pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Strony świata świata to jedno z priorytetowych zagadnień, które warto przyswoić, żeby określić lokalizację i trasy podróży. Mapy używane w nawigacji GPS są głównym wyznacznikiem kierunków, jednakże może się zdarzyć, że czegoś brakuje w tej nowoczesnej technologii i musisz zdobyć wyjaśnienie, które pochodzi z rozmów z tubylcami.

Kierunki geograficzne również zwane punktami kardynalnymi

Cztery główne kierunki kardynalne, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to north – północ, east – wschód, south – południe i west – zachód. Zaczynając od północy na 0 stopniach, wschód, południe i zachód są umieszczane w odstępach co 90 stopni.

W języku angielskim strony świata to cardinal directions lub cardinal points.

Nazwy 4 najważniejszych stron świata po angielsku:

 • north – północ  [nɔːθ]
 • east – wschód  [saʊθ]
 • south – południe  [iːst]
 • west – zachód  [west]
Birds usually migrate from north to south.
Ptaki zwykle migrują z północy na południe.
Asia is to the east of Europe.
Azja leży na wschód od Europy.
Today’s weather should be more settled, with showers and wind in the north but bright in the south.
Dzisiejsza pogoda powinna być bardziej stabilna z przelotnymi opadami deszczu i wiatrem na północy, ale pogodnie na południu.

Oznaczenie kierunków świata – skróty

Skróty nazw głównych kierunków świata po angielsku są również używane w języku polskim.

 • N – north – północ
 • S – south – południe
 • E – east – wschód
 • W – west – zachód

Pośrednie kierunki geograficzne po angielsku

Kierunki pośrednie, nazywane w języku angielskim intermediate directions, które mieszczą się w połowie między kierunkami kardynalnymi. Nazwy kierunków pośrednich są tworzone przez połączenie nazw głównych kierunków, pomiędzy którymi znajduje się kierunek pośredni, i są skracane NE – north east (północny wschód), SE – south east (południowy wschód), SW – south west (południowy zachód), NW – northwest (północny zachód).

 • northeast – [ˌnɔːθˈiːst]
 • northwest – [ˌnɔːθˈwest]
 • southeast – [ˌsaʊθˈiːst]
 • southwest – [ˌsaʊθˈwest]
South America is SW of Europe.
Ameryka Południowa jest na południowy zachód od Europy.
The storm will reach the northwest coast tomorrow.
Burza dotrze jutro do północno–zachodniego wybrzeża.

Kierunki po angielsku – zastosowanie

Każdy z punktów kardynalnych może być:

• rzeczownikiem –

The sun rises in the east.
Słońce wschodzi na wschodzie.
Penguins live in the south.
Pingwiny żyją na południu.

• przymiotnikiem –

It is sunny on the east coast.
Na wschodnim wybrzeżu jest słonecznie.
Penguins live at the South Pole.
Pingwiny żyją na biegunie południowym.

• przysłówkiem –

We drove east on the highway for 80 miles.
Jechaliśmy autostradą na wschód przez 80 mil.
I live east of Edinburgh.
Mieszkam na wschód od Edynburga.

Oznaczenie kompasu

W pewnych sytuacjach droga może być wskazywana przy pomocy kompasu – compass, znajomość stopni – degrees wtedy bardzo się przyda.

Oznaczenie kierunków świata za pomocą kompasu:

 • north (północ) 0’ = 360’
 • east (wschód) 90’
 • south (południe) 180’
 • west (zachód) 270’

Kierunki świata po angielsku – będące nazwą własną

Punkty kompasu są pisane wielką literą, gdy stanowią część nazwy, na przykład:

South Africa, North America, the South Pole, Northwest Territories – Republika Południowej Afryki, Ameryka Północna, Biegun Południowy, Terytoria Północno–Zachodnie

I was in the North, enjoying the beautiful days of the spring.
Byłem na północy, ciesząc się pięknymi wiosennymi dniami.
Angielski

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path