one wyżej postawione warunki. Jeśli nie, to zastanów się, gdzie leży problem, i napisz kolejny tekst, w którym skupisz się na popełnionych wcześniej błędach.

Zwroty do rozprawki po angielsku

Uczniowie często pytają o zwroty, których mogą używać, pisząc „for and against essay”. Jest to oczywiście zrozumiałe – chcą oni przecież jak najlepiej przygotować się do zbliżającego się egzaminu. Takie podejście jest jednak ryzykowne. Może prowadzić bowiem do chęci pisania rozprawki automatycznie, na podstawie wzoru. Radzimy raczej używać znanego słownictwa, bo przecież zapamiętanie gotowych wstępów nie ułatwi wcale napisania dalszej części zdania.

Z drugiej strony zachęcamy do poszerzania słownictwa, tak aby nie powtarzać ciągle tych samych zwrotów. Dlatego przygotowaliśmy kilka wyrażeń, których być może nie znasz i chcesz się nauczyć, a które rozbudują Twój zasób słownictwa przydatny do rozprawki po angielsku:

 • Zamiast „but” możesz napisać „on the other hand”
 • Zamiast „and” możesz użyć „furthermore” albo „as well as”
 • Zamiast „so” napisz „with that in mind” albo „in conclusion”

To tylko kilka przykładów – tylko kilka, bo w naszej opinii uczenie się na pamięć nie jest najlepszym sposobem na poszerzanie słownictwa. Najlepszym sposobem na to jest czytanie w języku, którego się uczysz, do czego gorąco zachęcamy. Nie muszą to być lektury, mają to być rzeczy, których czytanie sprawia Ci przyjemność, choćby dialogi w grze wideo.

Wskazówki

Na koniec mamy dla Ciebie kilka wskazówek, które pomogą Ci nie tylko zdać ten egzamin, ale zdobyć maksymalną liczbę punktów i dostać się na wymarzone studia:

 • Zacznij od napisania planu tekstu, w którym w formie listy zapiszesz, co chcesz umieścić w swoim tekście.
 • Pamiętaj o liczbie słów, tak aby tekst nie był za krótki, ale też nie za długi.
 • Używaj słów i wyrażeń, które dobrze znasz, nie staraj się na siłę używać trudnego słownictwa.
 • Pisz logicznie, tak aby tekst po prostu miał sens.
 • Trzymaj się klucza, matura to nie miejsce na wykazywanie się kreatywnością.

Mamy nadzieję, że nasz krótki poradnik pomoże Ci w nauce. Życzymy Ci zdania egzaminu na 100%.

Angielski

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path