tr
  • Bir öğretmen bul

Future Continuous Tense Konusuna Giriş

Future progressive tense olarak da adlandırılan future continuous tense, gelecekte bir şeyin olacağını ve belirli bir süre boyunca devam edeceğini belirten bir fiil zamanıdır.

Ertuğrul Bülbül
Ertuğrul Bülbül

Future progressive tense olarak da adlandırılan future continuous tense, gelecekte bir şeyin olacağını ve belirli bir süre boyunca devam edeceğini belirten bir fiil zamanıdır. İngilizcede oldukça sık kullanılan bir zaman kalıbıdır. Bu nedenle future continuous tense konu anlatımı üzerinden pratik yaparak sık kullanılan bu zaman kalıbını öğrenmeniz faydalı olacaktır.

Türkçeye “sürekli gelecek zaman” olarak çevrilen bu zamanda bir işin devamlı olarak ya da bir süre boyunca yapılacağı anlatılmaya çalışılır. Özetlemek gerekirse gelecekte devamlılık belirteceğimiz cümlelerde kullandığımız zaman kalıbı da diyebiliriz. Future continuous tense örnek cümleler ile bu açıkladığımız durum daha net pekişerek öğrenmenizi kolaylaştıracak.

Gelecekte süreklilik arz eden eylemleri belirten bu zaman kipinde, ana eylem farklı bir eylem tarafından kesilebilir. Future continuous tense kullanırken eylemi yarıda kesecek olan eylem ise Simple Future Tense’dir. Future continuous tense’in bir diğer kullanım alanı ise iki olayın eş zamanlı gerçekleştiği durumlardır. Hatta iki eylemle kısıtlamadan birkaç eylemin aynı anda gerçekleştiği durumlarda da bu tense kullanılır.

Future Continuous Tense Cümle Yapısı

Sürekli gelecek zaman kullanmanız gereken durumlarda cümle kurmadan önce yapıyı doğru şekilde bilmeniz gerekir. Bu yüzden future continuous tense konu anlatımı size yardımcı olacaktır.

Future continuous tense ile cümle kurarken özneden sonra ”will be + Fiil + ing” yapısının getirilmesi oldukça önemlidir. Bu bilgiden hareketle Future Continuous Tense Eki’nin ”-ing” eki olduğu söylenebilir.

Future continuous tense olumlu cümle yapısı ve örnekler:

💡
Özne + Yardımcı fiil + Fiil & -ing takısı
I + will be + resting tomorrow.
Ben yarın dinleniyor olacağım.
She will be studying the whole day.
O tüm gün ders çalışıyor olacak.
You will be waiting for her.
Onu bekliyor olacaksın.
They will be partying for his birthday.
Onun doğum günü için partiliyor olacaklar.

Future continuous tense olumsuz cümle yapısı ve örnekler:

Sürekli gelecek zamanı olumsuz cümlelerde kullanmanız gereken durumlarda aşağıdaki cümle yapısını takip edebilirsiniz.  Future continuous tense örnek cümleler olumsuz durumlarda nasıl kullanılıyor inceleyebilirsiniz.

💡
Özne + Yardımcı fiil & olumsuzluk eki + fiil & -ing takısı
I + will not be + resting tomorrow.
Ben yarın dinleniyor olmayacağım.
She will not be studying the whole day.
O tüm gün ders çalışıyor olmayacak.
You won’t be waiting for her.
Onu bekliyor olmayacaksın.
They won’t be partying for his birthday.
Onun doğum günü için partiliyor olmayacaklar.

Future continuous tense soru cümle yapısı ve örnekler:

Future continuous tense örnek cümleler kısmında sırada soru cümle yapısı ve örnekler var. Olumlu ve olumsuz cümle kurmayı gördünüz. Aşağıdaki cümle yapısı ve örnekler ile soru cümlesi kurallarını da rahatlıkla kavrayabilirsiniz.

💡
Yardımcı fiil + Özne + be + fiil & ing takısı
Will + you + be + playing + football?
Futbol oynuyor olacak mısın?
Will she be dancing there?
Orada dans ediyor olacak mı?
Will you be studying tomorrow night?
Yarın akşam ders çalışıyor olacak mısın?
Will they be visiting the museum?
Onlar müzeyi ziyaret ediyor olacaklar mı?

Günlük Yaşamda Future Continuous Tense Kullanımına Örnekler

Diğer adıyla Future progressive tense olan, Türkçeye sürekli gelecek zaman olarak çevrilmiş Future Continuous Tense, İngilizcede en çok kullanılan tense’lerin başında gelmektedir. Günlük yaşantımızda gelecekteki bir olaydan bahsederken; bu olay bir süreklilik içersiyorsa kullanacağımız zaman kipi future continuous tense olacaktır.

Future continuous tense konu anlatımı üzerinden cümle yapılarına ve örneklerine ulaşabilirsiniz. Yapacağınız pratikler bu zaman kalıbını daha rahat bir şekilde kullanmanıza yarayacaktır. Aşağıda sürekli gelecek zaman kullanımına günlük yaşamdan örnekler göreceksiniz.

I will be waiting for you when your bus arrives.
Otobüsün vardığında seni bekliyor olacağım.
She will be studying for tomorrow's exam while I cook for her.
Onun için yemek pişirirken o yarınki sınavına çalışıyor olacak.
While Cemre is studying, her brother will be playing a game.
Cemre ders çalışırken, onun erkek kardeşi oyun oynuyor olacak.
What will you be doing at home tomorrow night?
Yarın gece evde ne yapıyor olacaksın?
When will they be getting married?
Ne zaman evleniyor olacaklar?
Won’t she be loving you?
Seni seviyor olmayacak mı?
I won’t be playing the guitar tonight.
Bu akşam gitar çalıyor olmayacağım.
My mother will be working tomorrow.
Annem yarın çalışıyor olacak.
Final exams will be taking all my free time this week.
Final sınavları bu haftaki tüm boş zamanımı alıyor olacak.

Yukarıda sıralanmış future continuous tense örnek cümleler günlük hayatta herkesin kullanabileceği cümlelerdir. İngilizce öğrenirken future continuous tense konusuna önem vermeniz gerekir. Çünkü bu tense İngilizcede en sık kullanılan tenselerin başında gelmektedir. Zaten gerçekleştirilen sohbetlerin çoğunda gelecek zamandan bahsederiz. Bu nedenle pratik yaparak konuyu iyice kavramanız sizin yararınıza olacaktır.

Future continuous tense ile olumlu cümle kurma, olumsuz cümle kurma, soru cümlesi kurma gibi ana yapıları öğrendikten sonra günlük hayatta kurmanızın olası olduğu cümleleri tekrar ederek pratik yapmalısınız. Ne kadar fazla kelime bilirseniz o kadar rahat cümle kurarsınız. Bu nedenle farklı kaynaklardan sık sık tekrar etmeniz gelişiminize katkıda bulunacaktır.

İngilizceİngilizce dil bilgisi

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.


Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.

Mehmet Gezer

Merhaba! Ben anadili Türkçe olan biriyim. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler konusunda geniş bilgi birikimine sahibim.