Czy ktoś jest studentem/absolwentem filologii angielskiej? Nie mogę zrozumieć przedmiotu fonologia

Fonologia morfologia. Nie mogę zrozumieć tego materiału

Odpowiedzi naszego nauczyciela: 1

Potrzebujesz pomocy?