pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Podczas nauki języka angielskiego przychodzi taki moment, w którym należy nauczyć się opisywać nie tylko wydarzenia bieżące, ale i te, które zdarzyły się w przeszłości. Najłatwiejszym sposobem na zrobienie tego jest użycie czasu Past Simple. Nazwa tego czasu składa się z dwóch wyrazów – „past”, oznaczającego „przeszły”, i „simple”, oznaczającego „prosty”. To doskonale obrazuje łatwą charakterystykę tego angielskiego czasu. Również jego polska nazwa, czyli czas przeszły prosty, potwierdza ten fakt. W tym artykule wyjaśnimy Ci w możliwie najłatwiejszy sposób, w jakich sytuacjach można wykorzystać ten angielski czas przeszły i na co zwracać uwagę, aby nie popełniać błędów.

Poznaj zastosowania czasu Past Simple

W wielu przypadkach język angielski jest mniej skomplikowany od języka polskiego, nie jest tak jednak, jeśli mówimy o czasach. W przypadku języka polskiego mamy trzy podstawowe, logicznie skonstruowane czasy: czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły. W języku angielskim mamy po cztery rodzaje każdego z tych czasów, co w praktyce przekłada się na łącznie 12 różnych czasów. Ich naukę warto rozpocząć od najprostszej wersji, czyli wersji simple. Jest ona wystarczająca, aby zostać zrozumianym w rozmowie z drugim człowiekiem.

Jeśli jednak chcesz wypowiadać się poprawnie, musisz nauczyć się, który czas należy wykorzystać w danym kontekście. Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o wydarzeniach, które zdarzyły się w przeszłości, w przeszłości się zakończyły i nie mają związku z teraźniejszością. Jest to więc czas przeszły dokonany.

Przykładem użycia czasu Past Simple w tym kontekście może być zdanie:

Yesterday I studied very hard.

Najłatwiejszy czas przeszły w angielskim znajduje też zastosowanie, kiedy opisujemy wydarzenia w chronologicznej kolejności:

I lived in Warsaw for ten years, then I moved to Katowice, and studied there.

Przykładem zdania w czasie Past Simple może być też zdanie „I was not sick last week”. Opisuje ono wydarzenie, które zdarzyło się w przeszłości, zakończyło się w przeszłości i nie wpływa już na obecną sytuację.

Czasowniki w czasie przeszłym

Czasowniki w czasie przeszłym w angielskim dzielą się na dwie podstawowe kategorie: regularne i nieregularne. W przypadku czasowników regularnych ich wersję w czasie przeszłym można utworzyć, znając trzy proste reguły.

  1. W przypadku czasowników kończących się literą -e na końcu słowa dodajemy literę -d, np. live →  lived.
  2. Kiedy słowo kończy się literą -y, zastępujemy ją literami -ied, np. study → studied.
  3. Jeśli czasownik kończy się zestawieniem: spółgłoska, samogłoska, spółgłoska, podwajamy ostatnią literę i dodajemy -ed, np. stop → stopped.

We wszystkich innych przypadkach na końcu czasownika dodajemy litery -ed.

Trudności pojawiają się, kiedy czasownik jest nieregularny. W takim przypadku nie ma reguł określających, jak należy go poprawnie zapisać, i nie pozostaje nic innego, jak zapamiętać poprawny zapis.

Czasownik to be – czas przeszły

Specyficznym przykładem czasownika nieregularnego w czasie Past Simple jest czasownik to be. W tym czasie w zależności od osoby i liczby zamienia się on w was lub were. Zapamiętanie odmiany tego czasownika jest kluczowe i niezbędne podczas tworzenia niemal każdego zdania. W związku z tym naukę czasowników nieregularnych należy rozpocząć właśnie od niego.

Liczba pojedyncza:
I – was;
You – were;
He/She/It – was.

Liczba mnoga:
We – were;
You – were;
They – were.

Tworzenie pytań i przeczeń

Zanim przejdziemy do budowania pytań i przeczeń w czasie Past Simple, przedstawimy Ci ogólną zasadę budowania zdania w tym czasie, którego przykładem może być:

I did go to school yesterday.

Wygląda ona następująco:

💡
Podmiot + did + czasownik w formie podstawowej

Tworzenie pytań w czasie Past Simple jest niezwykle proste. Aby zmienić twierdzenie w pytanie, wystarczy zamienić miejscami podmiot i orzeczenie i na końcu dodać pytajnik. Dlatego stwierdzenie „W zeszłym tygodniu byłem chory”, czyli „I was sick last week”, można bardzo łatwo zmienić w pytanie: „Was I sick last week?”. Taki zabieg jest fachowo opisywany jako inwersja i oznacza zwyczajnie odwrócenie. Ogólna zasada tworzenia pytań w czasie past simple wygląda jak poniżej:

💡
Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej

Zdania przeczące w czasie Past Simple można utworzyć poprzez dodanie frazy „did not”, zapisywanej częściej skrótowo jako „didn’t”. Forma ta odnosi się do wszystkich osób. Jako przykład tak zbudowanego zdania przeczącego możemy podać:

I didn’t go to school yesterday because I was sick.

Zdanie w tej formie budujemy następująco:

💡
Podmiot + didn’t + czasownik w formie podstawowej

Podsumowanie

Opanowanie nawet najprostszego czasu w języku angielskim, jakim jest Past Simple, wymaga nauki. Wystarczy jednak zapamiętać kilka opisanych wcześniej reguł i można zdobyć umiejętność opisywania w języku angielskim wydarzeń z przeszłości.

Należy jednak pamiętać, że czas ten ma swoje konkretne zastosowanie – jest nim opisywanie wydarzeń, które nie tylko zdarzyły się w przeszłości, ale też w przeszłości się zakończyły i nie wpływają już na teraźniejszość.

Kiedy chcesz opisać wydarzenie z przeszłości, które wciąż trwa lub wpływa na teraźniejszość, i chcesz to zrobić poprawnie, to w języku angielskim musisz użyć bardziej złożonego czasu. Zanim jednak do tego przejdziesz, opanuj dobrze ten najprostszy czas. Będzie on dla Ciebie pewnym fundamentem dalszej nauki.

Gramatyka języka angielskiegoAngielski

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path