tr
  • Öğretmen ol
  • Bir öğretmen bul

Dil kavramı yaklaşık 10.000 yıl önce ortaya çıkmış ve insanlığın gidişatını değiştirmiştir. İnsan ırkının gelişmesine yol açan ve bizi bugün olduğumuz yere getiren şey dillerin kullanımıdır. Diller, dinamik sistemlerdir, her zaman gelişirler, zamanla değişime uğrayıp şekillenirler.

Antik dillerin tarihini belirlemenin zorlukları

Bir dilin tarihini belirlemek o kadar da kolay değildir. Özellikle yazılı olmayan diller, yazılı dillerden on binlerce yıl önce kullanıldığı için, eski zamanlarda var olan dillerin nasıl olduğunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. Dünyadaki ilk dilin kökeni dünya çapında çok tartışılmış ve henüz kesin bir sonuca varılamamıştır.

Yine de bazı eski kutsal yazılar ve mağara oymaları dünyanın en eski dillerinden bazılarını ortaya koyuyor. Antik dillerin birçoğu çeşitli nedenlerden dolayı zaman içinde kaybedildi. Öte yandan binlerce yıldır varlığını sürdüren ve günümüzde hâlâ kullanılan bazı diller de vardır.

Hâlâ kullanımda olan dünyanın en eski 10 dili

Yeryüzünde binlerce yıldır kullanılan ve bugüne kadar var olmaya devam eden diller var. İşte dünyanın en eski dillerinden bazıları.:

1- Sanskritçe (5.000 yaşında)

Sadece Hindistan'daki en eski dil değil, aynı zamanda dünyanın en eski dili olduğu düşünülüyor. Sanskritçe, binlerce yıllık Hint dilidir. Bugüne kadar bir ayin dili olarak hayatta kalmıştır. Hinduizm, Budizm ve Jainizm'in kutsal yazılarında bulunur. Sanskritçenin ilk kaydının yaklaşık 5.000 yıl önce bir yere yazıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda bugün hâlâ Hindistan'ın resmî dillerinden biridir.

2- Tamilce (5.000 yaşında)

Yaklaşık 80 milyon kişi tarafından konuşulan Tamilce, dünyanın yaşayan en eski dillerinden. Hindistan, Sri Lanka ve Singapur'un resmî dilidir. Tamilce, modern dünyaya kadar hayatta kalan en eski dillerdendir. Tamilce yazıtlar MÖ 3. yüzyıla kadar uzanıyor.

3- Yunanca (3.600 yaşında)

Konuşulduğu yerler Yunanistan, Güney İtalya. Toplam konuşan sayısı: 13 milyon. Yunan dili, İlyada ve Odysseia gibi destansı şiirleri içeren zengin edebiyatı sayesinde tarihte önemli bir yere sahiptir. Ek olarak, Yunanca astronomi, matematik, mantık ve felsefedeki birçok temel eserin kaleme alındığı dildir.

4- Mısırca/Kıptice (3.400 yaşında)

Eski Mısır'da konuşulan bir dil olan Kıptice, Afro-Asyatik dil ailesine aittir ve Sami dilleriyle (örneğin İbranice ve Arapça) yakından ilişkilidir. Kıptice, MS 17. yüzyılın sonlarında Müslüman işgali sonrası Mısır Arapçası ile değiştirilene kadar Mısır'da en çok konuşulan dildi. Kıptice hâlâ Mısır'daki Kıpti Kilisesi'nde ayin dili olarak kullanılmaktadır.

5- Çince (3.200 yaşında)

Çince yazı karakterleri, dünyadaki en eski üç yazı sisteminden biridir. Çince, en uzun süre boyunca yaygın olarak kullanılan dildir ve bugün dünyanın en çok konuşulan dilidir. Çince, Çin-Tibet dil grubuna aittir. Dilin birçok karmaşık lehçesi vardır.

6- Baskça (3.000 yaşında)

İspanya ve Fransa'da yaşayan bazı Bask halkları tarafından yerel olarak konuşulur. Ancak herhangi bir Roman diliyle veya aslında dünyadaki herhangi bir başka dille ilgisi yoktur. Dil bilimciler on yıllardır bunun sebebine dair varsayımlarda bulunsalar da teorilerin hiçbiri ispatlanmış değildir.

7- İbranice (3.000 yaşında)

Mevcut konuşan sayısı: 9,3 milyon. Orta çağ boyunca Yahudi ayinlerinin, haham edebiyatının ve şiirinin dili olarak kullanılmaya devam edildi. 19. yüzyılda Siyonizm'in yükselişiyle birlikte, sözlü ve edebî bir dil olarak daha da canlanmış, Yahudi cemaatinin ve ardından İsrail Devleti'nin ana dili hâline gelmiştir.

8- Farsça (2.800 yaşında)

Eski Farsçanın doğrudan soyundan gelen Farsça, günümüz Afganistan, İran ve Tacikistan coğrafyasının dilidir. Bugün modern Farsça olarak bildiğimiz dil, MS 800 civarında geliştirildi ve o zamandan beri çok az değişti. Modern Farsça konuşanlar, 1.000 yıl öncesine ait bir yazıyı okuyup anlayabilirler.

9-  Arapça (2.700 yaşında)

Arapçanın resmî veya ortak resmî dil olduğu 25 ülke var. Mevcut konuşmacı sayısı: 335 milyon. Eski Arapça, Arap dilinin atasıdır ve en eski yazıtı MÖ 1. bin yılın başlarına tarihlendirilmektedir. Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran’ın dili de Arapçadır.

10- Aramice (2.600 yaşında)

Dünyanın yaşayan en eski dili arayışındaki son durağımız Aramicedir. Aramice alfabesi hem İbranice hem de Arap alfabelerinin habercisidir. Bugün dünyada en az kişi tarafından konuşulan dillerdendir. Bugün dünyada 800.000 ila 1.000.000 arasında Neo-Aramice konuşan kişi vardır.

Dünyanın en eski dillerinin temelleri hakkında yeni şeyler öğrenmek kesinlikle heyecan verici. Bu zarif ve antik dillerin uzun bir geçmişi var. Bin yıllar boyunca değiştiler ve zamana adapte oldular. Bugün, bu dilleri öğrenebilir ve yeni kültürlere yelken açabilirsiniz.

Dil Öğrenimi