pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Główną motywacją podczas nauki języka angielskiego jest chęć posiadania umiejętności komunikowania się z ludźmi z innych krajów, tak aby przykładowo na wakacjach być w stanie sprawnie zamówić sobie kolacje, dogadać się ze sklepikarzem czy znaleźć drogę do jakiegoś ważnego punktu. Podczas tego typu komunikacji, szczególnie w początkowej fazie nauki języka, na której jak się domyślamy jesteś obecnie, często pojawiają się różne nieścisłości czy wątpliwości. Aby je rozwiązać konieczne jest doprecyzowanie, a z kolei do tego niezbędna jest umiejętność zadawania chociażby najprostszych pytań.

Chcemy pomóc ci w zdobyciu podstawowej umiejętności językowej, jaką jest właśnie zadawanie pytań po angielsku, dlatego postanowiliśmy przygotować poradnik, w którym poruszymy podstawowe zagadnienie związane z tą kwestią. Jeśli umiesz powiedzieć przynajmniej jedno zdanie po angielsku, to po przeczytaniu tego poradnika będziesz w stanie zadać również przynajmniej jedno pytanie. Poruszymy bowiem łatwy temat, jakim jest zmienianie zdanie oznajmującego na zdanie pytające w języku angielskim. Zanim jednak do tego przejdziemy musimy zająć się tematem zaimków pytających, które są niezbędne podczas tworzenia wielu pytań po angielsku. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć jak tworzyć pytania po angielsku, to ten artykuł jest dla ciebie.

Zaimki pytające (Interrogative pronouns)

Zaimki pytające w języku angielskim bardzo przypominają ich polski odpowiednik. Tak samo, jak w języku polskim, w angielskim zaimki zastępują w zdaniu rzeczownik. W zdaniach pytających najczęściej występują na początku zdania i zaczynają się od liter „wh”, przez co są potocznie określane jako „wh-words”. Poniżej znajdziesz listę zaimków pytających, od których najczęściej zaczynają się pytania w języku angielskim, wraz z ich tłumaczeniem na polski i przykładem zastosowania w prostym zdaniu:

  • Who? czyli Kto? - jak w zdaniu: Who let the dogs out?” oznaczającym po polsku „Kto wypuścił psy?”
  • What? czyli Co? - jak w zdaniu: What happen?” oznaczającym po polsku „Co się stało?”
  • When? czyli Kiedy? - jak w zdaniu: „When is halloween?” oznaczającym po polsku „Kiedy jest halloween?”
  • Where? czyli Gdzie? - jak w zdaniu: Where are you?” oznaczającym po polsku „Gdzie jesteś?”
  • Why? czyli Dlaczego? - jak w zdaniu: „Why do you cry?” oznaczającym po polsku „Dlaczego płaczesz?”
  • Which? czyli Który? - jak w zdaniu: „Which is better?” oznaczającym po polsku „Który jest lepszy?”
  • Whose? czyli Czyj? - jak w zdaniu: „Whose pen is that?” oznaczającym po polsku „Czyj jest ten długopis?”
  • How? czyli Jak? - jak w zdaniu: „How to tie a tie?” oznaczającym po polsku „Jak zawiązać krawat?”

Powyższa lista zaimków pytających nie jest oczywiście kompletna i podobnych słów jest więcej, ale jeśli uda ci się zapamiętać te słowa oraz powiązane z nimi przykładowe pytania po angielsku, to będziesz w stanie zapytać o niemal wszystko. Jeśli dodatkowo kreatywność jest jedną z cech, jakimi możesz się pochwalić, to przy użyciu tych 8 słów będziesz w stanie zapytać o praktycznie wszystko.

Pytania po angielsku przykłady

Zasady gramatyki oraz słowniki są oczywiście potrzebne i w wielu miejscach niezastąpione, ale ludzkie mózgi rzadko uczą się na postawie zasad i zapamiętywania, a przynajmniej nie samych zasad i zapamiętywania jeden do jednego. Dużo łatwiej jest naszym zdanie przyjąć nową wiedzę, kiedy jest ona oparta o przykłady. W związku z czym przygotowaliśmy po trzy kolejne przykłady zdań wykorzystujących słowa, których się przed momentem nauczyliśmy.

Pytania z who

Ten rodzaj pytań przydaje się, kiedy chcemy zapytać o jakąś osobę lub grupę osób. Przykładami zdań ze słowem who mogą być te pytania:

Who won the match?
Kto wygrał mecz?
Who was with you at the gym?
Kto był z tobą na siłowni?
Who is the person on the picture?
Kto jest na tym zdjęciu?

Pytania z what

Słowo „what”, najłatwiej jest przetłumaczyć jako „co”, ale jak z resztą zaraz zauważysz, tłumaczenia tego słowa mogą być różne i zależą od kontekstu. Przykładami zdań ze słowem what mogą być te pytania:

What is your name?
Jak masz na imię?
What is this?
Co to jest?
What time is it?
Która jest godzina?

Pytania z when

Ta kategoria pytań przydaje się w sytuacjach, w których chcesz dowiedzieć się czegoś na temat czasu, w którym coś się wydarzyło lub ma wydarzyć. Przykładami zdań ze słowem when mogą być te pytania:

When are you coming home?
Kiedy wracasz do domu?
When do the christmas start?
Kiedy zaczynają się święta?
When is your training?
Kiedy masz trening?

Pytania z where

Słowo „where” oznacza po prostu gdzie, więc pytania z nim są wykorzystywane w pytaniach o miejsce. Przykładami zdań ze słowem who mogą być te pytania:

Where is Wally?
Gdzie jest Wally?
Where is a bus stop?
Gdzie jest przystanek autobusowy?
Where would you like to go on winter break?
Gdzie chciałbyś pojechać na ferie?

Pytania z why

Pytania ze słowem „why” można podciągnąć do kategorii tych filozoficznych. Przydają się bowiem, kiedy chcemy poznać przyczynę jakiegoś zachowania czy sytuacji. Przykładami zdań ze słowem why mogą być te pytania:

Why don't we go now?
Dlaczego już nie pójdziemy?
Why are you sad?
Dlaczego jesteś smutny?
Why not?
Dlaczego nie?

Pytania z which

Słowo „which” ma zastosowanie w przypadku pytań, w których występują przynajmniej dwie alternatywy. Przykładami zdań ze słowem which mogą być te pytania:

Which color do you prefer?
Który kolor wolisz?
Which shirt is your favorite?
Która koszulka jest twoją ulubioną?
Which team will win?
Która drużyna wygra?

Pytania z whose

Słowo „whose” w zależnosci od kontrekstu znaczy po prostu czyj/czyja/czyje. Stosuje się je więc w pytaniach, w których chcemy dowiedzieć się, do kogo należy dany przedmiot lub kto jest za coś odpowiedzialny. Przykładami zdań ze słowem whose mogą być te pytania:

Whose car is it?
Czyj jest ten samochód?
Whose house is the prettiest?
Czyj dom jest najładniejszy?
Whose fault is this?
Czyja to wina?

Pytania z how

To swego rodzaju wyjątek w naszym zestawieniu, bo jest to jedyne słowo nienależące do wspomnianego we wstępie klubu słów „wh-words”, czyli słów zaczynających się od liter „wh”. Pytania ze słowem „how” odnoszą się do sposobu, w jaki do czegoś doszło lub coś się wydarzyło czy też o stan czegoś. Przykładami zdań ze słowem how mogą być te pytania:

How are you?
Jak się masz?
How did you get here?
Jak się tu dostałeś?
How do you like to spend your free time?
Jak lubisz spędzać wolny czas?

Tworzenie pytań w języku angielskim z podziałem na czasy

Pytania w języku angielskim tworzy się według z góry określonego schematu. Z reguły polega on na zamianie miejscami podmiotu z orzeczeniem i ewentualnego dodania zaimka pytającego, jak te, które poznaliśmy w poprzednim akapicie. Trudność polega na tym, że schemat zmiany zdania oznajmującego na pytające zależy od czasu, a ich w języku angielskim jest aż 12. Jako że rozumiemy, że jesteś na początku nauki tego języka, nie chcemy wprowadzać zbędnego zamieszania, więc nasze rozważania ograniczymy do czasów z kategorii „simple”. Poniżej znajdziesz więc schematy tworzenia zdań w trzech czasach prostych: past simple, present simple i future simple.

Present simple

Zacznijmy od najprostszego czasu teraźniejszego w języku angielskim, czyli czasu prostego teraźniejszego present simple. Jest to czas, od którego większość osób zaczyna naukę tego języka. Jego budowa jest wyjątkowo prosta, mimo tego ten czas można wykorzystać w wielu sytuacjach odnoszących się do wydarzeń mających miejsce w czasie teraźniejszym. Zdanie oznajmujące w tym jeżyku tworzy się zgodnie z poniższym schematem:

💡
Podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Przykładem takiego zdania może być:

„I (podmiot) go (czasownik) to school everyday (reszta zdania), które oznacza: „Chodzę do szkoły codziennie”.

Aby zamienić takie proste zdanie oznajmujące w pytanie wystarczy na jego początku dodać operator „Do”. Schemat budowy zdania pytającego w czasie present simple wygląda więc następująco:

💡
Operator Do/Does + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Stosując ten prosty schemat nasze przykładowe zdanie zmienia się w:

„Do (Operator) I (podmiot) go (czasownik w formie podstawowej) to school everyday (reszta zdania), które oznacza: „Czy chodzę do szkoły codziennie?”.

Innym przykładem może być zdanie „I like apples” oznaczające: „Lubię jabłka”, które po dodaniu operatora „Do” na początku zmienia się w zdanie „Do I like apples?”, oznaczające „Czy ja lubię jabłka?”

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że operator „Do” nie ma konkretnego znaczenia i jest jedynie słowem pomocniczym. W związku z tym tłumaczenia zdań, w których ten operator został wykorzystany mogą wyglądać różnie w zależności od konkretnego zdania i kontekstu.

Temat pytań w czasie present simple nieco utrudnia się podczas tworzenia zdań odnoszących się do osoby trzeciej, czyli osób He/She/It (On/Ona/Ono). W takiej sytuacji operator zmienia się z „Do” na „Does” a do czasownika należy w zależności od sytuacji dodać -s lub -es. W tym przypadku nasze przykładowe zdanie wygląda więc następująco:

He (podmiot) goes (czasownik) to school everyday (reszta zdania).

Aby takie zdanie oznajmujące zmienić w pytające należy postąpić identycznie, co w przypadku zdania opisanego wcześniej, czyli dodać na początku operator, który, tak jak właśnie opisaliśmy, w wypadku zdań w trzeciej osobie liczby pojedyńczeń przyjmuje formę „Does”. Nasze przykładowe zdanie wygląda więc następująco:

„Does (Operator) he (podmiot) goes to school everyday (reszta zdania), które oznacza: „Czy on chodzi do szkoły codziennie?”.

Podsumowując, aby zmienić zdanie oznajmujące w pytające w czasie present simple wystarczy na początku zdania dodać słowo „Does”, jeśli zdanie jest w trzeciej osobie liczny pojedynczej (He/She/It), lub słowo „Do” w pozostałych sytuacjach.

Past simple

To podstawowa forma czasu przeszłego w języku angielskim. Czas ten służy przede wszystkim do opisywania wydarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości, choć nie jest to jego jedyne wykorzystanie. Zdania w tym języku tworzy się bardzo podobnie, co w opisanym wcześniej czasie prostym teraźniejszym, z tą równicą, że używa się czasownika w formie przeszłej. Schemat budowy zdania wygląda więc następująco:

💡
Podmiot + czasownik w formie przeszłej + reszta zdania

Przykładem takiego zdania może być:

I (podmiot) liked (czasownik w formie przeszłej) school (reszta zdania),

aby zmieniać takie zdanie oznajmujące na zdanie pytające wystarczy, podobnie jak było to w przypadku czasu present simple, dodać operator. W przypadku czasu past simple jest on nieco inny i wygląda tak: „Did”. Dobrą wiadomością jest fakt, że operator ten nie zmienia się w zależności od osoby i zawsze wygląda tak samo. Wystarczy więc zapamiętać to jedno słowo, aby móc zmieniać zdania oznajmujące w pytające zgodnie z tym schematem:

💡
Operator Did + podmiot + czasownik w formie przeszłej + reszta zdania

Stosując ten prosty schemat nasze przykładowe zdanie zmienia się w:

Did (operator) I (podmiot) liked (czasownik w formie przeszłej) school? (reszta zdania).

Podsumowując, aby zmienić zdanie oznajmujące w pytające w czasie past simple (czas przeszły prosty) wystarczy na początku zdania dodać słowo „Did”, a na jego końcu postawić pytajnik.

Future simple

To ostatni czas prosty w języku angielskim. Służy on do opisywania wydarzeń, które mają się dopiero wydarzyć, a co do których mamy pewność. Najczęściej jest stosowany w sytuacjach, w których osoba mówiąca próbuje przewidywać przyszłość. Schemat budowy zdania w tym czasie jest banalnie prosty i wygląda następująco:

💡
Podmiot + will + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Przykładem takiego zdania może być:

„I (podmiot) will go (czasownik) to school everyday (reszta zdania), które oznacza: „Będę chodził do szkoły codziennie”.

Budowa pytania w tym czasie jest jeszcze prostsza, aby bowiem zamienić zdanie oznajmujące w pytające wystarczy zamienić miejscami „Will” i podmiot. Na schemacie wygląda to następująco:

💡
Will + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Dlatego nasze przykładowe zdanie w formie pytania będzie wyglądało tak:

„Will I (podmiot) go (czasownik) to school everyday (reszta zdania), które oznacza: „Czy będę chodził do szkoły codziennie?”.

Podsumowując, aby zmienić zdanie oznajmujące w pytające w czasie future simple wystarczy zmienić miejscem podmiot i orzeczenie. Wystarczy więc zmienić: „I will” na „Will I?”, „He will” na „Will He?”, „They will” na „Will they?” itd.

Podsumowanie

Tworzenie pytań w języku angielskim jest dużo łatwiejszym zadaniem, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy poznać schemat tworzenia zdań w czasach, którymi się posługujesz i zapamiętać kilka zaimków pytających, aby móc zacząć tworzyć proste pytania. Gorąco zachęcamy do poświęcenia chwili i zapamiętania powyższych porad. W ten prosty sposób dasz sobie nowe narzędzie, dzięki któremu twoja komunikacja po angielsku będzie pełniejsza i będziesz w stanie poprosić o informacje, których potrzebujesz niezależnie od sytuacji, w której się znajdziesz.

Angielski

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path