tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

“Simple future tense nedir?” sorusuna şöyle cevap verebiliriz: Türkçede gelecek ile alakalı olaylardan bahsederken kullandığımız gelecek zamanın İngilizcedeki karşılığı “simple future tense”tir. Türkçede “-acak”, “-ecek” olarak seslendirilir.

Gelecek zaman İngilizce konu anlatımı kitaplarında “shall” yardımcı fiili de “will” gibi kullanılabilse de sadece “I” ve “we” zamirleriyle kullanılıp, daha çok karşı tarafa bir şeyler teklif ederken kullanılan bir yapı olarak günümüzde hayatını devam ettirmektedir. Örnek: Shall we go? (Gidelim mi?).

Gelecek Zaman İngilizce Konu Anlatımı (Simple Future Tense)

Genel olarak gelecek ile ilgili o anda akla gelen ve  önceden planlanmamış olaylardan bahsederken ve kişisel görüşe dayanan tahminleri aktarırken kalıp  olarak “will” kullanılır.

Gelecek ile ilgili daha önceden planlanmış olaylardan bahsederken “to be + going to” kalıbı kullanılır (to be = am/is/are).

Anlık Kararlarda ve Plansız Olaylarda Simple Future Tense

Konuşma anında aklımıza gelen ve gelecekte meydana gelecek bir olayı aktarırken “simple future tense” kullanılır.

Örnek:

I’ll go for a walk.
Yürüyüşe gideceğim.
You’ll catch a cold.
Üşüteceksin.

Kişisel Tahminlere Dayalı Konuşmalarda Simple Future Tense

Herhangi bir kesinliğe dayanmayan ancak kişinin kendi görüşlerini yansıtan cümleler kurarken “simple future tense” kullanılır.

Örnek:

It seems like it will rain tomorrow.
Öyle görünüyor ki yarın yağmur yağacak
You have that capacity, I believe you’ll make it.
Sende o kapasite var; inanıyorum ki başaracaksın.
He didn’t study well yesterday, I think he won’t pass the exam.
O dün iyi çalışmadı; bence sınavı geçemeyecek.

Önceden Planlanmış Olaylarda Simple Future Tense

Bir işin yapılması daha önceden planlanmış ise ve olayın gerçekleşmesi çok büyük bir ihtimal ise“simple future tense” kullanılır.

Örnek:

I have a bus ticket for tomorrow. I am going to go to Istanbul at 10:00 pm tomorrow.
Yarın için otobüs biletim var. Akşam 10’da İstanbul’a gideceğim.
We are going to meet 2 days later at the same time.
İki gün sonra aynı zamanda buluşacağız.
It’s getting late. I am afraid we are not going to arrive on time.
Geç oluyor. Korkarım zamanında varamayacağız.

Simple Future Tense Cümle Yapıları Ve Kullanımları

💡
Özne + will + yüklem (fiilin 1. hâli) + nesne.
💡
Özne + am/is/are + going to + yüklem (fiilin 1. hâli) + nesne.

“Will”i şahıs zamirleriyle birlikte kullanırken kısaltma yapabiliriz.

Örnek:

I will -> I’ll
You will -> You’ll
They will -> They’ll

“It” zamirinde kısaltma yapılmamaktadır. “It will” sadece bu şekilde kullanılır.

“Am/is/are + going to” kalıbı zamirlerine göre kısaltılabilir.

Örnek:

I am -> I’m
You are -> You’re
He is -> He’s
They are -> They’re

Olumlu Cümlelerde Simple Future Tense

💡
Özne + will + fiilin 1. hâli + nesne.
💡
Özne + am/is/are + going to + fiilin 1. hâli + nesne.

Örnek:

I’ll study English.
Ben İngilizce çalışacağım.
You’ll go to school.
Sen okula gideceksin.
He’ll play basketball.
O basketbol oynayacak.
She’ll become a very good dancer.
O çok iyi bir dansçı olacak.
It will eat meat.
O et yiyecek.
We’ll watch TV tomorrow.
Biz yarın televizyon izleyeceğiz.
You’ll do your job perfectly or you’ll get fired.
Ya işinizi mükemmel yapacaksınız ya da kovulacaksınız.
They are going to open their windows at 7:00 am sharp.
Onlar pencerelerini tam 7’de açacaklar.

Olumsuz Cümlelerde Simple Future Tense

Simple future tense”te cümleler olumsuz yapılırken fiil 1. hâlini korur ve herhangi bir değişikliğe uğramaz. “Will” -> “won’t”a dönüşür, “going to” kalıbı ise “to be” yardımcı fiillerinden sonra “-not” ekini alarak olumsuz anlam verir.

💡
Özne + won’t + fiilin 1. hâli + nesne.
💡
Özne + am/is/are + not + going to + fiilin 1. hâli + nesne.

Örnek:

I won’t study English.
Ben İngilizce çalışmayacağım.
You won’t go to school.
Sen okula gitmeyeceksin.
He won’t play basketball.
O basketbol oynamayacak.
She won’t dance at the party.
O, partide dans etmeyecek.
We won’t watch TV tomorrow.
Biz yarın televizyon izlemeyeceğiz.
They are not going to open their windows at 7:00 am sharp.
Onlar pencerelerini tam 7’de açmayacaklar.)

Soru Cümlelerinde Simple Future Tense

Simple future tense”te soru cümlelerinin kalıbı şu şekildedir:

💡
Will + özne + yüklem (fiilin 1. hâli) + nesne + ?
💡
Am/is/are + özne + going to + yüklem (fiilin 1. hâli) + nesne + ?

Olumlu Soru Cümleleri

Örnek:

Will I study English?
Ben İngilizce çalışacak mıyım?
Will you go to school?
Sen okula gidecek misin?
Will he play basketball?
O basketbol oynayacak mı?
Will she dance at the party?
O, partide dans edecek mi?
Is it going to eat only meat?
O sadece et mi yiyecek?
Will  we watch TV today?
Biz bugün  televizyon izleyecek miyiz?
Are they going to open their windows at 7:00 am sharp?
Onlar pencerelerini tam 7’de açacaklar mı?

Olumsuz Soru Cümleleri

Örnek:

Won’t I  study English?
Ben İngilizce çalışmayacak mıyım?
Won’t you go to school?
Sen okula gitmeyecek misin?
Won’t he play basketball?
O basketbol oynamayacak mı?
Won’t she dance at the party?
O, partide dans etmeyecek mi?
Won’t it eat only meat?
O sadece et yemeyecek mi?
Aren’t they going to open their windows at 7:00 am sharp?
Onlar pencerelerini tam 7’de açmayacaklar mı?
İngilizceİngilizce dil bilgisi

Kişisel Plan ve yapay zeka destekli egzersizlerle İngilizce öğrenin
learning path Ücretsiz başlayın
learning path