pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Wiedza o tym, jak i kiedy używać konkretnych bożonarodzeniowych powiedzonek, może pomóc ci stać się bardziej pewnym siebie podczas rozmowy z kolegami i koleżankami z Anglii. Dzięki temu zwiększysz swoje umiejętności mówienia po angielsku i szybciej osiągniesz płynność.

Biorąc pod uwagę zbliżający się okres świąteczny, dlaczego nie urozmaicić swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim o kilka wspaniałych wyrażeń związanych z Bożym Narodzeniem?

Najpopularniejsze świąteczne zwroty i powiedzonka 🎅🏻

Walking in a winter wonderland

Kiedy znajdziemy się w pięknym, zaśnieżonym otoczeniu, możemy powiedzieć, że spacerujemy po zimowej krainie czarów ❄️.

Wyrażenie to oddaje magię pokrytego śniegiem krajobrazu, który jest bardzo powszechny w większości części Kanady w okresie Bożego Narodzenia.

Przykład:

The cozy house by the frozen lake makes for a perfect retreat for those seeking comfort while walking in a winter wonderland.
Przytulny dom nad zamarzniętym jeziorem stanowi idealne schronienie dla osób szukających komfortu podczas spaceru po zimowej krainie czarów.

Deck the halls

Dekorowanie sal to ozdabianie przestrzeni sezonowymi dekoracjami 🎄, takimi jak migoczące światełka, wieńce, balony itp. Chodzi o stworzenie radosnej i przyjaznej atmosfery. Oto krótka rozmowa, która pomoże ci zrozumieć, jak używać tego pojęcia:

— „How do you feel about this year’s school’s winter concert?
Co sądzisz o tegorocznym szkolnym koncercie zimowym?

— „This year’s concert was magnificent! It was a magical event, with students singing carols and helping to deck the halls of the auditorium with colorful balloons and garlands.
„Tegoroczny koncert był wspaniały! Było to magiczne wydarzenie, podczas którego uczniowie śpiewali kolędy i pomagali „udekorować sale” widowiskowe kolorowymi balonami i girlandami”.

Jingle all the way

Ten zwrot oznacza cieszenie się każdą chwilą, tak jak radosny dźwięk dzwoneczków 🔔 rozbrzmiewających w każdym domu podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Przykład:

As the festive parade was approaching, the marching band played their unique instruments, and the crowd could hear them jingle all the way down the street.
Gdy zbliżała się świąteczna parada, orkiestra marszowa grała na swoich wyjątkowych instrumentach, a tłum mógł usłyszeć ich dzwoneczki przez całą drogę wzdłuż ulicy.

Under the mistletoe

Jeśli znajdziesz się pod jemiołą, oznacza to zapowiedź okazji do świątecznego pocałunku. To zabawna i romantyczna świąteczna tradycja.

Przykład:

As the snow fell softly outside, the new couples found themselves under the mistletoe, their hearts racing with anticipation. It looked like they were about to share their first marshmallow syrup kiss.
Gdy na zewnątrz delikatnie padał śnieg, nowe pary znalazły się pod jemiołą, a ich serca biły z niecierpliwości. Wyglądało na to, że zaraz połączą się w pierwszym słodkim pocałunku.

Trim the tree

Przycinanie drzewka to świąteczny zwrot, który oznacza usuwanie niepotrzebnych elementów lub wprowadzanie zmian w celu poprawy wydajności w danym kontekście.

W kontekście świątecznym odnosi się do dekorowania choinki atrakcyjnymi ozdobami 🎄, takimi jak migoczące światełka i inne świąteczne ozdoby, w ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

Przykład:

As the holiday season approaches, Mary’s family often gathers to trim the tree, decorating it with colorful ornaments and Christmas lights, just to name a few.
Gdy zbliża się okres świąteczny, rodzina Mary często zbiera się, aby przystroić choinkę, dekorując ją kolorowymi bombkami i lampkami choinkowymi.

Sleigh bells ringing

Wyrażenie sleigh bells ringing jest często używane do opisania świątecznej lub radosnej atmosfery, ponieważ dzwonki sań są powszechnie kojarzone ze świętami Bożego Narodzenia i uroczystościami. Oznacza poczucie radości i szczęścia w określonej sytuacji lub otoczeniu.

Example:

The party was so lively it felt like sleigh bells were ringing all night.
Impreza była tak żywa, że wydawało się, że dzwonki sań dzwoniły przez całą noc.

White elephant

Kiedy używamy wyrażenia „white elephant” do opisania czegoś, często mamy na myśli, że jest to całkowicie bezużyteczne i stanowi kompletną stratę pieniędzy. Zazwyczaj używa się tego określenia do opisania nietrafionych prezentów 🎁 świątecznych.

Example:

When we were exchanging Christmas gifts last year, Uncle Bob thought he was being funny by giving a singing fish trophy. It turns out the gift became a white elephant, just collecting dust at the corner since nobody liked it.
Kiedy w zeszłym roku wymienialiśmy się świątecznymi prezentami, wujek Bob myślał, że jest zabawny, dając puchar śpiewającej ryby. Okazało się, że prezent stał się białym słoniem, zbierając kurz w kącie, ponieważ nikt go nie lubił.

Goodwill to all

Wszyscy wiemy, że Boże Narodzenie to czas hojności i życzliwości.

Dlatego, aby wyrazić ten sentyment, możesz po prostu życzyć wszystkim wszystkiego dobrego. Przypomina nam to o współczuciu i dobroczynności.

Example:

Even in the face of adversity and chaos, he remained faithful in his commitment to spreading goodwill to all. This reminds us that humanity and kindness know no boundaries.
Nawet w obliczu przeciwności losu i chaosu pozostał wierny swojemu zaangażowaniu w szerzenie dobroci dla wszystkich. To przypomina nam, że człowieczeństwo i życzliwość nie znają granic.

A Christmas Carol

Kolęda bożonarodzeniowa to słynna opowieść Charlesa Dickensa. Rdzenni użytkownicy języka angielskiego często używają tego wyrażenia do opisania kogoś, kto przeszedł transformację, szczególnie pod względem swojej hojności i dobrej woli podczas świąt.

Example:

Listening to Luca singing a Christmas carol brings back special memories of cherished moments spent with loved ones; you can almost spot a tear of joy in my eyes.
Słuchanie, jak Luca śpiewa kolędę, przywołuje wyjątkowe wspomnienia cennych chwil spędzonych z bliskimi; w moich oczach można niemal dostrzec łzy radości.

Podsumowanie

Teraz możesz już wprowadzić do swoich rozmów zabawne świąteczne powiedzonka.

Odkryj uroki języka angielskiego, biorąc prywatne lekcje jeden na jeden z przyjaznymi korepetytorami na platformie językowej LiveXP. Będziesz się świetnie bawić ucząc się i odkrywając ciekawe świąteczne idiomy, takie jak te, które omówiliśmy powyżej.

Niezależnie od tego, czy planujesz udekorować swój dom kolorowymi balonami, zbudować bałwana, czy podzielić się specjalnymi prezentami na Boże Narodzenie, te zwroty świąteczne pomogą Ci komunikować się z większą pewnością siebie i głębiej poczuć świąteczny nastrój.

AngielskiIdiomy i wyrażenia

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path