pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Czasowniki modalne w języku angielskim

💡
Angielskie czasowniki modalne (ang. modal verbs) to specjalne czasowniki, które są używane do wyrażania różnych koncepcji, takich jak konieczność, możliwość, pozwolenie i zakaz. 

Aby ich użyć, należy umieścić je przed głównym czasownikiem w zdaniu. Czasowniki modalne są często używane w języku codziennym i są bardzo przydatne w wyrażaniu różnych koncepcji bez konieczności używania długich i skomplikowanych zdań. Są one również bardzo ważne w języku formalnym i biznesowym. Czasowniki modalne w pytaniach i przeczeniach zachowują się inaczej niż pozostałe czasowniki - do tworzenia pytań wykorzystuje się inwersję, czyli umieszczenie czasownika modalnego na początku zdania, natomiast do tworzenia przeczeń dodaje się słówko przeczące not bezpośrednio do czasownika modalnego.

Przykłady czasowników modalnych:

 • Can/Can’t - móc/potrafić, nie móc/nie potrafić.
Can you do this?
Możesz to zrobić?
You can’t do this.
Nie potrafisz tego zrobić.
 • Could/Couldn’t - mógłbym/nie mógłbym (grzeczniejsza forma can).
I could go to the store.
Mógłbym iść do sklepu.
I couldn’t go to the store.
Nie mógłbym iść do sklepu.
 • Dare/Daren’t - odważyć się/pozwolić sobie, nie odważyć się.
Dare you jump off that cliff into the ocean?
Odważysz się skoczyć z tego klifu do oceanu?
I daren’t even try.
Nie mam odwagi nawet spróbować.
 • Had better/Hadn’t better - używany do wyrażania rad.
You had better not be late for your meeting.
Lepiej nie spóźnij się na spotkanie.
You hadn’t better forget your presentation materials either.
Lepiej nie zapomnij swoich materiałów do prezentacji.
 • Need/Needn’t - musieć, nie musieć.
They need to clean the house before the guests arrive.
Muszą posprzątać dom przed przyjazdem gości.
They needn’t clean the house before the guests arrive.
Nie muszą posprzątać domu przed przyjazdem gości.
 • Ought to/ought not to - Tego czasownika używa się bardzo rzadko; jest formalnym określeniem podczas udzielania rad.
You ought to apologize to her for being rude. - Powinieneś ją przeprosić za bycie niegrzecznym.
You ought not to smoke so much. It’s bad for your health. - Nie powinieneś tyle palić, to szkodzi zdrowiu.
 • Shall/Shalln’t  - wyrażanie sugestii, podobne do słowa „will”, ale bardziej formalne.
We shall leave early in the morning.
Powinniśmy wyjechać z samego rana.
You shall not pass without the password.
Nie przejdziesz bez hasła.
 • Will/Won’t- używany do mówienia o przyszłości, a także do wyrażania chęci oraz obietnic.
I will make you laugh.
Rozśmieszę cię.
You won’t make me laugh.
Nie rozśmieszysz mnie.
 • Would/Wouldn’t - w zdaniach przypuszczających, chciałbym/nie chciałbym.
I would like to take your order.
Chciałbym przyjąć pańskie zamówienie.
She wouldn't be happy if she found out about this.
Nie byłaby zadowolona, gdyby się o tym dowiedziała.
 • Used to/did not use to -  używane do opisania zwyczajów lub czynności, które kiedyś występowały, ale już nie występują.
I used to play soccer when I was younger.
Grywałem w piłkę nożną, kiedy byłem młodszy.
I didn’t use to play computer games.
Nie grywałem w gry komputerowe.
 • May/May not - mieć pozwolenie, prawdopodobieństwo, możliwość.
I may go to school.
Może pójdę do szkoły.
They may not be interested in our proposal.
Możliwe, że nie będą zainteresowani naszą propozycją.
 • Might/Might not -  mógłbym (w czasie przeszłym), prośba, pozwolenie (formalnie).
I might go to the party tonight.
Możliwe, że pójdę na imprezę dzisiaj wieczorem.
They might not agree with your idea.
Możliwe, że nie zgodzą się z twoim pomysłem.

Jak używać czasowników modalnych w zdaniach

Aby użyć czasowników modalnych w języku angielskim, należy umieścić je przed głównym czasownikiem w zdaniu. Na przykład, jeśli chcesz powiedzieć, że ktoś musi coś zrobić, możesz użyć zdania:

He must do it.
On musi to zrobić.

Jeśli chcesz powiedzieć, że ktoś może coś zrobić, możesz użyć zdania:

She can do it.
Ona może to zrobić.

Czasowniki modalne nie mają swojej formy czasu przeszłego, więc jeśli chcesz wyrazić coś w czasie przeszłym, musisz użyć innego sposobu, np. dodając czasownik „to have” w formie przeszłej. Na przykład, jeśli chcesz powiedzieć, że ktoś musiał coś zrobić, możesz użyć zdania:

He had to do it.
On musiał to zrobić.

Jeśli chcesz powiedzieć, że ktoś mógł coś zrobić, ale tego nie zrobił, możesz użyć zdania:

She could have done it, but she didn’t.
Ona mogła to zrobić, ale tego nie zrobiła.
AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path