tr
  • Bir öğretmen bul

Past Perfect Continuous Konusuna Giriş

Past perfect tense’e benzer olarak geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmiş bir durumu ya da eylemi belirtmek için kullanılır.

Ertuğrul Bülbül
Ertuğrul Bülbül

İngilizce tense konuları içerisinde önemli bir yere sahip olan past perfect continuous tense en sık kullanılan zaman kalıplarının başında gelmektedir. Past perfect tense’e benzer olarak geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmiş bir durumu ya da eylemi belirtmek için kullanılır. Fakat burada past perfect ile past perfect continuous tense arasındaki farkı belirleyen şey olayın önce olmasına ek olarak belirli bir süreçte gerçekleşmesi gerekliliğidir.

Past perfect continuous tense, Türkçeye yakın geçmiş zaman olarak çevrilen past perfect tense kurallarına oldukça benzer bir yapıya sahiptir. Türkçede bu zaman kalıbının tam bir karşılığı yoktur. Bu nedenle öğrenirken kavrama noktasında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Past perfect continuous tense konu anlatımı sayesinde bütün püf noktaları kolaylıkla öğrenmeniz mümkündür.

Bir diğer adı past perfect progressive olan bu tense, Türkçeye “belirsiz yakın geçmiş zaman” olarak çevrilmiştir. Gerçekleşen eylemin sürece yayıldığını karşı tarafa da belirtmemiz gereken durumlarda kullanılır ve karşımıza çıkar. Bu kalıbı daha iyi anlamak ve kavramak için cümle yapısını, kurallarını ve örnek cümleleri incelemeniz faydalı olacaktır.

Past Perfect Continuous Tense Cümle Yapısı

Belirsiz yakın geçmiş zaman kullanmamız gereken durumlarda cümleyi kurmadan önce yapısına hakim olmamız ve kurallarını bilmemiz gerekir. Past perfect continuous tense konu anlatımı sayesinde bu kuralları daha iyi anlayacak ve doğru bir şekilde cümle kurabileceksiniz.

Past perfect continuous tense ile cümle kurarken özneden sonra “had been” ve “fill +ing” takısı gelmelidir. Perfect tense’lerde karşımıza çıkan “have” fiili, burada geçmiş zamandan bahsettiğimiz için “had” halini alır ve süreklilik bildirdiği için fiile “-ing” takısı gelir.

Past perfect continuous tense olumlu cümle yapısı ve örnekler:

💡
Özne + yardımcı fiil + fiil + nesne
I + had been + washing + the dishes when he arrived.
O geldiğinde ben bulaşıkları yıkıyordum.
I had been waiting for 10 minutes when she walked away.
O uzaklaştığında ben 10 dakikadır bekliyordum.
They had been thinking about that topic for 45 minutes when you appeared.
Sen ortaya çıktığında onlar o konuyla ilgili 45 dakikadır düşünüyorlardı.
He had been drinking tea when I walked into the bar.
Bara girdiğimde o çay içiyordu.
Ahmet had been running 5 miles a day before he got sick.
Ahmet hasta olmadan önce günde 5 mil koşuyordu.

Past perfect continuous tense olumsuz cümle yapısı ve örnekler:

💡
Özne+ olumsuz eki almış yardımcı fiil + fiil + nesne
I + hadn’t been + studying + math
Ben matematik çalışmıyordum.
You had not been playing soccer after the injury happened last month.
Geçen ay yaşadığın sakatlıktan beri futbol oynamıyorsun.
I had not been expecting him the day before the funeral.
Onu cenazeden önce görmeyi beklemiyordum.
She hadn’t been studying very hard.
O yeterince zorlu ders çalışmıyordu.
He had not been smoking the whole day because his mother visited him.
Annesi onu ziyaret ettiği için tüm gün sigara içemiyordu.

Past perfect continuous tense soru cümle yapısı ve örnekler:

💡
Yardımcı fiil + özne + fiil + nesne
Had + I been + studying + for the math exam?
Matematik sınavına çalışıyor muydum?
What had you been doing?
Sen ne yapmaktaydın?
Had I been watching TV there for six hours?
Ben orada 6 saatten beri TV mi izlemekteydim?
Had she been living here for five years?
O burada 5 yıldır yaşamakta mıydı?
Had you been reading a book?
Siz bir kitap okumakta mıydınız?

Günlük Yaşamda Past Perfect Continuous Tense Kullanımına Örnekler

Past perfect progressive olarak da bilinen ve Türkçede belirsiz yakın geçmiş zaman olarak kullanılan past perfect continuous tense ile geçmiş zamanda gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen olayları ifade ederiz. Geçmişte yer alan ve günlük hayatta karşımıza çıkan tüm konular bu tense ile anlatılabilmektedir.

Past perfect continuous tense konu anlatımı sayesinde farklı alanlarda bu zaman kalıplarının nasıl kullanıldığını inceleme fırsatı elde edersiniz. Türkçede de sıklıkla geçmişte yaşadığımız olaylardan bahsederiz. İngilizce bir diyalog kuracağınız zaman konunun geçmişte yaşanmış bir olaya gelmesi bir hayli olasıdır.

Past perfect continuous tense örnek cümleleri inceleyerek pratik yapabilir ve kullanım alanını daha iyi kavrayabilirsiniz. Aşağıda belirsiz yakın geçmiş zaman kullanımına günlük yaşamdan örnekler göreceksiniz:

I had been playing well when the game was postponed due to energy shut down.
Oyun elektrik kesintisi nedeniyle kesildiğinde ben iyi oynuyordum.
She had been feeling well when I saw her.
Onu gördüğümde iyi hissediyordu.
They had been working the whole night when the accident happened.
Kaza gerçekleştiğinde onlar tüm gece çalışıyorlardı.
We had not been staying there more than 2 hours while they asked us to do so.
Bizden öyle yapmamızı istemelerine rağmen orada 2 saatten fazla durmuyorduk.
I had been looking for new opportunities while my managers were planning to promote me.
Yöneticilerim beni terfi etmeyi planlarken ben yeni fırsatlar için arayış içerisinde idim.
My girlfriend had been staying awake all night when she was on vacation for the first time after a year.
Kız arkadaşım bir yıl aradan sonra ilk defa tatile çıktığında tüm gece uyanık kalıyordu.

Yukarıda sıralanmış past perfect continuous tense örnek cümleleri günlük hayatta karşımıza çıkabilecek ve yakın geçmiş zamandan bahsederken kurmamızın olasılık dahilinde bulunduğu cümlelerdir. Bu tense başlangıçta göz korkutucu gibi görünse de mantığını kavradığınız anda kolaylıkla İngilizce diyalog kurarken cümlelerinize dahil edebilirsiniz. Pratik yaparak ve past perfect continuous tense konu anlatımı çalışarak çok daha iyi olabilirsiniz!

İngilizceİngilizce dil bilgisi

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.


Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.

Mehmet Gezer

Merhaba! Ben anadili Türkçe olan biriyim. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler konusunda geniş bilgi birikimine sahibim.