tr
  • Bir öğretmen bul

Future Perfect Continuous Tense Kullanımının Temel Kuralları

Future Perfect Continuous Tense, gelecekte bir noktaya kadar devam edecek eylemleri tanımlamak için kullanılan bir zaman formu veya yapıdır.

Ali Başar
Ali Başar

Future Perfect Continuous Tense, gelecekte bir noktaya kadar devam edecek eylemleri tanımlamak için kullanılan bir zaman formu veya yapıdır. İngilizcede Future Perfect Continuous Tense kullanırken “will” kipinden sonra, “have been” yardımcı fiilini getiririz. Daha sonra esas fiile şimdiki zaman eki olan “-ing” ekini getiririz. Bu zaman kipinde olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğunu yakından görelim:

  1. Olumlu cümle yapısı:
Özne + will + have + been + V + ing +…

Örnek:

They will have been living in this city for 15 years by next year.
Gelecek yıl 15 yıldır bu şehirde yaşıyor olacaklar.
In September, I will have been working at my school for ten years.
Eylül ayında okulumda on yıldır çalışıyor olacağım.

2.   Olumsuz cümle yapısı:

Özne + will + not + have + been + V + ing +…

Örnek:

I will not have been sleeping for three days by Friday.
Cuma’ya kadar üç gündür uyumuyor olacağım.
By the next hour, I will not have been eating for 24 hours.
Önümüzdeki saat itibarıyla bir gündür yemek yemiyor olacağım.

3.   Soru formu:

Will + özne + have + been + V + ing +…?

Örnek:

Sen yarın okuluna gidiyor olacak mısın?
Will you have been going to your school tomorrow?
İki haftadır sadece çay mı içiyor olacaksın?
Will you have been drinking only tea for two weeks?

Future Perfect Continuous Tense söz konusu olduğunda dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta, cümlenin öznesine göre “will have been” yardımcı fiilinin değişiklik göstermemesi, sabit kalmasıdır. Diğer bir deyişle “he”, “she”, “it” gibi üçüncü tekil şahısların özne olduğu cümlelerde de “will have been” ya da gerektiğinde “will not have been” kalıbını kullanıyoruz; “will has been” gibi bir form kullanmıyoruz.

Future Perfect Continuous Tense Nerelerde Kullanılır?

Genel olarak, gelecekteki bir zamanda bir olayın ne kadar süredir yapılıyor olduğuna, yani uzunluğuna dikkat çekmek istediğimizde Future Perfect Continuous Tense kullanırız. Gelecekteki hayalî bir noktadan geçmişe baktığımızda Future Perfect Continuous Tense kullanırız. Future Perfect Continuous Tense ile bir faaliyetin veya fiilin uzunluğunu ya da süresini vurgulamak isteriz.

Future Perfect Continuous Tense, bir etkinliğin sürekli doğasına dikkat çekmek için kullanılır.“Future perfect tense” ile aynı şekilde ve aynı zaman ifadeleriyle kullanılır. Örneklerle konuyu daha anlaşılır hâle getirebiliriz.

Örnekler:

By the time Ali retires, he’ll have been working here for 40 years.
Ali emekli olduğunda 40 yıldır burada çalışıyor olmuş olacak.
You will have been traveling for three months when you come back home.
Eve döndüğünüzde üç aydır yolculuk ediyor olacaksınız.
By the time we get to Erzincan, we’ll have been driving for ten hours.
Erzincan’a vardığımızda on saattir araba kullanıyor olacağız.

Future Perfect Tense ile Kullanılan Zaman İfadeleri

Bu ifadelerin başlıcaları şunlardır: “by the time”, “by then”, “by next year”. Şu anda yaptığınız ve süreklilik gösteren faaliyetlerin birkaç tanesini yazın:

Örneğin:

I am studying English.
İngilizce çalışıyorum.
I am living in Ankara.
Ankara’da yaşıyorum.
I am working as a writer.
Yazar olarak çalışıyorum.
I am saving money to buy a computer.
Bilgisayar almak için para biriktiriyorum.

Her bir aktivite için, o aktiviteyle örtüşen gelecekteki bir zaman veya eylem düşünün. Bu nokta, faaliyetinizin sonuna ya da ne kadar zaman geçtiğine işaret edebilir.

By the time I finish my school, I will have been studying English for 2 years.
Okulumu bitirdiğimde, 2 yıldır İngilizce çalışıyor olacağım.
By next September, I will have been living in Ankara for three years.
Önümüzdeki Eylül ayında, üç yıldır Ankara’da yaşıyor olacağım.
By the time I retire, I will have been working as a writer for 50 years.
Emekli olduğumda 50 yıldır yazar olarak çalışıyor olacağım.
By 2028, I will have been saving money to buy a computer for 6 years.
2028 yılında, bilgisayar almak için 6 yıldır para biriktiriyor olacağım.

Çok sık kullanılan bir tense olmamakla beraber okuduğunuz metinlerde, günlük hayattaki konuşmalarda ve gireceğiniz sınavlarda karşılaşabileceğiniz bir “tense” olan future perfect continuous tense yapısını detaylıca açıkladık.

Yukarıdaki örnekleri çoğaltarak bu zaman yapısını pekiştirebilir ve gerektiğinde kolayca kullanabilirsiniz.

İngilizceİngilizce dil bilgisi

Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.


Ali Başar

Merhaba, benim adım Ali. 33 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe ve İngilizce eğitimi konusunda uzmanım. Yeni bir dil öğrenmenin kişiye yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın.

Ertuğrul Bülbül

Merhaba! Benim adım Ertuğrul ve Türkiye'de yaşıyorum. Farklı alanlarda çalışıyorum ama yazmak en sevdiğim şey. Çok okumayı ve konunun her detayını başkalarıyla paylaşmak için öğrenmeyi seviyorum.

Mehmet Gezer

Merhaba! Ben anadili Türkçe olan biriyim. Türkçe'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler konusunda geniş bilgi birikimine sahibim.