tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

İngilizcede “to” ve “for” edatlarının kullanımı, dil öğrenen birçok kişi tarafından sıklıkla karıştırılmaktadır. Karışıklıklarının en büyük nedeni, bazı kullanım yerlerinde aynı anlama gelecek şekilde karşımıza çıkmalarıdır. Öyleyse ilk olarak, aynı anlama geldikleri durumları inceleyelim.

Birinin bir şeyi neden yaptığı hakkında konuşmak için sıklıkla “to” ve “for” edatlarını kullanırız. Birkaç örneğe bakalım:

Why did you travel to Izmir?
İzmir’e neden gittin?
I traveled to Izmir to visit my friends.
İzmir’e arkadaşlarımı ziyaret etmek için gittim.
Why did she buy a cake?
Neden pasta aldı?
She bought a cake for her brother’s birthday.
Kardeşinin doğum günü için bir pasta aldı.
Why are you going home?
Neden eve gidiyorsun?
I’m going home to watch some TV.
Eve biraz televizyon izlemek için gidiyorum.
Why did you go to the library yesterday?
Dün neden kütüphaneye gittin?
I went to the library for a book.
Kütüphaneye bir kitap için gittim.

Yukarıdaki örneklerdeki gibi cümlelerde “to” ve “for” hemen hemen aynı anlama gelir, ancak aynı yapıda kullanılmaz. Örneğin, “I’m going home for feed my cats.” derseniz bu yanlış olur. Burada “for” yerine “to” kullanmanız gerekir.

Peki, İngilizcede ne zaman “to” ve ne zaman “for” kullanacağınızı nereden bileceksiniz?

Karmaşık görünebilir, ancak cevap aslında çok basit. Sebep veya amaç bir FİİL olduğunda “to” kullanın (“to feed”, “to improve” gibi). Sebep veya amaç bir İSİM olduğunda “for” kullanın (“for her brother’s birthday”, “for a lecture” gibi). Bu kadar basit!

İngilizcede “To” Kullanımına Dair Diğer Bazı Durumlar

İngilizcede yaygın olarak "to" kullandığımız durumlardan bazıları şunlardır:

A- İngilizcede hareket veya yön değişikliği hakkında konuşurken “to” kullanırız:

“To”, bir noktadan diğerine hareket, aktarım veya yön değişikliği varsa edat olarak kullanılır.

Örneklere birlikte bakalım:

I need you to take these food to Zeki.
Bu yiyecekleri Zeki’ye götürmeni istiyorum.
We are going to Ankara next Tuesday.
Önümüzdeki Salı Ankara’ya gidiyoruz.

İlk örnekteki “to”, yiyeceklerin “siz”den “Zeki”ye aktarılmasını önermek için kullanılır. Sonraki örnekte ise “to”, konuşmacının bulunduğu yerden Ankara’ya bir yer değişikliğini belirtmek için kullanılmıştır.

B- İngilizce mastar hâlindeki fiillerle (infinitive verbs) “to” kullanımı:

Mastar biçimindeki herhangi bir İngilizce fiil, “to” kelimesini içerecektir. İngilizce cümlelerde bu yapıyı sıkça görürsünüz.

Örneğin:

Harun loves to talk on the phone.
Harun telefonda konuşmayı sever.
When do you want to eat dinner?
Akşam yemeğini ne zaman yemek istersin?

C- İki şeyi karşılaştırırken “to” kullanımı:

“To” genellikle iki şeyi karşılaştırmak ve kişinin tercihlerini (beğenilerini) ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

I prefer coffee to tea.
Kahveyi çaya tercih ederim.
Kitap okumayı film izlemeye tercih ediyor.
She prefers reading books to watching movies.

İngilizcede “For” Kullanımına Dair Diğer Bazı Durumlar

Şimdi de “for”un nerede kullanıldığını inceleyelim. “For” hem edat hem de bağlaç olarak kullanılır. Ancak edat olarak kullanımı çok daha yaygındır.

Ne zaman “for” kullanacağımıza bakacak olursak:

A- Teşekkür veya minnettarlığı ifade ederken çoğunlukla “for” kullanırız.

Birine teşekkür etmek istiyorsanız, genellikle neden teşekkür ettiğinizi açıklamak için “for” edatını kullanırsınız.

Bu gibi durumlarda genellikle “for” kelimesini bir isim (noun) veya gerund (“-ing” ile biten bir fiil) takip edecektir.

Örneğin:

Thank you for teaching me to play the guitar.
Bana gitar çalmayı öğrettiğin için teşekkür ederim.
Thanks so much for the new shoes!
Yeni ayakkabılar için çok teşekkürler!
Ahmet thanked Esra for coming to his birthday party.
Ahmet, Esra’ya doğum günü partisine geldiği için teşekkür etti.

B- Bir süre hakkında konuşurken “for” kullanırız.

“For” aynı zamanda bir şeyin meydana geldiği uzun bir zamandan bahsetmek için de kullanılır.

Örneğin:

I waited at the airport for two hours.
Havalimanında iki saat bekledim.
They have lived in Erzincan for eight years.
Sekiz yıldır Erzincan’da yaşıyorlar.
We’ve known each other for a long time.
Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz.

C- Destek ve anlaşmayı ifade ederken “for” kullanırız.

Örneğin:

Are you for or against the women’s movement?
Kadın hareketinden yana mısınız, yoksa buna karşı mısınız?
I’m all for increasing taxes.
Vergilerin artmasından yanayım.

Özellikle İngilizceyi yeni öğrenenler için “to” ve “for” kullanımı son derece önem taşımaktadır. Bunlar birbirinin yerine yanlışlıkla kullanıldığında bariz anlam hatalarına yol açabilmektedir.

Bu konuyu öğrenmeniz için diğer bir sebep de sınavlarda sıkça karşınıza çıkacak olmasıdır.

Bundan dolayı örnek kullanımlardan yola çıkarak bolca pratik yapmak size çok şey kazandıracaktır.

İngilizceİngilizce dil bilgisi