pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Nie wszystkie angielskie słowa da się jednoznacznie przetłumaczyć i podać ich jedno znaczenie. W języku z Wysp Brytyjskich są takie słowa, których znaczenie zmienia się w zależności od tego, w towarzystwie jakich innych słów się znalazły. Jednym z przykładów takich słów są czasowniki modalne. Czasowników tych używa się przed innymi czasownikami w formie bezokolicznika, aby wpłynąć na ich znaczenie, innymi słowy, zmodulować je. Czasowników modularnych używa się też, aby:

 • Wyrazić fakt posiadania jakiejś umiejętności (can, could, to be able)
 • Wysunąć ofertę, zaproszenie, propozycję (can, could, shall, will)
 • Udzielić rady (should, ought to, must)
 • Wyrazić konieczność wykonania jakiegoś obowiązaku (must, have to, need)
 • Skrytykować coś (shouldn’t, ought not to)
 • Zgodzić się na coś (can, could, may, might, can’t, mustn’t, may not)
 • Poprosić o coś lub coś polecić (can, will, could, would, may, might)

Oczywiście tych samych słów, tylko w formie zaprzeczenia, można użyć, aby opisać odwrotną sytuację.

Czasownik modalny „would”

Dobrym i często używanym przykładem czasownika modularnego jest czasownik „would”. Pomimo że podobnie jak w przypadku innych czasowników modularnych, nie da się podać jednego, konkretnego tłumaczenia tego słowa, bo zależy ono od kontekstu, w którym zostało użyte, to jest to słowo, które zdecydowanie warto znać, ponieważ można je wykorzystać na całą masę sposobów. Poniżej znajdziesz listę przykładów zastosowania tego słowa wraz z tłumaczeniem na język polski.

 • Podstawowym wykorzystaniem słowa „would” jest opisywanie przyszłości, jak w zdaniu:
Ania said she would be here in 10 minutes.
Ania powiedziała, że będzie tutaj za 10 minut.
 • Słowa „would” można użyć, aby o coś kulturalnie poprosić:
Would you please pass me a salt?
Czy podasz mi proszę sól?
 • Popularnym zastosowaniem tego słowa jest opisywanie czynności, które często powtarzaliśmy w przeszłości:
I would came to this restaurant every week.
Kiedyś przychodziłem do tej restauracji co tydzień.
 • Słowo „would” przyda się też podczas opisywania potencjalnej przyszłości.
Leo would be a grat football player.
Leo byłby świetnym piłkarzem.
 • Słowo to można też wykorzystać, aby móc opisać wydarzenie z przeszłości w czasie przeszłym. Przykładem takiego z pozoru sprzecznego zdania, może być proste:
I knew you would came back.
Wiedziałem, że wrócisz.
 • „Would” jest też bardzo przydatne, kiedy chcesz odmówić, jednocześnie argumentując, dlaczego nie możesz się zgodzić. W takiej sytuacji zdanie może wyglądać następująco:
I would like to go, but my wife would kill me.
Chciałbym pójść, ale żona by mnie zabiła.
 • Nasz czasownik modalny przyda się też, kiedy chcesz wyrazić swoje zdziwienie połączone ze zdenerwowaniem:
Why would you do this?
Dlaczego to zrobiłeś?
 • „Would” w połączeniu z takimi słowami jak „rather” lub „sooner” może posłużyć do barwnego wyrażenia chęci, lub niechęci do zrobienia czegoś.
I would rather starve than eat pizza with pineapple.
Prędzej umrę, niż zjem pizze z ananasem.

Podsumowanie

Jak więc widzisz, sytuacji, w których można wykorzystać słowo „would” jest mnóstwo i przydaje się ono zarówno w opisywaniu wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości, jak i z przyszłości. Nic więc dziwnego, że słowo to w języku angielskim pojawia się tak często. To wszystko sprawia, że jest to słowo, które musisz koniecznie znać i umieć wykorzystywać, jeśli chcesz być w stanie płynnie porozumiewać się po angielsku.

AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path