pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

W języku angielskim ukrytych jest sporo pułapek, które wpędzają uczniów w zakłopotanie. Jedną z nich jest zapewne problem „whom/who”. Większość osób, które dopiero uczą się języka angielskiego, nie wie, kiedy należy poprawnie używać tych dwóch form. W związku z tym wielu uczniów ignoruje formę „whom” i przy każdej okazji wykorzystuje „who”.

Nic w tym dziwnego, ponieważ zagadnienie to jest zwykle w szkołach całkowicie pomijane lub poświęca mu się zaledwie kilka minut. To niestety poważny błąd, który przypomina o sobie dopiero na zaawansowanym etapie nauki.

„Who/Whom” – znaczenie

Abyśmy w ogóle mogli zabrać się do rozważań na temat słów „who” i „whom”, musimy najpierw wyjaśnić ich znaczenie. Zacznijmy od łatwiejszego słowa, czyli „who”. Oznacza ono po prostu „kto”. Nieco trudniej jest w przypadku drugiego słowa, czyli „whom”. To słowo z kolei znaczy „kogo”.

Słowa „who” używamy więc w odniesieniu do podmiotu, a słowa „whom” w odniesieniu do dopełniacza. Przypomnijmy, że podobnie wygląda to w przypadku języka polskiego, gdzie mianownik odpowiada na pytania: „kto?, co?”, a dopełniacz „kogo?, czego?”.

„Whom” – kiedy używamy?

Znając znaczenie słów „who” i „whom”, możemy przejść do wyjaśnienia, kiedy poprawnie używać każdej z tych dwóch form. Słowa „who” użyjemy więc kiedy pytamy o podmiot. Przykładem może być pytanie:

Who likes you?
Kto cię lubi?

Natomiast słowa „whom” należy użyć w pytaniu o dopełnienie. Przykładem może być pytanie:

Whom do you like?
Kogo ty lubisz?

Dobrym sposobem na sprawdzenie, która z tych form jest poprawna, jest przeformowanie zdania w taki sposób, aby who/whom zamienić na he/him lub she/her. Jeśli słowo możesz zamienić na „he” lub „she” należy użyć „who”. Jeśli jednak przy takiej zamianie pasuje „him” lub „her” to należy użyć „whom”.

W naszym przykładzie będzie to więc:

Does he/she likes you?
Czy on/ona cię lubi?

i

Do you like him/her?
Czy go/ją lubisz?

Jak więc widzisz, w pierwszym przykładzie pasuje he/she, więc należy użyć who, a w drugim przykładzie pasuje him/her, więc poprawna będzie forma whom.

„Who” or „whom” w formie pisemnej

Prawda jest taka, że poprawne użycie form „who/whom” jest w mowie potocznej często marginalizowane. Większość osób mówiących od urodzenia po angielsku nie ma pojęcia o omawianych wcześniej zasadach. Inaczej jest jednak w formie pisemnej – szczególnie w wiadomościach formalnych wypada korzystać ze słowa „whom”. Dobrym przykładem jest zdanie: „To whom it may concern”, czyli „Do wszystkich zainteresowanych”.

„Whose” – kiedy używamy?

Jak wiemy od naszych uczniów, słowem, które wprowadza kolejne wątpliwości podczas nauki poprawnego użycia słów „who” i „whom” jest też słowo „whose”. Często słowa „whose”, „whom” i „who” są ze sobą przez nich mylone. W przypadku „whose” wystarczy jednak zapamiętać, że mimo podobnej pisowni „whose” oznacza coś nieco innego, mianowicie czyj.Przykładem poprawnego użycia tego słowa może być więc pytanie:

Whose bike it is?
Czyj to rower?
AngielskiKtóra opcja jest poprawna

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path