pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Język angielski można śmiało nazwać bogatym, gdyż zawiera on przeróżne określenia, za pomocą których możemy wyrażać swoje uczucia. Do wyboru mamy bogate słownictwo, powiedzenia a nawet przysłowia, dzięki czemu o tematach takich, jak miłość możemy rozmawiać na wiele sposobów. Przyjrzymy się dzisiaj bliżej tym ostatnim, gdyż warto je znać, jeśli chcemy wyrazić komuś bliskiemu swoje uczucia niezależnie od tego czy w sposób romantyczny, czy bardziej humorystyczny.

W języku angielskim istnieją setki przysłów, dzięki którym będziesz w stanie przekazać swoje myśli w sposób nieco bardziej kreatywny. Wśród mich znajdziemy przysłowia o miłości siostrzanej, romantycznej, przyjacielskiej, a nawet utraconej.

Jeśli uczysz się angielskiego lub jesteś native speakerem, który chce podszkolić swoją wiedzę w językowym zakresie, ten artykuł z pewnością będzie dla ciebie przydatny. Zaczniemy od przybliżenia etymologii i historii przysłowia, a skończymy na obszernej liście najciekawszych i najbardziej popularnych powiedzonek, których znajomość na pewno nie raz ci się przyda.

Czym są przysłowia?

💡
Przysłowia to krótkie zdanie (lub zdania) zaczerpnięte ze źródeł literackich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl ogólną: sentencję, wskazówkę lub przestrogę. 

Przysłowia stały się nieodłączną częścią języka angielskiego, chociaż nie są używane tak często jak inne części mowy (rzeczowniki, zaimki, przysłówki itp.), to ich znaczenie jest zawsze szczególne. Przysłowia znajdziemy nie tylko w języku angielskim, ale też w każdym innym, dlatego tym ciekawsze jest porównanie ich pochodzenia i znaczenia, gdyż każdy język charakteryzuje się własną historią i kulturą.

Pochodzenie przysłów

Początki przysłów sięgają starożytnych cywilizacji, w których tradycje były przekazywane głównie poprzez historie opowiadane z pokolenia na pokolenie, w celu utrwalenia pewnych prawd i zasad oraz jako sposób dawania przykładu i nauki. Pierwsze przysłowia prawdopodobnie narodziły się z potrzeby przekazania istotnych lekcji życiowych i wartości moralnych w zwięzły i łatwy sposób. Jeśli przyjrzymy się Biblii, szybko zobaczymy, że jest ona pełna starożytnych przysłów dotyczących rodziny, miłości czy wojen. Księga Przysłów obfituje w przysłowia, które służą czytelnikom praktycznymi radami i naukami etycznymi.

Przysłowia wywodzą się z różnych epok, ponieważ ludzie zawsze poszukiwali mądrości i znajdowali sposób na przekazanie swoich zasad dotyczących świata i jego wartości słowem pisanym i mówionym. Oto jak przysłowia utrwalały się na przekroju epok.

Średniowiecze

W tym okresie społeczeństwa i cywilizacje dopiero się rozwijał i podobnie było ze stosowaniem przysłów, zwłaszcza w średniowiecznej Europie. Wiedza literacka była wówczas postrzegana jako przywilej, a znajomość przysłów i umiejętność posługiwania się nimi uznawana była za świadectwo nie lada wykształcenia.  To właśnie Średniowiecze zapoczątkowało modę na używanie przysłów w języku codziennym. Wiele z nich przetrwało w niezmienionej formie do dzisiaj, odzwierciedlając kulturę, życie i wierzenia ludu z tamtej epoki.

Dziedzictwo Szekspira

Epoka Renesansu zostawiła nam przede wszystkim dziedzictwo Szekspira, które królowało dzięki jego kwitnącym osiągnięciom literackim i artystycznym. Wkład Szekspira i jego ponadczasowych przysłów widzimy w języku angielskim do dziś. Jego sztuki są bogate w powiedzenia, takie jak „nie wszystko złoto, co się świeci” i „zwięzłość jest duszą dowcipu”, a naukowcy nadal studiują niuanse i zawiłości tych literackich myśli sprzed setek lat.

Różnorodność kulturowa

Język angielski przeniknął cały świat. Dzięki jego rozległemu zasięgowi, przysłowia z różnych kontynentów i kultur, takich jak Afryka, Azja czy tradycje rdzennych Amerykanów, stały się jego integralna części i pomagają zrozumieć różnice kulturowe ludzi z wielu różnych części świata.

Znaczenie przysłów dla języka angielskiego

Znaczenie przysłowia można dostrzec w jego definicji - prostym i krótkim sposobie wyrażenia powszechnej prawdy lub przestrogi. Podstawową rolą przysłowia od momentu ich powstania było przekazanie prawd, mądrości i zasad etyki nowym pokoleniom. Początkowo robiono to głownie za pomocą opowieści lub pieśni ludowych, ale z czasem przysłowia weszły do codziennego użytku w formie znacznie bardziej zwięzłej i łatwiejszej do przekazania.

Przysłowia o miłości

Miłość przedstawiana jest głównie za pomocą ekspresji; oczywiście wiadomo, że czyny przemawiają głośniej niż słowa. Ale słowa mają swoją własną moc, pozwalając prostym zdaniom na przeniesienie ciężaru emocji na czytelników i słuchaczy. A więc w świecie, w którym powiedzieć można wszystko, dlaczego nie skorzystać z kilku przysłów dotyczących miłości i uczuć, aby zaimponować tym, którzy są najbliżsi naszemu sercu? Te chwytające za serce angielskie przysłowia dotyczą miłości bezwarunkowej jak i miłości do samego siebie.

Bezwarunkowa miłość

Love knows no bounds

Znaczenie: Miłość nie jest emocją powstrzymywaną przez cokolwiek lub kogokolwiek; wiadomo, że pokona wszelkie przeszkody.

Amy and Felix’s story reminded the audience that love knows no bounds.
Historia Amy i Felixa przypomniała widzom, że miłość nie zna granic.

Love conquers all

Znaczenie: W przypadku niefortunnych lub nieprzychylnych zrządzeń losu, miłość zawsze znajdzie drogę, by wygrać.

Several love stories tell of how love conquers all.
Jest wiele historii miłosnych opowiadających o tym, jak miłość zwycięża wszystko.

Love is blind

Znaczenie: Miłość nie patrzy na wady i niedoskonałości, widząc drugą osobę wolną od wad i niedoskonałości

She saw no fault in his ways; you can say love is blind.
Nie widziała winy w jego postępowaniu; można powiedzieć, że miłość jest ślepa.

Love is patient, love is kind

Znaczenie: To przysłowie jest powszechnie kojarzone z wersetem biblijnym (1 Koryntian 13:4-7) i pokazuje życzliwość w miłości.

She taught her students to tolerate one another, saying, “Love is patient, love is kind.”
Uczyła swoich uczniów wzajemnej tolerancji, mówiąc: Miłość jest cierpliwa, miłość jest życzliwa.

Love is a two-way street

Znaczenie: Dwukierunkowa ulica to synonim siły, która działa z dwóch stron i z wzajemnością.

Czuła miłość

Actions speak louder than words

Znaczenie: To gesty i działania ukazują prawdziwe uczucia, często zdecydowanie bardziej niż słowa.

You may tell them you love them, but actions speak louder than words.
Możesz powiedzieć im, że ich kochasz, ale czyny mówią głośniej niż słowa.

A hug is worth a thousand words

Znaczenie: Fizyczne wyrażanie miłości wywołuje głębsze emocje i znaczy więcej, niż mogłyby to zrobić słowa

She was hurting; a hug is worth a thousand words in that situation.
Była zraniona; w takiej sytuacji uścisk jest wart tysiąca słów.

Love makes the world go-'round, but affection makes it worthwhile

Znaczenie: Miłość jest ważna, ale czułe działania i wyrażanie uczuć poprawiają jakość życia.

A kind word warms the heart

Znaczenie: Miłe słowa podnoszą na duchu i sprawiają, że czujemy się lepiej.

Kim tells her kids to be nice because a kind word warms the heart.
Kim mówi swoim dzieciom, aby były miłe, ponieważ miłe słowo rozgrzewa serce.

Love is not just looking at each other; it’s looking in the same direction

Znaczenie: Miłość to dzielenie wspólnych marzeń, celów, zainteresowań.

John’s father taught him love is not just looking at each other. It’s looking in the same direction.
Ojciec Johna nauczył go, że miłość to nie tylko patrzenie na siebie. To patrzenie w tym samym kierunku.

The way to a man’s heart is through his stomach

Znaczenie: Gotowanie dobrego jedzenia to pewny sposób na zdobycie miłości mężczyzny.

She decided to cook his favorite meal, remembering the old saying that the way to a man’s heart is through his stomach.
Postanowiła ugotować jego ulubiony posiłek, pamiętając stare powiedzenie, że droga do serca mężczyzny prowadzi przez jego żołądek.

Rodzinna miłość

Blood is thicker than water

Znaczenie: Relacje rodzinne są silniejsze i ważniejsze niż przyjaźnie lub relacje z innymi.

No matter what happens, always remember that blood is thicker than water.
Bez względu na to, co się stanie, zawsze pamiętaj, że krew jest gęstsza od wody.

Home is where the heart is

Znaczenie: Najlepiej czujemy się tam, gdzie jesteśmy szczęśliwi.

Faith may travel far and wide, but she knows home is where the heart is.
Faith może podróżować daleko, ale wie, że jej dom jest tam, gdzie jest jej serce.

A family that prays together stays together

Znaczenie: Wspólne wartości i rytuały budują więzi rodzinne, zachęcając do jedności i pokoju.

Family is not an important thing; it’s everything

Znaczenie: Znaczenie rodziny wykracza ponad wszystko, ponieważ jest fundamentem naszej egzystencji.

The apple doesn’t fall far from the tree

Oznacza to, że dzieci dziedziczą cechy fizyczne i behawioralne po swoich rodzicach.

James vouched for Mary’s character, saying the apple doesn’t fall far from the tree.
James poręczył za charakter Mary, mówiąc, że nie daleko pada jabłko od jabłoni.

Utracona miłość

It is better to have loved and lost than never to have loved at all

Znaczenie: Utrata miłości może być bardzo bolesna, ale samo jej doświadczenie jest tego warte.

Heartbroken but relieved, he said it is better to have loved and lost than never to have loved.
Ze złamanym sercem, ale z ulgą, powiedział, że lepiej jest kochać i stracić, niż nie kochać nigdy.

Out of sight, out of mind

Znaczenie: Gdy ukochana osoba znajduje się poza zasięgiem wzroku, to znika tez z naszego serca.

They may have had something, but out of sight, out of mind.
Mogli coś mieć, ale co z oczu, to z serca.

Absence makes the heart grow fonder

Znaczenie: Rozłąka z ukochaną osobą może zintensyfikować uczucia miłości i tęsknoty.

Their long-distance relationship proved that absence makes the heart grow fonder.
Ich związek na odległość dowiódł, że nieobecność sprawia, że serce rośnie mocniej.

You can’t lose what you never had

Znaczenie: Czasami to, co wydaje się utraconą miłością, może nie być szczere lub nawet odwzajemnione.

Love is like a quicksilver in the hand. Leave the fingers open, and it stays. Clutch it, and it darts away

Znaczenie: Miłość jest często nieuchwytna i może się wymknąć, jeśli na siłę próbujesz ją posiąść lub kontrolować.

All’s fair in love and war

Znaczenie: W miłości i na wojnie niesprawiedliwe lub nieetyczne działania są często usprawiedliwione.

Miłość do siebie samego

Be true to yourself

Znaczenie: Autentyczność i szczerość są ważne dla dobrego samopoczucia.

You can’t pour from an empty cup

Znaczenie: Nie możesz kochać innych, jeśli nie kochasz siebie.

Your value doesn’t decrease based on someone’s inability to see your worth

Znaczenie: Twoja samoocena nie opiera się na czyjejś opinii, ale na tym, co sam o sobie myślisz.

Put yourself at the top of your to-do list every single day

Znaczenie: Stawiaj siebie na pierwszym miejscu. Traktuj priorytetowo dbanie o siebie i miłość do siebie, ponieważ nie kochając siebie, nie zadbasz o innych.

You are your best thing

Znaczenie: Uznanie swojej wartości i mocnych stron to największa przewaga na świecie

Wnioski

Historia przysłów w języku angielskim jest świadectwem siły mądrości i wiedzy. Od starożytnych tradycji ustnych po współczesne czasy technologicznego rozwoju, przysłowia przetrwały próbę czasu w niezmienionej formie, będąc świadectwem rozwoju języka i kultury.

Przysłowia stały się ważną częścią języka angielskiego, a ich historia jest świadectwem nieprzemijającej potęgi treściwych mądrości. Angielskie przysłowia miłosne sprawiły, że komunikacja stała się bardziej efektywna i zrozumiała dla obu stron, ulepszając ogólną strukturę gramatyczną mowy. Przysłowia na pewno nie wyjdą z mody, jest więc wystarczająco dużo czasu, by wyrazić swoim najbliższym co czujemy w sposób bardziej niekonwencjonalny.

AngielskiIdiomy i wyrażenia

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path