pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Zarówno osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim, jak i te bardziej zaawansowane, często mają problem ze zrozumieniem, kiedy używamy „do”, a kiedy „does”. Na szczęście nie jest to nic trudnego i wystarczy zrozumieć kilka prostych zasad, by uniknąć pomyłek w tej kwestii.

Zastosowanie czasownika „do”

Zacznijmy od wyjaśnienia, kiedy należy używać słowa „do”. Słowo to jest operatorem w najbardziej podstawowym czasie w języku angielskim – present simple, czyli czasie teraźniejszym prostym. To właśnie tego czasu używamy na samym początku nauki języka angielskiego. Przypomnijmy więc jego budowę:

Podmiot (osoba) + orzeczenie (czasownik) + dopełnienie (reszta zdania)

Przykładowe zdania w tym czasie mogą wyglądać następująco:

I (podmiot) like (orzeczenie) horses (reszta zdania).
You (podmiot) like (orzeczenie) cats (reszta zdania).

Zapewne odczuwasz teraz zdezorientowanie, bo przecież w żadnym z tych dwóch zdań nie pojawia się „do”. Bez obaw, wszystko jest w porządku – w zdaniach twierdzących w czasie present simple operator „do” jest ukryty. Gdyby nie to, to powyższy przykład wyglądałby tak:

I (podmiot) do like (orzeczenie) horses (reszta zdania).

Tak zbudowane zdanie nie jest błędne, ma tylko nieco inne znaczenie. Użycie słowa „do” podkreśla bowiem, że naprawdę lubisz konie. Można by je więc przetłumaczyć następująco: Bardzo lubię konie.

Zdania przeczące

Operator „do” ujawnia się dopiero w przypadku zdań przeczących oraz w pytaniach. W przypadku zdań przeczących ich konstrukcja wygląda tak:

Podmiot (osoba) + do/does + not + orzeczenie (czasownik) + dopełnienie (reszta zdania)

Oto przykładowe zdania w tym czasie:

I (podmiot) do not like (orzeczenie) horses (reszta zdania).
You (podmiot) do not like (orzeczenie) cats (reszta zdania).

Zdania pytające

Operator „do”, jak już wspomnieliśmy, pojawia się też w zdaniach pytających w czasie present simple, które budujemy następująco:

Do/Does + podmiot (osoba) + orzeczenie (czasownik) + dopełnienie (reszta zdania)

Przykładem zdań pytających mogą więc być zdania:

Do I (podmiot) like (orzeczenie) horses (reszta zdania)?
Do you (podmiot) like (orzeczenie) cats (reszta zdania)?

Kiedy „do”, a kiedy „does”?

Wiemy już, kiedy należy użyć słowa „do”, pozostaje więc pytanie, w jakich sytuacjach stosujemy „does”. Odpowiedź jest bardzo prosta: tego słowa używamy dokładnie w taki sam sposób, ale kiedy mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej (on/ona/ono). W związku z tym przykładowe zdania pytające, w których zamiast  „do” należy użyć „does”, mogą wyglądać następująco:

Does she like horses?
Does he like horses?
Does it like horses?

A w przypadku zdań przeczących:

She does not like horses.
He does not like horses.
It does not like horses.

Skoro już mowa o zdaniach przeczących, należy wspomnieć o skróconej wersji operatora „does not”, czyli „doesn’t”, którą stosuje się w rozmowach i korespondencji nieformalnej, a która oznacza dokładnie to samo. Nasze przykładowe zdania równie dobrze moglibyśmy zapisać tak:

She doesn’t like horses.
He doesn’t like horses.
It doesn’t like horses.

Podsumowanie

Słów „do” i „does” używamy w pytaniach i przeczeniach w czasie teraźniejszym prostym (present simple). Słowo „does” stosujemy, kiedy mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli o niej, o nim lub o tym, a we wszystkich pozostałych wypadkach pojawia się słowo „do”. Jeśli więc ktoś zada ci pytanie, jakiego czasu dotyczy „does”, możesz śmiało odpowiedzieć, że czasu present simple. Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienie było dla ciebie wystarczająco zrozumiałe oraz że pozwoli ci ono uniknąć w przyszłości błędów, które dla osoby zaawansowanej bądź native speakera mogą się wydać rażące i świadczące o poważnych lukach w nauce.

AngielskiKtóra opcja jest poprawna

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path