tr
  • Bir öğretmen bul

“Could” Kullanımının Temel Noktaları

İngilizcede “modals” olarak bilinen ve zamanlarla birlikte çok önemli bir yer tutan yapıların başlıcalarından biri de “could” kipidir. “Could” için, diğer bir sık kullanılan “modal” olan “can” ifadesinin geçmiş zamandaki hâlidir de denebilir.

Ali Başar
Ali Başar

İngilizcede “modals” olarak bilinen ve zamanlarla birlikte çok önemli bir yer tutan yapıların başlıcalarından biri de “could” kipidir. “Could” için, diğer bir sık kullanılan “modal” olan “can” ifadesinin geçmiş zamandaki hâlidir de denebilir. Bununla birlikte çok farklı kullanım biçimlerine sahiptir. Şimdi, “could” kipinin veya yardımcı fiilinin nerelerde, nasıl kullanıldığına hep birlikte göz atalım.

Farklı Cümle Yapılarında “Could” Kullanımı

İngilizcede “could” kullanımının değişik formları üzerinde durmadan önce bu yardımcı fiilin olumlu ve olumsuz cümleler ile soru cümlelerinde nasıl bir yapı ile karşımıza çıktığına bakmak gerekiyor:

  1. Olumlu cümlelerde “could” kullanımı:
💡
Özne (Subject) + COULD (bütün özneler için) + Fiil (mastar hâli)

Örnek:

I could swim when I was 10.
10 yaşında iken yüzebiliyordum.

2.   Olumsuz cümlelerde “could” kullanımı:

💡
Özne (Subject) + COULD (bütün özneler için) + not + Fiil (mastar hâli)

Örnek:

I could not hear what you said.
Söylediklerini duyamadım.

3.   Soru cümlelerinde “could” kullanımı:

💡
COULD (bütün özneler için) + Özne (Subject) + Fiil (mastar hâli)

Örnek:

Could I have a cup of tea, please?
Bir bardak çay alabilir miyim lütfen?

“Could”dan sonra genellikle “to” olmadan mastar gelir. Örneğin: I’m glad you could come. (Gelebildiğine sevindim.) Ancak bazı cümlelerde temel fiil (main verb), kullanılan zamana göre değişim gösterebilir.

Örneğin, “I could drink.” (İçebilirdim.) yerine “I could have drunk.” (İçmiş olabilirdim.) gibi bir cümle yapısıyla da karşılaşmak mümkündür.

Bu arada “could” kullanımı söz konusu olunca telaffuz meselesine de değinmek gerekiyor. “Could” kelimesi telaffuz edilirken “L” okunmaz ve yaklaşık olarak “kud” gibi bir ses çıkarılır.

Farklı anlam kalıplarında “could” ile ilgili cümleler

A- Geçmişte sahip olunan yetenekler ifade edilirken kullanılır.

Örnek cümleleri birlikte inceleyelim:

I could play tennis when I was 6 years old.
6 yaşındayken tenis oynayabiliyordum.
My mother could speak three different languages when she was a student at primary school.
Annem ilkokul öğrencisi iken 3 farklı dil konuşabiliyordu.
I could run long distance before I got knee surgery.
Diz ameliyatı olmadan önce uzun mesafe koşabiliyordum.

“Could”, anlık bir yeteneğe veya spesifik bir duruma atıfta bulunulduğunda olumlu cümlelerde kullanılmaz. Onun yerine “was able to” kullanılır. Örneğin:

I was able to fix the flat tire myself.
Patlak lastiği kendim değiştirebildim.

“I could fix the flat tire myself myself”.” kullanılırsa anlam değişeceği için böyle durumlarda “to be able to” kullanılır. Anlık bir yetenek için olumsuz cümlelerde “could not” kullanmak mümkündür:

I couldn't fix the flat tire myself.
Patlak lastiği kendim değiştiremedim.

B- İstek veya rica belirtmek için kullanılır:

Could you tell me where the bank is please? (Bankanın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?)
Could you pass the salt please? (Tuzluğu uzatabilir misiniz lütfen?)
Could you send me necessary information please? (Gerekli bilgileri bana gönderebilir misin lütfen?)

C- Çeşitli önerilerde bulunmak için kullanılabilir:

She could take her nephew to the museum or park.
Yeğenini müzeye veya parka götürebilir.
You could go to the United States of America instead of staying here.
Burada kalmak yerine Amerika Birleşik Devletleri’ne gidebilirsin.
It is too late, you could take a taxi to meet your friends on time.
Çok geç oldu. Arkadaşlarınla zamanında buluşmak için taksiyle gidebilirsin.

D- Tahminde bulunmak için kullanılabilir:

Selim couldn’t be thirsty, he drunk a bottle of water just an hour ago.
Selim susamış olamaz. Daha bir saat önce bir şişe su içti.
He couldn’t be confused, he has got all the necessary details of the plan.
Kafası karışmış olamaz. Planla alakalı gerekli tüm detaylara sahip.

E- İzin istemek için de “could” kullanılabilir:

Bu alternatif kullanımda “could” diğer sık kullanılan bir model olan “can”den daha nazik ve resmî bir tonlamaya sahiptir.

Could I ask a question please?
Bir soru sorabilir miyim lütfen?
Could we go home now?
Eve şimdi gidebilir miyiz?
Could I open the window, if you don’t mind?
Sizin için sakıncası yoksa pencereyi açabilir miyim?

Yukarıda da görüleceği üzere “could” yardımcı fiili (modal), öncelikle “can”in geçmiş zaman kipidir. Ancak sadece bundan ibaret de değildir. Bir kısmını burada dile getirdiğimiz birçok farklı yapı ve kalıpta kullanılabilmektedir.“Could” ile ilgili cümleleri artırmak mümkün olmakla birlikte kullanımını öğrenmeniz günlük dilde ve gireceğiniz sınavlarda çok işinize yarayacaktır.

İngilizceİngilizce dil bilgisi

Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.


Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.

Mehmet Gezer

Merhaba! Ben anadili Türkçe olan biriyim. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler konusunda geniş bilgi birikimine sahibim.