tr
 • Bir öğretmen bul

İngilizce Yönler Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Mehmet Gezer
Mehmet Gezer

Günümüzde iş, eğitim veya başka bir sebeple yurt dışına çıktığımızda ya da yurt içinde yabancı uyruklu bir insanla karşılaştığımızda etkileşime geçmenin en genel yolu İngilizce konuşmaktır. Ve her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da bir yerin veya kişinin yönünü bilen birisine sormak vazgeçilmez geleneksel bir yöntemdir.

Bu yüzden İngilizce yön tarif edebilmek veya yön tarifi alabilmek için temel düzeyde İngilizce yönlerin ne olduğunu, aynı zamanda karşımıza çıkan İngilizce bir tabelayı anlayabilmek için nasıl yazıldıklarını, bize İngilizce yön tarif eden bir kişiyi anlayabilmek için de nasıl telaffuz edildiklerini bilmemiz gerekir.

İngilizce Yönlerin Kısaltmaları ve Türkçe Telaffuzları

İngilizce Ana Yönler

Kuzey, güney, doğu ve batı ana yönlerinin İngilizceleri, kısaltmaları ve telaffuzları:

 • North = Kuzey (N) [north]
 • South = Güney (S) [sauth]
 • East = Doğu (E) [i:st]
 • West = Batı (W) [west]

İngilizce Ara Yönler

Bu ana yönlerin arasında kalan ara yönler İngilizce kısaltmaları ve telaffuzları:

 • Northeast = Kuzeydoğu (NE) [north i:st]
 • Northwest = Kuzeybatı (NW) [north west]
 • Southeast = Güneydoğu (SE) [sauth i:st]
 • Southwest = Güneybatı (SW) [sauth west]

İngilizce Yönler ile İlgili Örnek Cümleler ve Telaffuzları

 • Adana is in the south of Turkey.

[Adana iz in dı sauth of Törkiy] = Adana Türkiye’nin güneyindedir.

 • Trabzon is in the north of Turkey.

[Trabzon iz in dı north of Törkiy] = Trabzon Türkiye’nin kuzeyindedir.

 • France is in the southwest of Germany.

[Frens iz in dı sauth west of Cörmıniy] = Fransa Almanya’nın güneybatısındadır.

İngilizce Yön Sorma ve Sık Kullanılan Kelimeler

Yabancı bir ülkede yer ve yön bulurken birisine danışmak en pratik yoldur. Ancak İngilizce yön veya başka bir şey sormak için birisine yaklaştığınızda sihirli kelimeler olan “Excuse me” [ekskyuz mi] (“Affedersiniz”) ifadesini kullanmayı unutmayın.

İngilizce Yön Sorarken En Çok Kullanılan Kalıplar

 • Excuse me, where is the …….? [Ekskyuz mi, ver iz dı …..?] = Affedersiniz, ….. nerede?

Örnek:

Excuse me, where is the Black Eagle hotel?
[Ekskyuz mi, ver iz dı blek i:gıl hotel?] = Affedersiniz, Black Eagle Oteli nerede?
 • Excuse me, how can I go to …..? [Ekskyuz mi, hav ken ay go tu …..?] = Affedersiniz,  …..’e nasıl gidebilirim?

Örnek:

Excuse me, how can I go to the hospital?
[Ekskyuz mi, hav ken ay go to dı hospitıl?] = Affedersiniz, hastaneye nasıl gidebilirim?
 • Excuse me, how can I get to …..?  [Ekskyuz mi, hav ken ay get tu …..?] = Affedersiniz, …..’e nasıl gidebilirim?

Örnek:

Excuse me, how can I get to the bus stop?
[Ekskyuz mi, hav ken ay go to dı bas stap?] = Affedersiniz, otobüs durağına nasıl gidebilirim?

Biraz daha kibar olmaya çalışırsak:

 • Excuse me, could you please tell me where the …… is? [Ekskyuz mi, kud yu pli:z tel mi ver dı …… iz?] = Affedersiniz, ……’in nerede olduğunu söyleyebilir miydiniz acaba?

Örnek:

Excuse me, could you please tell me where is the nearest police station is?
[Ekskyuz mi, kud yu pli:z tel mi ver dı niyırıst poli:s steyşın iz?] = Affedersiniz, en yakın karakolun nerede olduğunu söyleyebilir miydiniz acaba?

İngilizce Yönleri Tarif Etme ve İngilizce Yön İsimleri

Birisine bir yerin nerede olduğunu sorarken kullanılan İngilizce yön isimleri terminolojisine hâkim olursak ,o zaman sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz. Şimdi de İngilizce yön tarif ederken sıklıkla kullanılan kelimeleri ve örnek cümleleri, yazılışları ve telaffuzları ile birlikte inceleyelim.

İngilizce Yönleri Tarif Ederken En Çok Kullanılan 12 Kelime

 1. left = [left] sol

Örnek:

The museum is on your left.
[Dı müzıyım iz on yor left.] = (Müze solunuzda.)

Örnek:

Turn left after the coffee shop.
[Törn left aftır dı kafi şap.] = Kahve dükkânından sonra sola dönün.

2.   right = [rayt] sağ

Örnek:

The barber is on right of the market.
[Dı barbır iz on dı rayt of dı markıt.] = Berber marketin sağında.

Örnek:

Turn right before the traffic lights.
[Törn rayt before dı trefik layts.] = Trafik ışıklarından önce sağa dönün.

3.   go straight = [go streyt] düz gidin

Örnek:

Go straight and turn left.
[Go streyt end törn left.] = Düz gidin ve sola dönün.

4.   go straight ahead = [go streyt ehed] dümdüz gidin

Örnek:

Go straight ahead then turn right.
[Go streyt ehed end törn rayt.] = Dümdüz gidin, sonra sağa dönün.

5.   near = [niyır] yanında, yakınında

Örnek:

The hotel is near the sea.
[Dı hotel iz niyır dı sea.] = Otel denizin yakınında.

6.   go along = [go along] …boyunca devam edin

Örnek:

Go along the street.
[Go along dı stri:t.] = Cadde boyunca devam edin.

7.   go up the street = [go ap dı stri:t] sokak boyunca yukarı gidin

8.   around the corner= [eraund dı kornır] köşede

Örnek:

There’s a grocery around the corner.
[Der iz a groseri eraund dı kornır.] = Köşede bir bakkal var.

9.  go down the street = [go davn dı stri:t] sokak boyunca aşağı gidin

10.   between = [bitvi:n] arasında

Örnek:

On the bus, I was sitting between my uncle and my sister.
[On dı bas, ay vaz siting bitvi:n may ankıl end may sistır.] = Otobüste amcam ile kız kardeşimin arasında oturuyordum.

11.   walk up the street = [volk ap dı stri:t] sokak boyunca yukarı yürüyün

12.   in front of = [in front of] önünde

Örnek:

There is a parking place in front of the restaurant.
[Der iz e parking pleys in front of dı restrant.] = Restoranın önünde bir park alanı var.
İngilizce

Mehmet Gezer

Merhaba! Ben anadili Türkçe olan biriyim. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler konusunda geniş bilgi birikimine sahibim.


Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.

Mehmet Gezer

Merhaba! Ben anadili Türkçe olan biriyim. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler konusunda geniş bilgi birikimine sahibim.