pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Każdy język ma w sobie ukryte pułapki, w które łatwo wpadają osoby dopiero rozpoczynające jego naukę. Język angielski nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Dobrym przykładem takiej pułapki są z pozoru identyczne słowa, które w zależności od wymowy, formy zapisania, lub nawet od kontekstu zmieniają swoje znaczenie. Takimi słowami są właśnie homofony, homografy i homonimy, czyli wyrazy mające różne znaczenia, ale taki sam sposób zapisu, wymowy, czy nawet zapisu i wymowy jednocześnie.

Etymologia

Zanim przejdziemy do wyjaśniania poniższych pojęć, przeanalizujemy ich etymologię, czyli pochodzenie. Jesteśmy przekonani, że zrozumienie pochodzenia tych słów pomoże Ci zapamiętać ich znaczenie. Wszystkie te słowa powstały w wyniku połączenia dwóch członów. Dobrze będzie więc, jeśli poznasz je jeszcze przed wyjaśnieniem opisanych w tytule terminów. Nie będzie to trudne, bo słowa te są tylko cztery:

 • Homós – to po łacinie „taki sam, jednakowy”
 • Ónoma – po łacinie oznacza „wyraz” lub „tytuł, imię”
 • γράφω – czytane jako „graf” to po grecku „pisać”
 • φωνή – również z greckiego, czytane jako „fon” oznacza „dźwięk” lub „głos”

Co to są homofony?

Homo + fon, czyli identyczny + dźwięk. Możemy więc ten wyraz przetłumaczyć jako „identycznie brzmiący”. Homofony to takie wyrazy, które wymawia się identycznie, ale różnią się od siebie pochodzeniem, pisownią i znaczeniem. W praktyce oznacza to, że wypowiadając dokładnie to samo słowo na głos, osoba mówiąca po angielsku może mówić o dwóch różnych rzeczach, a różnice można wychwycić wyłącznie z kontekstu. W przypadku tych wyrazów sprawa jest łatwiejsza podczas pisania, ponieważ pomimo identycznej wymowy, różnią się one od siebie sposobem zapisu. Można więc w skrócie powiedzieć: wyraz brzmiący tak samo, ale znaczący co innego.

Homofony – przykład

 • Słowa „brake” i „break” wymawia się tak samo, ale pierwsze oznacza „hamować”, a drugie „złamać”.

Co to są homografy?

Skoro już znamy cztery nowe słowa, dwa łacińskie i dwa greckie, możemy rozszyfrować znaczenie tego pojęcia. Homograf – homo + graf, czyli identycznie + pisać – oznacza wyraz „tak samo zapisany”. Homografy to wyrazy o takiej samej pisowni, ale różnej wymowie. Wymowa to niejedyna różnica, wiąże się ona też z innym pochodzeniem oraz – co najważniejsze – innym znaczeniem. W przypadku czytania takiego słowa należy wziąć pod uwagę kontekst, w jakim to słowo zostało użyte, i odpowiednio je wymówić.

Homografy – przykłady

 • Bow – wyraz ten przeczytany z (o) oznacza łuk, a przeczytany z (a) oznacza kłanianie się komuś
 • Bass – przeczytany (bejs) może oznaczać gitarę basową lub niski dźwięk, ale przeczytany (bas) oznacza rybę, konkretnie okonia
 • Do – przeczytany (du) oznacza robienie czegoś, a przeczytany (do) oznacza nutę
 • Lead – ten wyraz przeczytany z (e) w środku oznacza metal ołów, a przeczytany z (i) w środku oznacza przewodzenie czemuś

Co to są homonimy?

To najtrudniejsze z omawianych w tym artykule pojęć. Homonimy można określić, znając opisane na początku tego artykułu słowa, jako „takie same wyrazy”. Homonimy w języku angielskim to słowa, które mają identyczny zapis i identyczną wymowę, ale w zależności od sytuacji mogą mieć różne znaczenia. W tym przypadku znaczenie wyrazu można poprawnie określić, jedynie znając kontekst wypowiedzi.

Homonimy – przykłady

 • Address – to może być adres jak w języku polskim, ale może to być też wyrafinowane słowo oznaczające zwracanie się do kogoś
 • Band – może oznaczać zarówno opaskę na rękę czy głowę, jak i zespół muzyczny, kapelę
 • Bark – oznacza zarówno korę, jak i szczekanie
 • Current – tym słowem można opisać coś bieżącego, ale też prąd rzeki czy natężenie prądu elektrycznego

Podsumowanie

Na podstawie tego artykułu i trzech nowych pojęć, można zrozumieć, jak duże znaczenie w języku angielskim ma kontekst. To od niego często zależy, jak poprawnie zapisać, wymówić czy zrozumieć dane słowo. Na koniec, dla przypomnienia, powtórzymy. Homofony – wyrazy tak samo brzmiące – to wyrazy, które brzmią tak samo, ale są inaczej zapisywane i znaczą co innego. Homografy – wyrazy tak samo zapisane – to wyrazy, które zapisuje się tak samo, ale inaczej się je czyta i co innego znaczą. Homonimy – takie same wyrazy – to wyrazy, które zapisuje się i czyta tak samo, ale w zależności od kontekstu znaczą co innego.

AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path