Czy ktoś jest studentem/absolwentem filologii angielskiej? Nie mogę zrozumieć przedmiotu fonologia

Fonologia morfologia. Nie mogę zrozumieć tego materiału

4 odpowiedzi od naszych nauczycieli

Potrzebujesz pomocy?