pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Definicja czasu present simple

Present simple wskazuje działanie, które dzieje się w teraźniejszości, ale nie jest w nim konieczne, aby wydarzenia miały miejsce teraz. Ma na celu proste wyrażanie czasu teraźniejszego, niezmiennych sytuacji, ogólnych prawd, faktów naukowych, zwyczajów i często występujących zdarzeń. Ogólnie rzecz biorąc, czas present simple jest stosowany do wyrażania działań, które regularnie mają miejsce. Warto zwrócić uwagę na przysłówki wyrażające częstotliwość czynności: always – zawsze, regularly – regularnie, every day – codziennie, normally – normalnie, generally – ogólnie, usually – zwykle, occasionally – okazjonalnie, sometimes – czasami, often – często, rarely – rzadko, frequently – często, nowadays – dzisiaj, naturally – naturalnie, seldom – rzadko, constantly – stale, never – nigdy, every week – co tydzień, every year – co roku, once a year – raz w roku, at times – chwilami, at present - obecnie, now and then – od czasu do czasu, or all the time – lub przez cały czas.

Przysłówki częstotliwości zwykle znajdują się między podmiotem (osobą) a czasownikiem (czynnością). Oto kilka przykładów:

The earth is smaller than Jupiter.
Ziemia jest mniejsza niż Jowisz.
He never gets up early.
On nigdy nie wstaje wcześnie.

Wyjątkiem dla pozycji przysłówków częstotliwości jest czasownik „być”.  W tym przypadku przysłówek częstotliwości występuje po czasowniku.

It’s often cold here during the winter.
Zimą często jest tu zimno.

Present simple – budowa

Formuła czasu present simple

W present simple większość czasowników regularnych przybiera formę rdzenia. Wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej (która ma końcówkę -s).

Liczba pojedyncza

Pierwsza osoba: I run.
Druga osoba: You run.
Trzecia osoba: He/she/it runs (zwróć uwagę na -s).

Liczba mnoga

Pierwsza osoba: We run.
Druga osoba: You run.
Trzecia osoba: They run.

W przypadku kilku czasowników trzecioosobowa liczba pojedyncza kończy się na -es zamiast na -s. Zazwyczaj są to czasowniki, których rdzeń kończy się na o, ch, sh, th, ss, gh lub z.

Liczba pojedyncza

Pierwsza osoba: I go.
Druga osoba: You go.
Trzecia osoba: He/she/it goes (zwróć uwagę na -es).

Liczba mnoga

Pierwsza osoba: We go.
Druga osoba: You go.
Trzecia osoba: They go.

Present simple – przykłady:

It mixes the sand and the water.
To mieszka piasek i wodę.
He tries very hard.
On bardzo się stara.
The human body contains 206 bones.
Ludzkie ciało zawiera 206 kości.
The train leaves at 19.45 this evening.
Pociąg odjeżdża dziś wieczorem o 19.45.
She enjoys playing the piano.
Ona lubi grać na pianinie.

Czasownik to be odmiana

Przyswajanie gramatyki angielskiej należy rozpocząć od zapoznania się z czasownikiem to bebyć. Jest to jedno z najbardziej kluczowych słów w języku angielskim, a także ma nieregularną formę. Czasownik be w present simple wygląda następująco.

Oto forma pozytywna:

I am — I’m;
You are — you’re;
He is — he’s;
She is — she’s;
It is — it’s;
We are — we’re;
They are — they’re.

Dalej, oto forma negatywna. Ta forma jest też bardzo prosta. Dodajesz tylko „not”:

I am not — I’m not;
You are not — you aren’t;
He/She/It is not — he/she/it isn’t;
We are not — we aren’t;
They are not — they aren’t.

Forma pytania czasu present simple z „być”.

Am I?
Are you/we/they?
Is he/she/it?

Ucz się gramatyki angielskiej z
korepetytorami LiveXP online

Ucz się gramatyki angielskiej z korepetytorami LiveXP online

Kiedy używamy czasu present simple?

Czas teraźniejszy prosty jest używany, aby:

  • wskazać nawyki, ogólne prawdy, powtarzające się działania lub niezmienne sytuacje, emocje i życzenia:
I smoke.
Palę (nawyk).
I work in London.
Pracuję w Londynie (sytuacja niezmienna).
One million Earths can fit inside the Sun.
W Słońcu może zmieścić się milion Ziemi. (prawda ogólna);
  • udzielić instrukcji lub wskazówek:
You walk for two hundred meters, then you turn left.
Idziesz dwieście metrów, potem skręcasz w lewo.
  • wskazać stałe ustalenia, obecne lub przyszłe:
Your exam starts at 09.00.
Twój egzamin zaczyna się o 09.00.
  • wyrazić czas przyszły, po spójnikach takich jak: po, kiedy, przed, jak tylko, do:
He’ll give it to you when you come next Saturday.
On da Ci to, kiedy przyjdziesz w następną sobotę.
AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path