pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

E-mail po angielsku

Różne e-maile w języku angielskim wymagają odmiennego podejścia, dlatego warto poznać najlepsze praktyki zarówno w przypadku e-maili formalnych, jak i nieformalnych. Nauka tworzenia skutecznego e-maila po angielsku na podstawie stylu i celu wiadomości może również pomóc usprawnić komunikację cyfrową. W tym artykule omawiamy różnicę między formalnymi i nieformalnymi wiadomościami e-mail, opisujemy, jak napisać wiadomość e-mail oraz udostępniamy szablony i przykłady, które pomogą ci skuteczniej się komunikować.

Jak napisać maila po angielsku? Język a odbiorcy

Po pierwsze, musisz wziąć pod uwagę, kim są twoi odbiorcy oraz jaka relacja cię z nimi łączy. Na przykład, jeśli piszesz do odbiorców biznesowych, zastosuj formalny ton. Jeśli jednak adresatami są członkowie  rodziny lub przyjaciele, możesz zdecydować się na użycie swobodnego języka. Treść wiadomości zależy również od tego, jak dobrze znasz osobę, do której piszesz e-mail. Staraj się być formalny w stosunku do każdego, kogo nie znasz, i dostosowywać swój styl, gdy wasza znajomość się pogłębia. Jeśli jest to ktoś, z kim nigdy dotąd się nie komunikowałeś, pierwsze wrażenie zrobisz właśnie swoim stylem wypowiedzi.

E-mail formalny po angielsku – jakich błędów unikać?

W otoczeniu wymagającym formalnego podejścia lub podczas pisania formalnego e-maila na egzaminie zaleca się, aby nie używać akronimów, form skróconych oraz języka potocznego i slangu.

• Akronimy (skrótowce)  to słowa utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów, np. ASAP – as soon as possible (tak szybko, jak to możliwe), TTYL – talk to you later (odezwę się później), CU – see you (do zobaczenia).

• Formy skrócone - są bardzo rzadko stosowane w formalnym piśmie. Jedynymi wyjątkami są skróty niektórych zwrotów grzecznościowych, gdy są one używane w połączeniu z nazwiskiem, np. Mr Smith, Mrs Wallace. Bardziej adekwatną formą jest forma dłuższa – I am writing, I am contacting, It has not zamiast I’m writing, I’m contacting, It hasn’t.

E-mail po angielsku – jak zacząć?

Zacznij od tematu. Jest to jeden z pierwszych elementów maila, na który zwróci uwagę adresat. Temat wiadomości ujmij w sposób krótki, rzeczowy i informujący o tematyce maila. Unikaj formułowania tematów jednym słowem, np. „Question”, ponieważ może wydawać się to niejasne i zbyt pobieżne. Zamiast tego przejdź do sedna sprawy, na przykład „Question About Schedule for Thursday's Meeting”. W ten sposób poinformujesz odbiorcę o zawartości twojego e-maila jeszcze przed jego otwarciem.

Struktura i interpunkcja – jak napisać e-mail po angielsku?

Struktura i interpunkcja w tworzeniu e-maila w języku angielskim jest bardzo ważna. E-mail formalny po angielsku musi tworzyć logiczną całość.

Rozpoczynanie wiadomości e-mail: zwykle po nagłówku stawiamy przecinek. Nowy wiersz zaczynamy po nazwisku osoby, do której piszemy.

Zakończenie maila po angielsku: zwykle po frazie zamykającej piszemy przecinek. Zaczynamy nową linię, aby na końcu wiadomości umieścić własny podpis.

Nagłówki – e-mail formalny

Dear Mr. Smith,
Dear Sir or Madam, (w przypadku, gdy nie znamy osób, do których kierujemy e-mail).

Nagłówki – e-mail nieformalny

Hi John,
Hi there John,
Morning/Afternoon/Evening John,

Jak zakończyć e-mail po angielsku?

Właściwe pozdrowienie na końcu e-maila jest również istotne. W korespondencji formalnej możesz wybrać jedno z poniższych.

Dla znanych odbiorców:

Yours sincerely, – Z poważaniem
Sincerely yours, –  Z poważaniem (w odmianie amerykańskiej)
Best regards, – Pozdrawiam serdecznie
Regards, - Pozdrawiam
Dla nieznanych odbiorców:
Your faithfully, – Z poważaniem
Truly yours, –  Z poważaniem (w odmianie amerykańskiej)

Tylko pierwsze słowo jest pisane wielką literą przy zakończeniach „Yours sincerely” i „Yours faithfully”.

Jak zakończyć e-mail po angielsku w wersji nieformalnej?

Jest na to kilka sposobów. Możesz się zainspirować niżej wymienionymi.

Best, - Pozdrawiam
Kindest regards, – Najserdeczniejsze pozdrowienia
Cheers, – Pozdrowienia, (w odmianie brytyjskiej)
Lots of love, – Ściskam
Love, - Uściski
All the best, – Wszystkiego dobrego

E-mail formalny – Przykład

Subject: Delivery delay

Dear Mr Smith,
We regret to inform you that we will not be able to respect the deadline previously agreed for the delivery of your order. Our supplier has warned us today that they are experiencing supply problems, which will result in a delay. Hope you will take all the relevant factors regarding our situation into consideration, and thank you for your patience.

Please accept our apologies.

Best regards,
Tim Jones
HigherLogistics

E-mail nieformalny – Przykład

Subject: Canadian Day Out

Hi guys,
We have been here for a day now and loving it. Dad, you will remember the float plane and other rhythms are Silva Bay harbor.

This year we have brought our little tender to the yacht Silverheels. He is called Goldfinger (aka The Unsinkable II, according to Ellis!). We went Salmon fishing in him today around Drumbeg Provincial Park – a bay Dad will know well too. Ellis caught a Rockfish, and Owen caught a small Ling Cod. Tomorrow we hope for better, but it’s windy here right now.

Will update you soon.

Lots of love to you all,
John
Angielski

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path