pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Czas future simple, czyli czas przyszły prosty, to jeden z czasów w języku angielskim. Jest to czas wyjątkowy, ponieważ pozwala w niezwykle łatwy sposób budować zdania w czasie przyszłym, które mają zastosowanie w wielu różnych przypadkach. Jest więc narzędziem, które każdy student angielskiego powinien mieć doskonale opanowane.

Budowa zdania w czasie future simple

W czasie future simple budowa zdania jest wyjątkowo prosta. W praktyce wystarczy zapamiętać jedno nowe słowo: will, które pełni funkcję operatora, oraz prawidłowy szyk zdania, który wygląda następująco:

Podmiot + operator + orzeczenie + reszta zdania.

Przykładem może być więc zdanie: „I will kiss you”, gdzie słowo I (ja) jest podmiotem, po nim następuje wspomniany wcześniej operator will, następnie orzeczenie w postaci czasownika love (kocham) i reszta zdania, czyli you (ciebie).

Warto też wiedzieć, że często w zdaniach nieformalnych stosuje się skróconą wersję operatora will w postaci ‘ll. W naszym przykładzie wyglądałoby to następująco: „I’ll kiss you”.

Czas future simple jest tak łatwy w użyciu, ponieważ operator will ma zastosowanie w każdej liczbie gramatycznej. Niezależnie więc od tego, kto i do kogo mówi, operator will pozostaje bez zmian.

Budowanie zdań przeczących i pytań

Równie proste jest budowanie zdań przeczących i pytań. W przypadku pytań wystarczy zamienić miejscami podmiot i operator, a na końcu dodać znak zapytania. Mamy więc:

Operator + podmiot + orzeczenie + reszta zdania + znak zapytania

W naszym przykładzie wygląda to tak: „Will I kiss you?”

Przy tworzeniu zdania przeczącego operator will wystarczy zmienić na won’t. W taki sposób uzyskujemy zdanie „I won’t kiss you”.

Zastosowanie czasu future simple

Najprostszy czas przyszły znajduje zastosowanie w wielu przypadkach, przez co jest niezwykle przydatny w posługiwaniu się językiem angielskim na co dzień. Dlatego też bez wątpienia dobrze jest go znać i umieć prawidłowo wykorzystywać. Przygotowaliśmy listę sytuacji, w których czas future simple znajduje zastosowanie.

  • Czas future simple stosujemy, gdy mówimy o decyzjach podejmowanych spontanicznie, czyli bez wcześniejszego zaplanowania. Przykładem może być zdanie:
Hold on, I’ll help you with those groceries!
  • Czas przyszły prosty przydaje się, kiedy chcemy opisać nasze przewidywania na temat przyszłości. Dobrym przykładem będzie zdanie:
I think he will be here tomorrow.
  • Czas ten okaże się pomocny, kiedy chcemy opowiedzieć o naszych planach na przyszłość, przykładowo mówiąc:
One day I’ll be rich.
  • Prawidłowo użyjemy też czasu future simple, kiedy będziemy chcieli coś komuś obiecać. Przykładem takiego użycia może być zdanie:
I promise I will always love you.
  • Kolejnym zastosowaniem czasu future simple jest sytuacja, w której mówimy o wydarzeniu, które naszym zdaniem będzie się w przyszłości powtarzało. Przykład powinien nieco to rozjaśnić:
Andrzej is a thief. He will always steal from you.
  • Ostatnie zastosowanie czasu future simple może być odrobinę mniej zrozumiałe. Polega ono na wykorzystaniu tego czasu do wyrażenia uprzejmej prośby w przypadku pytania w drugiej osobie. Najlepszym wyjaśnieniem tej skomplikowanej definicji będzie prosty przykład:
Will you marry me?

Różnica pomiędzy will i shall

Słowa te bywają ze sobą mylone – nic w tym dziwnego, kiedyś były bowiem używane zamiennie. Dziś słowa shall używamy w następujących przypadkach:

  • Kiedy proponujemy, że coś zrobimy, jednocześnie oczekując, że nasz rozmówca ma na to wyrazić zgodę. Przykładem może być zdanie:
Shall I leave?
  • Kiedy wyrażamy naszą decyzję z pozycji siły. Przykładem może być sławne: „You shall not pass!”.Słowa shall użyjemy też, kiedy chcemy coś komuś zaproponować w elegancki i nieco staroświecki sposób. Możemy więc przykładowo powiedzieć:
Shall we go out tonight?
AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path