pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Dla większości osób rozpoczynających naukę nowego języka największą trudnością jest przyswajanie dużej ilości słówek w krótkim czasie. Jako osoba, która ma problemy z nauką i zapamiętywaniem nowego słownictwa w kilku językach, znam ten problem bardzo dobrze. Jeśli chciałbyś poznać kilka sposobów na to jak szybko nauczyć się słówek z angielskiego na pamięć, poniżej przedstawię listę pomocnych wskazówek.

Zastanawiasz się, ile słówek dziennie się uczyć? Wypróbuj przedstawione przeze mnie strategie, a znajdziesz tam wiele, od tworzenia zabawnych sztuczek pamięciowych po stosowanie metod powtarzania w odstępach czasu i przekonaj się, która jest dla ciebie najbardziej odpowiednia i pozwala ci na najszybszą naukę.

Zanim jednak przejdziemy do tych wskazówek, przyjrzyjmy się która metoda jest najefektywniejsza w zależności od tego, jaki typ pamięci jest u ciebie dominujący.

Określ jaki typ pamięci dominuje u ciebie, aby jeszcze szybciej przyswajać słówka

Zastanawiając się jak szybko nauczyć się słówek i przede wszystkim jak zapamiętać słówka z angielskiego, rozróżnienie typów pamięci może okazać się bardzo pomocne podczas procesu uczenia się. Pamięć dzieli się na trzy rodzaje: wzrokową, słuchową i ruchową (kinestetyczną).

 1. Pamięć wzrokowa to umiejętność przywoływania informacji wizualnych, takich jak obrazy, zdjęcia, filmy i teksty. Szybciej zapamiętasz słownictwo, jeśli będziesz je czytać, pisać lub kojarzyć z rzeczywistymi obiektami.
 2. Pamięć słuchowa to zdolność do przyswajania wiedzy dzięki utrwalaniu i przypominaniu sobie informacji dźwiękowych, zapamiętywania spostrzeżeń słuchowych werbalnych i niewerbalnych. Osoby o takim rodzaju pamięci najefektywniej będą się uczyć dzięki ćwiczeniom słuchowym, lekcjom opartym na konwersacji, podcastom, a nawet rozmowom z native speakerami.
 3. Pamięć ruchowa (kinestetyczna) odnosi się do zdolności uczenia się poprzez ruchy fizyczne lub pamięć mięśniową, taką jak gra na gitarze lub prowadzenie samochodu. Chociaż może się to wydawać nieistotne dla zapamiętywania słownictwa, może być pomocne, gdy kojarzysz słowa z określonymi ruchami lub czynnościami.

U każdego typ pamięci, która dominuje może być inny. Na przykład, ja jestem wzrokowcem i kinestetykiem, a moja pamięć słuchowa jest bardzo słaba. Potrafię zapamiętać większość tego, co czytam lub oglądam i szybko uczę się wzorców kinestetycznych, ale jeśli wysłucham dwugodzinnego wykładu, zapomnę wszystkiego w ciągu kilku godzin. Dlatego wolę uczyć się słownictwa za pomocą aplikacji i ćwiczeń pisemnych niż podcastów.

Pamięć aktywna i pasywna

Oprócz wspomnianych powyżej rodzajów pamięci możemy wyróżnić jeszcze dwa jej typy: aktywną i pasywną.

📌
Pamięć pasywna pozwala nam rozpoznać dane słówko lub zwrot w momencie, kiedy je widzimy lub słyszymy w kontekście.
Z kolei pamięć aktywna pozwala nam na użycie danego słówka lub zwrotu w sposób aktywny, czyli w trakcie wypowiedzi ustnej albo pisemnej.

W jaki sposób przechodzić płynnie między obydwoma typami? Dowiemy się dalej.

Wskazówki, jak szybko nauczyć się angielskiego słownictwa

Na pewno każdemu z nas przytrafiły się kiedyś problemy z szybkim przyswojeniem nowych słów. Czasami mamy słowo na końcu języka, ale nie możemy go sobie przypomnieć. Na szczęście istnieje wiele wskazówek i technik zapamiętywania i przypominania sobie słów bez mylenia ich ze słowami z tego samego lub nawet innego języka.

Jeśli zastanawiasz się, jak zapamiętywać angielskie słowa, poniższe wskazówki pomogą ci w tym procesie. Przyjrzyjmy się jedenastu praktycznym poradom, które pomogą ci wybrać te, które najlepiej sprawdzą się w twoim przypadku.

Metoda powtarzania w odstępach - najlepszy sposób na zapamiętywanie słów

Dowiedziono, że powtarzanie w odstępach czasu jest niezwykle skuteczną metodą kodowania nowego słownictwa w pamięci długotrwałej. Polega ono na organizowaniu częstych sesji powtórkowych w krótkich odstępach czasu. Metoda ta wykorzystuje efekt interwału, który sugeruje, że informacje są lepiej zapamiętywane, gdy powraca się do nich w odstępach czasu, a nie podczas jednej intensywnej sesji.

Możesz także skorzystać z Trenera Słówek LiveXP, który do nauki wykorzystuje algorytm powtarzania w odstępach. Aby pomóc w nauce nowych słów, aplikacja przypomina o konieczności ich powtórzenia po 1 dniu, 3 dniach, 7 dniach i 14 dniach. Aplikacja jest tak przemyślana, aby działać jak najefektywniej bez przeciążania pamięci.

Skoncentruj się na popularnych słówkach

Będąc jeszcze na wczesnym etapie nauki języka, warto skupić się na słówkach o wysokiej częstotliwości występowania. Gdy poznasz, zapamiętasz i opanujesz najważniejsze elementy leksykalne, utorujesz sobie drogę do przyspieszenia procesu przyswajania języka.

Sporządź listę słów powszechnie używanych w codziennej komunikacji. Pomogą ci one zbudować solidne podstawy języka, którego się uczysz, pozwalając na szybsze osiągnięcie płynności poprzez ustanowienie bazy słownictwa mającej zastosowanie w wielu kontekstach. Płynność w posługiwaniu się słownictwem pozwoli ci się zrelaksować podczas rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych, pozostawiając jednocześnie miejsce na zapamiętanie trudniejszych słów.

W Trenerze Słówek LiveXP podstawowe angielskie zestawy najbardziej praktycznych słówek zostały już opracowane i przygotowane. W ten sposób możesz zacząć zapamiętywać słowa używane w codziennej komunikacji i stopniowo dodawać nowo napotykane słownictwo.

Twórz pomoce wizualne i fiszki

Pomoce wizualne są idealne dla osób u których dominuje pamięć wzrokowa. Umożliwiają one tworzenie materiałów przy użyciu kolorów, notatek i wskazówek graficznych, aby pomóc w nauce i utrwalaniu treści językowych.

Do najczęściej stosowanych pomocy wizualnych zaliczamy:

 1. Mapy myśli;
 2. Fiszki;
 3. Kolorowe notatki;
 4. Podkreślanie słów różnymi kolorami;
 5. Rysunki przedmiotu, który reprezentuje dane słowo;
 6. Osobiste notatki i wzorce, które mogą pomóc w zapamiętaniu słowa w oparciu o wiedzę o świecie.

Użycie kolorów może aktywować centrum przetwarzania wizualnego mózgu, podczas gdy skojarzenia słów pomagają w rozpoznawaniu wzorców i połączeń między słowami, co skutkuje lepszym zrozumieniem ich znaczenia.

Słuchanie podcastów i audiobooków

Jeśli twoją mocną stroną jest pamięć słuchowa, bardzo przydatne będzie korzystanie z audiobooków i podcastów. Otaczanie się angielskim dialektem rodowitych użytkowników tego języka pomoże ci przyswoić sobie wymowę i poznać zróżnicowane aspekty użycia idiomów oraz slangu.

Osłuchanie się z wymową native speakerów pomaga poznać akcent i styl konwersacji oraz zidentyfikować, które słowa są najczęściej używane i dlaczego. Umożliwi to szybsze zapamiętywanie słownictwa i uczenie się go w kontekście, co ułatwi wykorzystanie słów w pamięci aktywnej.

Nauka aktywna

Najlepszym sposobem na naukę nowych słów jest metoda aktywnego uczenia się. Aktywna nauka oznacza uczenie się słówek, a następnie ćwiczenie ich w mowie i piśmie. Zapewne zgodzisz się, że sama znajomość dużego zasobu słownictwa bez umiejętności jego wykorzystania na niewiele się zda. Dlatego dobrze jest korzystać z takich pomocy dydaktycznych, które sprawią, że poznane słownictwo będziesz ćwiczyć w rzeczywistych sytuacjach. Platforma LiveXP zapewnia zasoby do aktywnej nauki. Funkcja Słownictwo oraz Trener Słówek pomogą ci poznać nowe słowa, angielscy korepetytorzy uczący na LiveXP popracują z tobą nad ich aktywnym wykorzystywaniem. Nie ma lepszego sposobu na naukę niż praktykowanie języka z native speakerem.

Ćwiczenie pisania

Innym świetnym sposobem na efektywne przyswajanie słownictwa jest używanie go w kontekście, na przykład pisząc. Mówiąc o pisaniu, nie mamy na myśli jedynie spisywania na kartce nowych słówek (choć to oczywiście również jest przydatne), ale raczej całych opowiadań, historii czy pełnowymiarowych zdań.

Kiedy notujesz nowe słówka, utrwalasz je w pamięci. Gdy zaczynasz używać ich w zdaniach, poznajesz ich kontekst oraz zaczynasz lepiej rozumieć, w jaki sposób są one używane w codziennych sytuacjach. Taka praktyka może pomóc ci swobodniej wyrażać swoje myśli. Co więcej, ćwiczenia stosowania słów w formie opisowej pozwala eksperymentować z różnymi strukturami zdań i niuansami znaczeniowymi, co skutkuje pełniejszym zrozumieniem języka, a tym samym wspomaga zarówno pamięć aktywną, jak i pasywną. Ważne jest jednak, by czuwał nad tobą ktoś z gruntowną znajomością języka, kto będzie na bieżąco poprawiał twoje błędy. Ćwicząc samodzielnie, możesz przeoczyć literówki, użyć niewłaściwych słów i przyswoić błędne wzorce. Mając możliwość omówienia swojej pracy z doświadczonym nauczycielem na platformie LiveXP, możesz być pewien, że otrzymasz pełnowartościowe informacje zwrotne, które znacznie przyspieszą twój proces nauki. Pamiętaj, że nauka na własnych błędach jest nieodłączną częścią doskonalenia nowych umiejętności.

Korzystanie z aplikacji i technologii

W dzisiejszych czasach możemy wspomagać się niezliczonymi udogodnieniami technologicznymi, jak na przykład aplikacje na telefon. Korzystanie z nich jest niewątpliwie bardzo pomocne.

Szeroki wybór świetnych językowych aplikacji, od Duolingo czy Clozemaster po Babbel i LiveXP, zapewni ci interaktywne i angażujące sposoby na ćwiczenie i zapamiętywanie nowych słówek. Aplikacje wykorzystują takie techniki, jak quizy, gry, systemy powtarzania w odstępach, treści audiowizualne itp. Narzędzia te zapewniają dynamiczny sposób nauczania, dostosowany do konkretnych potrzeb.

Lekcje konwersacyjne z native speakerami

Zajęcia konwersacyjne z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego na LiveXP to praktyczny i satysfakcjonujący sposób na wykorzystanie nowo poznanego słownictwa. Możesz ćwiczyć słowa, których się nauczyłeś i doskonalić swoją płynność językową otrzymując informacje zwrotne w rzeczywistym czasie.

Oprócz praktycznych konwersacji ćwiczysz też swoje umiejętności komunikacyjne i zrozumienie kulturowe. W ten sposób, jeśli kiedykolwiek odwiedzisz kraj, w którym mówi się językiem docelowym, będziesz wiedział, które słowo lub wyrażenie jest odpowiednie w danej sytuacji. W większości przypadków będzie się ono różnić od typowego wyrażenia, którego nauczyłeś się z podręcznika, ponieważ język ewoluuje i szybko się zmienia!

Ćwicz nowo poznane słownictwo na lekcjach konwersacyjnych z native speakerami języka angielskiego w LiveXP. Naucz się posługiwać rzeczywistym językiem online.

Wyznacz sobie cel

Jeśli chcesz szybko nauczyć się angielskiego słownictwa, powinieneś skupić się na ustaleniu jasnych i konkretnych celów. Wiedza o tym, dokąd chcesz dotrzeć, jest pierwszym i najważniejszym krokiem w kierunku określenia, w jaki sposób się tam dostać. Ustalenie jasnych i zwięzłych celów pomoże ci śledzić postępy, niezależnie od tego, czy chcesz nauczyć się kilku słówek tygodniowo, czy większej liczby w określonym czasie.

Podzielenie swoich celów na etapy pozwoli ci też świętować małe sukcesy. Rozbicie setek słów na mniejsze części sprawi, że poczujesz się pewniej, ponieważ łatwiej będzie ci je zapamiętać.

Spersonalizuj swoje cele

Wspaniałym sposobem na efektywną naukę słownictwa jest ustalenie swoich zainteresowań. Łatwiej i szybciej zapamiętasz nowe wyrażenia, jeśli związane będą z tematyką, która jest dla ciebie wciągająca. Zastanów się jakie masz hobby, co lubisz robić w wolnym czasie, a może na jaki temat chciałbyś swoją wiedzę poszerzyć i skoncentruj się w okól tych pasji.

Personalizacja procesu nauki słownictwa sprawi, że przyswajanie nowych słów będzie przyjemniejsze i pomoże ci zapamiętać i zastosować słownictwo w rzeczywistych sytuacjach, dzięki czemu nauka języka stanie się bardziej osobistym i wzbogacającym przedsięwzięciem.

Stwórz system nagród

Chociaż niektórzy mogą uznać to za „dziecinne”, uważam, że system nagród jest doskonałym sposobem na podtrzymanie motywacji i wzmocnienie poczucia osiągnięcia sukcesu. Dlatego stosuję go we wszystkich moich przedsięwzięciach edukacyjnych, łącznie z nauką języków obcych.

Zacznij od ustalenia konkretnych celów lub małych etapów i nagradzania się za ich zdobywanie. Możesz ustalić drobne kroki milowe, za których osiągnięcie nagrodzisz się drobnymi rzeczami oraz duże sukcesy, które będziesz świętował odpowiednio sowicie.

Takie podejście zwiększy twoje morale i poczucie własnej wartości oraz zmotywuje cię do dalszego działania!

Najważniejsza sprawa—bądź konsekwentny

Konsekwencja w działaniu jest niezbędna jeśli chcesz mieć pewność, że przyswoisz wiedzę. Niezależnie od stosowanych technik lub narzędzi, trzymanie się zdyscyplinowanej rutyny jest najważniejszym aspektem szybszego zapamiętywania słownictwa. Regularna ekspozycja na nowe słowa, częste sesje powtórkowe i codzienna aktywność językowa są niezwykle skuteczne.

Jeśli masz trudności z samodzielnym trzymaniem się harmonogramu, rozważ naukę pod czujnym okiem korepetytora. Lekcje jeden na jeden z doświadczonymi nauczycielami na LiveXP pomogą ci podszkolić i rozwinąć zasób słownictwa dzięki konwersacjom w czasie rzeczywistym w realnym świecie.

Sposoby na szybsze zapamiętywanie nowego słownictwa: podsumowanie

Podsumowując, opanowanie sztuki szybszego zapamiętywania nowego słownictwa to coś więcej niż tylko stosowanie jednej techniki lub przestrzeganie jednego konkretnego zestawu zasad. Gwarancja sukcesu to połączenie skutecznych strategii, spersonalizowanego podejścia i konsekwentnej praktyki.

Łącząc powyższe wskazówki i korzystając z nich podczas nauki nowego języka możesz mieć pewność, że szybciej osiągniesz biegłość, która otworzy ci wiele drzwi w przyszłości. Powodzenia!

Angielski

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path